Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо упорядкування реалізації електричної енергії і розрахунків за неї

Кабінет Міністрів України

Постанова № 894 від 02.08.1996, нечин.

<< Главная страница       
    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А

          
 від 2 серпня 1996 р. N 894

          
      Київ


  ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ

   N 487 ( 

487-97-п ) від 21.05.97 )


       Про заходи щодо 
упорядкування реалізації

       електричної енергії і 
розрахунків за неї   З метою упорядкування реалізації 
 електричної  енергії  і
розрахунків  за неї, 
 залучення додаткових обігових коштів 
 в
електроенергетичну  галузь  та  поповнення  
доходної  частини
державного бюджету Кабінет Міністрів України
п о с 
т а н о в л я є:

   1. Установити, що операції з 
адресного продажу електроенергії
та постачання електроенергії, виробленої 
з давальницького палива
(вугілля, газ,  мазут), 
  можуть  здійснюватися  
 суб'єктами
підприємницької діяльності на основі 
 договорів  тільки  на
внутрішньому ринку та за 
умови наявності у них ліцензії на право
здійснення таких 
операцій.

   2. Ліцензії суб'єктам 
 підприємницької діяльності на право
здійснення 
 операцій з адресного продажу  електроенергії 
  та
постачання електроенергії, виробленої з 
 давальницького палива,
видаються за умови:

   проведення операцій в місячних обсягах не менш 
 як 150 млн.
кВтг;

   грошової форми оплати генеруючим підприємствам 
 за переробку
давальницького палива в розмірі 100 відсотків 
вартості переробки;

   грошової  форми  оплати 
   державним    
 акціонерним
енергопостачальним компаніям та 
 Національному  диспетчерському
центру електроенергетики України 
не менше 50 відсотків загальної
оплати за  
транспортування  електроенергії,  виробленої  
 з
давальницького палива.

   3. Установити, що ліцензії на 
операції з адресного продажу
електроенергії  суб'єктам 
 підприємницької діяльності видаються
комісією, створеною 
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 12 червня 
1996 р. 394 ( 
394-96-р ), а на операції з
постачання 
 електричної енергії, виробленої  з  
давальницького
палива, - комісією, у складі згідно з додатком.

   Комісіям не менше одного разу на 
 місяць розглядати умови
виконання ліцензій  та 
  підтверджувати  перелік  
 суб'єктів
підприємницької діяльності, які вправі 
 здійснювати операції з
адресного продажу 
 електроенергії і постачання 
 електроенергії,
виробленої з давальницького палива.

   4. Міністерству 
 енергетики та електрифікації, Державному
комітету 
по використанню ядерної енергії:

   здійснювати позабанківські розрахунки 
 (взаємозалік)  за
спожиту електроенергію тільки 
 за умови наявності у споживача
заборгованості 
не менше 15 банківських днів;

   починаючи з 1 серпня 1996 р. поступово 
 зменшувати до кінця
року обсяги позабанківських 
 розрахунків до рівня 50 відсотків
щомісячної 
реалізації.

   5. Міністерству 
 енергетики та електрифікації, Державному
комітету 
по використанню ядерної енергії, Національній комісії з
питань 
регулювання електроенергетики та Міністерству економіки 
 в
десятиденний термін затвердити Порядок проведення 
 позабанківських
розрахунків за відпущену споживачам 
 електроенергію та механізм
економічного стимулювання 
скорочення їх обсягів.

   6. Установити, що поставки 
електроенергії за договорами її
адресного продажу та 
договорами на її виробництво з давальницького
палива, укладеними 
 до набрання чинності  цією  
 постановою,
здійснюються до 15 вересня 1996 р. без ліцензій.

   7. Контроль за виконанням цієї 
постанови покласти на Міністра
енергетики та електрифікації Бочкарьова Ю. 
 та голову Державного
комітету по використанню ядерної 
енергії Чеброва В.

   8. Ця постанова набирає чинності з 
дня опублікування.   Прем'єр-міністр України    
         П. 
ЛАЗАРЕНКО        
           
    Додаток

          
    до постанови Кабінету Міністрів України

          
     від 2 серпня  1996 р. N 
894          
    СКЛАД КОМІСІЇ

     з контролю за реалізацією 
електричної енергії,

        
 виробленої з давальницького палива

 БОЧКАРЬОВ   
         -   
    Міністр  енергетики
 Юрій Георгійович 
           
   та  електрифікації,

          
           
  голова Комісії

 ЧЕБРОВ     
        -    
   голова Держкоматому,
 Віктор Дмитрович   
           
 заступник   голови

          
           
  Комісії

 БУЦЬО      
        -    
   голова Національної
 Зіновій Юрійович  
           
  комісії  з  питань

          
           
  регулювання

          
           
  електроенергетики

          
           
  України

 ЛИТВИНОВ      
      -      
 завідуючий сектором
 Олег Миколайович    
          
 Відділу  з  питань

          
           
  паливно-енергетичного

          
           
  комплексу Кабінету

          
           
  Міністрів України

 ПАРХОМЕНКО    
       -     
  начальник  відділу
 Віктор Петрович  
           
  економіки енергетики

          
           
  та енергозбереження

          
           
  Мінекономіки

 БОНДАРЕНКО     
      -      
 голова   правління
 Володимир Петрович   
           ДАЕК 
"Дніпроенерго"

 ПАВЛЮК       
      -      
 голова   правління
 Володимир Пилипович   
          ДАЕК 
"Західенерго"

 СМИРНОВ       
      -      
 голова   правління
 Ігор Христофорович   
           ДАЕК 
"Донбасенерго"

 СЯБЕР       
       -     
  голова   правління
 Микола Олексійович  
           
 ДАЕК "Центренерго"   Перший заступник Міністра

   Кабінету Міністрів України    
         М. 
СЕЛІВОН

<< Главная страницаУкраина онлайн