Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про призупинення приймання та переробки давальницької сировини для виробництва спирту, горілки і лікеро-горілчаних виробів та про порядок обкладання їх акцизним збором

Кабінет Міністрів України

Постанова № 882 від 01.08.1996

<< Главная страница


 

          
   П О С Т А Н О В А

          
 від 1 серпня 1996 р. N 882

          
      Київ


       Про призупинення 
приймання та переробки

     давальницької сировини для 
виробництва спирту,

      горілки і 
лікеро-горілчаних виробів та про

       порядок 
обкладання їх акцизним збором


  ( Додатково див. Постанову ВР N 

363/96-ВР від 12.09.96 )


     ( Із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ 

      N 667 ( 

667-97-п ) від 02.07.97 

      N 308 ( 

308-98-п ) від 17.03.98 

      N 866 ( 

866-99-п ) від 20.05.99

      N 893 ( 

893-99-п ) від 25.05.99 ) 


   У зв'язку із зверненням 
 Кабінету Міністрів  України  до
Верховної Ради 
 України та з метою впорядкування 
 виробництва
спирту, горілки і лікеро-горілчаних 
 виробів та  забезпечення
надходження коштів до державного 
бюджету Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:


   1. Призупинити починаючи з 1 
 серпня 1996 р. приймання та
переробку на 
давальницьких умовах сировини для виробництва спирту,
горілки і 
лікеро-горілчаних виробів від замовників незалежно від
форм 
власності.


   2. Заборонити   
 використання   спирту,   горілки   
і
лікеро-горілчаних виробів для розрахунків за 
 товарообмінними
(бартерними) та іншими угодами, які не 
передбачають розрахунки в
грошовій формі, включаючи розрахунки із 
застосуванням векселів, у
тому числі казначейських. ( Пункт 2 в редакції 
Постанови КМ N 866
( 
866-99-п ) від 20.05.99 )


   3. Встановити, що 
 продукція, виготовлена з давальницької
сировини до 1 
серпня 1996 р., реалізується на внутрішньому ринку
виконавцями за 
 договорами комісії, укладеними з  
власниками
зазначеної продукції.

   Відвантаження на експорт спирту, горілки і 
лікеро-горілчаних
виробів,  виготовлених  з давальницької 
 сировини резидентів,
здійснюється суб'єктами підприємницької 
діяльності, що мають на
це відповідні ліцензії, і за умови 
надходження валютних коштів на
валютний рахунок замовника.

   Відвантаження на експорт спирту, горілки і 
лікеро-горілчаних
виробів, виготовлених із давальницької сировини, 
 як резидентами,
так і нерезидентами, здійснюється усіма видами 
транспорту за умови
надання фінансових гарантій митним 
 органам щодо обов'язкової
доставки товарів до митниць 
призначення згідно з правилами, що
визначаються 
Кабінетом Міністрів України. ( Абзац третій пункту 3
в редакції 
Постанови КМ N 308 ( 
308-98-п ) від 17.03.98 )

   Порядок розрахунку сум фінансових 
 гарантій, що надаються
митним органам, визначається 
Державною митною службою. ( Абзац
четвертий пункту 3 в 
редакції Постанови КМ N 308 ( 

308-98-п )
від 17.03.98 )

   Відвантаження  на  
 експорт   спирту,   горілки   
і
 лікеро-горілчаних  виробів,  виготовлених  із 
  давальницької
 сировини, також може здійснюватися 
автомобільним транспортом із
 застосуванням охорони і 
 супроводження цієї продукції митними
 органами 
із залученням у разі потреби підрозділів 
 Міністерства
 внутрішніх справ та податкової 
 міліції Державної податкової
 адміністрації у 
 порядку, що визначається Кабінетом 
 Міністрів
 України. ( Пункт 3 доповнений абзацом п'ятим згідно з 
 Постановою
 КМ N 308 ( 

308-98-п ) для 17.03.98 )

   Дозволити українським виконавцям оформлення 
вантажної митної
декларації на залишки давальницької сировини 
 для виготовлення
спирту   та  алкогольних 
  напоїв,  підтверджені  
 актами
інвентаризаційних комісій станом на 10 серпня 1996 р., 
закупленої
нерезидентами на території України за валюту, без 
фактичного її
ввезення.

   Розрахунки із замовниками завершити до 1 грудня 
1999 року. До
цього терміну продовжити термін дії 
 векселів, оформлених за
операціями з давальницькою 
сировиною. Зарахувати суми сплачених
підприємствами санкцій 
за прострочення погашення після 1 серпня
1996 р. 
 векселів, оформлених за розрахунками  з  
іноземними
замовниками на виробництво спирту, горілки та 
 лікеро-горілчаних
виробів на давальницьких умовах, в рахунок 
обов'язкових платежів,
що підлягають сплаті цими 
 підприємствами до бюджету. ( Абзац
сьомий 
 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ
N 308 ( 
308-98-п ) від 17.03.98, N 893 ( 

893-99-п ) від 25.05.99 )


   Не отримані замовниками у визначений термін 
спирт, горілка
та лікеро-горілчані вироби і давальницька сировина, 
 закуплена в
Україні  за валюту, реалізуються 
 виконавцями за цінами, що
склалися на момент їх 
реалізації. Кошти від реалізації продукції
та  сировини  
зараховуються на окремі рахунки виконавців 
 і
використовуються лише для розрахунків із замовниками.
( Пункт 
 3 в редакції Постанови КМ N 667 ( 
 
667-97-п ) від
02.07.97 )

   Термін розрахунків, визначений 
 в абзаці  сьомому  цього
пункту, є 
 остаточним і продовженню не підлягає. ( 
 Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою 
КМ N 893 ( 
893-99-п ) від
25.05.99 )


   4. Державному комітетові по харчовій 
промисловості, Головній
державній податковій  
 інспекції,   Міністерству   
сільського
господарства і продовольства, Державному комітетові з 
медичної та
мікробіологічної промисловості,  Раді  
 міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласним, 
 Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям 
 забезпечити проведення  інвентаризації
залишків 
давальницької сировини замовників на 10 серпня 1996 р. та
за її результатами 
у тижневий термін подати Кабінетові Міністрів
України узгоджені 
пропозиції щодо використання виявлених залишків.   Прем'єр-міністр України    
       
П.ЛАЗАРЕНКО


<< Главная страницаУкраина онлайн