Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо погашення заборгованості за обов'язковими платежами до Пенсійного фонду за рахунок продукції власного виробництва та майна

Кабінет Міністрів України

Постанова № 890 від 02.08.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 2 серпня 1996 р. N 890
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
      Про заходи щодо погашення заборгованості за
      обов'язковими платежами до Пенсійного фонду
    за рахунок продукції власного виробництва та майна
 
 
   З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій і допомоги та
зменшення заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності за
обов'язковими платежами до Пенсійного фонду Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що підприємства та організації всіх форм
власності, які здійснюють підприємницьку діяльність у  сфері
агропромислового комплексу і мають прострочену заборгованість
(недоїмку) за обов'язковими платежами до  Пенсійного  фонду
(включаючи нараховану у встановленому порядку суму пені), у разі
відсутності у них коштів можуть погашати цю заборгованість шляхом
передачі товарів власного виробництва та іншого належного їм майна
управлінню  "Укрдержресурссировина"  Міністерства  сільського
господарства і продовольства для наступної їх реалізації.
   2. Передача товарів та майна суб'єктами підприємницької
діяльності в рахунок погашення заборгованості за обов'язковими
платежами до Пенсійного фонду здійснюється  відповідно  до
договорів,  які  вони  укладають    з    управлінням
"Укрдержресурссировина" за погодженням з відповідними місцевими
органами Пенсійного фонду.
   Міністерству сільського  господарства  і  продовольства
забезпечити  реалізацію  управлінням  "Укрдержресурссировина"
переданих відповідно до зазначених договорів товарів та іншого
майна, а також кінцеві розрахунки з органами Пенсійного фонду.
   3. Пенсійному фонду, Міністерству сільського господарства і
продовольства за погодженням з Міністерством  фінансів  та
Міністерством економіки у тижневий термін затвердити порядок
погашення суб'єктами підприємницької діяльності заборгованості за
обов'язковими платежами до Пенсійного фонду шляхом  передачі
товарів власного виробництва та іншого майна.
   4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
сприяти укладенню і виконанню угод суб'єктів підприємницької
діяльності з управлінням "Укрдержресурссировина" відповідно до
цієї постанови.
   5. Державному митному комітетові, Міністерству транспорту
здійснювати митне оформлення вантажів, призначених для погашення
боргів перед Пенсійним фондом та  забезпечувати  першочергове
виділення рухомого  складу  для  їх  перевезення за поданням
управління "Укрдержресурссировина".
 
 
   Прем'єр-міністр України             П.ЛАЗАРЕНКО

<< Главная страницаУкраина онлайн