Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про стипендії Верховної Ради України

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 257 від 01.08.1996

<< Главная страница

          МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            01.08.1996 N 257
 
 
        Про стипендії Верховної Ради України
 
 
   Оголошую постанову Верховної Ради України ( 226/96-ВР ).
 
   На виконання зазначеної постанови Верховної Ради України
( 226/96-ВР ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок призначення стипендій
Верховної Ради України студентам вищих закладів  освіти,  що
додається.
 
   2. Затвердити розподіл квоти стипендій Верховної Ради України
між міністерствами і відомствами, яким підпорядковані вищі заклади
освіти, що додається.
 
   3. Міністерствам  і відомствам, яким підпорядковані вищі
заклади освіти, Головному управлінню вищої освіти Міністерства
освіти України в межах встановленої квоти до 25 серпня 1996 року
визначити вищі заклади освіти,  яким  виділяється  стипендія
Верховної Ради України.
 
   4. Виплату стипендій Верховної Ради України здійснити з 1
вересня 1996 року.
 
   5. Взяти до відома, що стипендії Верховної Ради України
виплачуються за рахунок бюджетних асигнувань, що виділені для
виплати іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих
закладів освіти.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Шепотька В.П.
 
 Перший заступник міністра             В.П.Андрущенко
 
 
 ПОГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО
 з Комісією Верховної Ради      Наказ Міністерства освіти
 України з питань науки        України
 та народної освіти          01.08.1996 N 257
 Протокол N 83
 від 10.07.1996 р.
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок призначення стипендій
           Верховної Ради України
         студентам вищих закладів освіти
 
 
   1. Стипендії Верховної Ради України призначаються студентам
вищих закладів освіти, усіх рівнів акредитації, які найбільш
відзначилися в навчальній та науковій роботі.
   Студентам вищих  закладів освіти першого, другого рівнів
акредитації стипендії Верховної Ради України призначаються після
закінчення ними першого курсу; студентам третього, четвертого
рівнів акредитації - після другого.
   Зазначені стипендії виплачуються в розмірі:
   студентам вищих закладів освіти першого та другого рівнів
акредитації - 3939000 крб.
   студентам вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів
акредитації - 4576000 крб.
 
   2. Кандидати на отримання стипендії Верховної Ради України
висуваються вченими (педагогічними) радами вищих закладів освіти.
 
   3. Призначення стипендій Верховної Ради України студентам
вищих закладів освіти здійснюється один раз на рік за результатами
літньої екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення
наказами керівників  міністерств і відомств у функціональному
управлінні яких перебувають вищі заклади освіти.
 
   4. Стипендії Верховної Ради України студентам вищих закладів
освіти виплачується після отримання наказу про їх призначення з
першого числа місяця, який настає після закінчення екзаменаційної
сесії.
 
   5. Студентам вищих закладів освіти, яким призначені стипендії
Верховної  Ради  України,  видаються  посвідчення стипендіата
Верховної Ради України.
   Списки стипендіатів Верховної Ради України публікуються в
газеті "Освіта України".
 
   6. Розподіл стипендій Верховної Ради України між вищими
закладами освіти  різних  рівнів  акредитації  здійснюється
міністерствами, відомствами, у функціональному управлінні яких
вони перебувають, у межах кількості  стипендій,  встановленої
Міністерством освіти України.
 
   7. Позбавлення студентів вищих закладів освіти стипендій
Верховної Ради України може бути здійснено  рішенням  вчених
(педагогічних) рад  за  умови  затвердження  його керівниками
міністерств і відомств,  у  функціональному  управлінні  яких
перебувають вищі заклади освіти.

<< Главная страницаУкраина онлайн