Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про платежі за користування надрами

Кабінет Міністрів України

Постанова № 899 від 02.08.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 2 серпня 1996 р. N 899
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 864 ( 864-2005-п ) від 03.09.2005 )
 
        Про платежі за користування надрами
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
 
   2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки, Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Державному комітетові по геології і використанню  надр  та
Державному комітетові по нагляду за охороною праці розробити і
подати в IV кварталі 1996 р. до Кабінету Міністрів України базові
нормативи плати, які застосовуватимуться під час  обчислення
платежів за користування надрами для видобування корисних копалин,
залежно від видів корисних копалин та проект Порядку справляння
платежів за користування надрами для видобування корисних копалин.
   3. Міністерствам і відомствам, до сфери управління яких
належать гірничо-видобувні підприємства, за  погодженням  з
Міністерством економіки, Міністерством охорони  навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки, Міністерством фінансів,
Державним комітетом по геології і використанню надр та Державним
комітетом по нагляду за охороною праці до кінця I кварталу 1997 р.
внести до Кабінету Міністрів України пропозиції про встановлення
диференційованих нормативів плати, які застосовуватимуться під час
обчислення платежів за користування надрами для  видобування
корисних копалин, залежно від гірничо-геологічних особливостей
родовищ та умов їх експлуатації.
   4. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки, Державному комітетові по  геології  і
використанню надр, Міністерству економіки, Міністерству фінансів
за участю заінтересованих міністерств і відомств внести у II
кварталі 1997 р. до Кабінету Міністрів України пропозиції про
встановлення платежів за користування надрами в цілях,  не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для
будівництва і експлуатації підземних споруд.
   5. Установити, що до затвердження базових нормативів плати,
які застосовуватимуться під час  обчислення  платежів  за
користування надрами для видобування корисних копалин, залежно від
видів корисних копалин та Порядку справляння  платежів  за
користування надрами для видобування корисних копалин,  діє
Тимчасовий порядок справляння плати за спеціальне використання
надр при видобуванні корисних копалин, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 85  ( 85-94-п )
( ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 143),  з доповненням,  внесеним
постановою  Кабінету Міністрів України  від  9 січня 1996 р.
N 24 ( 24-96-п ).
 
 
   Прем'єр-міністр України            П. ЛАЗАРЕНКО

<< Главная страницаУкраина онлайн