Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" (Інструкція N 7)

Національний банк

Постанова № 204 від 02.08.1996

<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 204 від 02.08.96
   м.Київ
 
 vd960802 vn204
 
 
     Про затвердження Інструкції "Про безготівкові
      розрахунки в господарському обороті України"
 
       ( Інструкція N 7 - втратила чинність на підставі
    Постанови Нацбанку N 135 ( z0368-01 ) від 29.03.2001 )
 
       (Із змінами і доповненнями, внесеними
     постановами Правління Національного банку України
  від 6 грудня 1996 року N 316,  ( v0316500-96, va316500-96 )
  від 30 грудня 1996 року N 348,  ( v0348500-96, v0412500-96 )
  від 2 червня 1997 року N 173,  ( z0255-97 )
  від 19 серпня 1997 року N 278,  ( z0449-97 )
  від 24 грудня 1997 року N 454,  ( z0004-98 )
  від 31 грудня 1997 року N 473,  ( z0019-98 )
  від 28 січня  1998 року N 26,  ( z0104-98 )
  від 19 лютого 1998 року N 56,  ( z0152-98 )
 
    (Додатково див. листи Національного банку України
    від 15 липня 1997 року N 25-011/1026-5102, ( v5102500-97 )
    від 8 січня 1998 року N 25-021/35-152   ( v-152500-98 )
 
 (Текст документа із змінами на 06.03.98 р. отримано з Нацбанку)
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
     N 49 ( z0174-99 ) від 05.02.99
     N 340 ( z0488-99 ) від 13.07.99
     N 503 ( z0730-99 ) від 11.10.99
     N  3 ( z0035-00 ) від 04.01.2000
     N 135 ( z0368-01 ) від 29.03.2001 )
 
   Розглянувши проект Інструкції "Про безготівкові розрахунки в
господарському обороті України", Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Інструкцію "Про безготівкові розрахунки  в
господарському обороті України" і ввести її в дію з 1 вересня 1996
року.
   2. Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і
Київській області  управлінням  Національного  банку  України
організувати роботу з комерційними банками з вивчення Інструкції
"Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України".
   3. Встановити,  що  з  введенням в дію цієї Інструкції
вважаються такими, що втратили чинність:
   - Положення про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України, затверджене постановою Правління Національного
банку України від 24 травня 1993 року N 37;
   - листи Національного  банку  України:  від 04.08.93 р.
N 22001/167; від 30.12.93 р. N 17010/2134-7901 ( v7901500-93 );
від 02.06.94 р. N 126 ( v0126500-94 );  від 19.12.94 р.  N 217;
від 28.12.94 р.  N 220 ( v0220500-94 );  від 29.12.94 р. N 222
( v0222500-94 ); від 02.02.95 р. N 231 ( v0231500-95 ); від
24.02.95 р. N 234 ( v0234500-95 ); від 11.10.95 р. N 308; від
02.02.95 р. N 22017/76 ( v7_76500-95 ).
   4. В зв'язку з прийняттям цієї Інструкції вносяться такі
зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України
( v0332500-95 ):
   В розділі XI "Кредитні і розрахункові операції підприємств,
організацій та громадян" змінюється  назва  рахунку  N  722
"Розрахункові чекові книжки" на "Розрахункові чекові книжки та
розрахункові чеки" та назва рахунку N 723 "Акцептовані платіжні
доручення" на "Гарантовані платіжні доручення".
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
департамент бухгалтерського обліку та розрахунків (П.М.Сенищ).
 
 Голова Правління                    В.А.Ющенко
 
 
   ( Інструкція N 7 про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 135 ( z0368-01 ) від 29.03.2001 )

<< Главная страницаУкраина онлайн