Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про умови оплати праці працівників центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України, що здійснюють державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та засобами вимірювань

Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)

Наказ № 65 від 02.08.1996

<< Главная страница


 

          
 МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 65 від 02.08.96 
         
 Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          15 серпня 
1996 р.
 vd960802 vn65        
     за N 457/1482      Про умови оплати праці 
 працівників центрів

      стандартизації, 
 метрології та сертифікації

      Держстандарту  
 України,  що  здійснюють

      державний нагляд за 
додержанням стандартів,

        норм і правил 
та засобами вимірювань   Відповідно  до доручення 
 Кабінету Міністрів України від
1 червня 1996 року до 
N 7483/45, Н А К А З У Ю:


   1. Установити,  що  
оплата  праці  працівників  
 центрів
стандартизації, метрології та сертифікації 
Держстандарту України,
що здійснюють державний нагляд за додержанням 
стандартів, норм і
правил та  засобами  
вимірювань,  здійснюється  за  умовами,
визначеними 
колективним договором, укладеним  в  
установленому
діючим законодавством порядку, з урахуванням мінімальних 
гарантій
з оплати праці, передбачених галузевою 
 угодою між  Державним
комітетом України по стандартизації, 
 метрології та сертифікації і
Центральною радою профспілки 
машинобудівників та приладобудівників
України в межах коштів, 
 передбачених у Державному бюджеті України
на виконання 
 робіт по  державному  нагляду  за  
додержанням
стандартів, норм і правил та засобами вимірювань, а також 
коштів,
одержаних за виконання платних робіт 
 (послуг), отриманих від
госпрозрахункової 
діяльності.

   2. Вважати таким, що 
 втратив чинність наказ Міністерства
праці України 
 від 28.09.93 N 72 ( 
z0146-93 
) "Про умови оплати
праці  працівників  центрів  
стандартизації  та  метрології
Держстандарту  
України,  що  здійснюють  державний нагляд 
 за
додержанням вимог стандартів, норм  і  
правил  та  засобами
вимірювань".

   3. Цей наказ набуває 
 чинності через 10 днів після його
державної 
реєстрації.

 Міністр       
           
     
 М.Г.Каскевич

<< Главная страницаУкраина онлайн