Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні

Президент

Указ № 628/96 від 05.08.1996

<< Главная страница


 

          
     У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


        Про додаткові 
заходи щодо зміцнення

        законності та 
правопорядку в Україні   Ураховуючи складну криміногенну ситуацію в 
Україні, зумовлену
значним зростанням кількості тяжких злочинів, 
 особливо пов'язаних
з проявами тероризму, розбійними нападами, 
застосуванням зброї та
вибухівки, з метою належного забезпечення 
 конституційного ладу,
прав і свобод людини, 
 виходячи з рекомендацій Ради національної
безпеки при Президентові 
України та відповідно до статті 102 та
пункту 1  
статті  106  Конституції  України  ( 

254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я 
ю:


   1. Кабінету Міністрів 
України:

   - розглянути і в тижневий 
 строк внести на затвердження
Президентові України 
проект Комплексної цільової програми боротьби
зі злочинністю на 1996-2000 
рр.;

   - передбачити у Програмі 
 діяльності  Кабінету  Міністрів
України  на  
період  його повноважень конкретні заходи 
 щодо
реформування податкової політики, викорінення тіньової 
економіки,
удосконалення системи оплати праці, 
 ліквідації заборгованості
виплат заробітної плати, 
 пенсій,  інших  соціальних  виплат,
відпрацювання 
механізмів погашення такої заборгованості для всього
народного господарства 
та недопущення її виникнення у майбутньому;

   - подати пропозиції щодо посилення 
відповідальності посадових
осіб, дії чи бездіяльність яких призводять 
 до поглиблення кризи
платежів та  заборгованості 
 по  заробітній  платі, створюють
передумови до 
 зростання кримінального впливу на економіку 
 та
посилення соціальної напруженості в державі;

   - вирішити питання щодо фінансового і 
 матеріально-технічного
забезпечення у  поточному році 
 створюваного у системі Служби
безпеки України 
 Антитерористичного центру, основним  завданням
якого 
має бути запобігання терористичним проявам та їх припинення,
і передбачити 
 його цільове фінансування у проекті 
 Державного
бюджету України на 1997 рік;

   - проаналізувати за участю Генеральної 
 прокуратури України
діяльність виправно-трудових установ, 
 розробити програму заходів,
спрямованих на  вдосконалення  
системи  відбування  покарання,
посилення прокурорського 
 нагляду за додержанням законів у цій
сфері, 
забезпечення працевлаштування та соціальної адаптації осіб,
звільнених з 
місць позбавлення волі;

   - розробити і здійснити протягом 1996 року 
 комплекс заходів
щодо поліпшення організаційно-кадрового та 
матеріально-технічного
забезпечення правоохоронних і  судових 
 органів,  гарантування
особистої безпеки їх працівників та 
охорони приміщень;

   - спільно з Радою національної 
 безпеки,  Координаційним
комітетом по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю при
Президентові України розробити 
 в місячний  строк  і  внести
пропозиції 
 щодо посилення координації діяльності 
правоохоронних
органів на регіональному рівні.


   2. Керівникам Уряду 
 Автономної Республіки Крим, місцевих
державних 
адміністрацій взяти під особистий контроль 
здійснення
заходів щодо наведення належного порядку на відповідній 
території,
посилення боротьби з особливо небезпечними 
злочинними проявами,
передусім, з груповою та організованою 
 злочинністю, додержання
прав і свобод громадян. 
 Прем'єр-міністру Автономної Республіки
Крим, головам 
 обласних, Київської та Севастопольської 
 міських
державних адміністрацій  про  проведену  
роботу проінформувати
Кабінет Міністрів України та Координаційний 
комітет по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю при 
Президентові України до
1 листопада 1996 року.


   3. Координаційному комітету 
 по боротьбі з корупцією  та
організованою 
злочинністю при Президентові України:

   - подати протягом місяця 
 проекти законів "Про посилення
відповідальності за 
 злочини  в  організованих  формах", 
 "Про
посилення боротьби з терористичними проявами" 
 для внесення їх
Президентом України, як 
 невідкладних, на розгляд Верховної Ради
України, а також 
пропозиції щодо змін та доповнень до 
 чинного
законодавства з метою підвищення ефективності боротьби з 
корупцією
та організованою злочинністю;

   - забезпечити узгоджені дії Генеральної 
прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ України, 
 Служби безпеки України,
Державного митного  комітету 
 України,  Міністерства економіки
України, Міністерства 
фінансів України, Фонду державного майна
України у 
 боротьбі  з  економічними  злочинами,  зокрема 
 в
банківській, фінансовій   та   
 приватизаційній    сферах,
зовнішньоекономічній 
діяльності суб'єктів господарювання всіх форм
власності;

   - забезпечити проведення додаткових 
 скоординованих заходів
щодо попередження нелегальної міграції та 
злочинних проявів з боку
іноземців, зокрема створення ними злочинних 
угруповань, здійснення
контрабандної діяльності та вчинення інших небезпечних 
злочинів.


   4. Рекомендувати Генеральній 
прокуратурі України, Верховному
Суду України  та  
Вищому  арбітражному суду України разом 
 з
відповідними міністерствами та  іншими  
центральними  органами
виконавчої влади проаналізувати причини 
загострення криміногенної
ситуації, подати пропозиції, спрямовані на 
забезпечення додержання
вимог закону з питань своєчасного 
 виявлення, розслідування і
розгляду в судах 
 справ щодо актів  тероризму,  посягань  
на
конституційний лад,  тяжких злочинів проти особи 
 та у сфері
економіки і фінансів, а також 
 скоєних посадовими особами та
організованими 
злочинними угрупованнями.


   5. Міністерству  юстиції 
 України, Міністерству внутрішніх
справ України, 
 Службі безпеки України  разом  з  
Генеральною
прокуратурою України забезпечити неухильне виконання вимог 
чинного
законодавства щодо  недопущення  створення  та 
 функціонування
об'єднань громадян, програмні цілі 
 або дії яких спрямовані на
ліквідацію незалежності 
 України,  зміну  конституційного  ладу
насильницьким 
шляхом,  порушення суверенітету і 
 територіальної
цілісності держави, підрив її безпеки, 
 незаконне  захоплення
державної влади, пропаганду 
 війни, насильства, на розпалювання
міжетнічної, расової, 
 релігійної ворожнечі, посягання на права і
свободи людини,  
здоров'я  населення,  а  також на 
 створення
незаконних воєнізованих формувань.


   6. Міністерству оборони 
 України, Міністерству  внутрішніх
справ України, 
 Службі безпеки України, Державному комітету 
у
справах охорони державного кордону України, Національній 
 гвардії
України, іншим структурам, що мають військові підрозділи, 
провести
у двомісячний  строк  інвентаризацію  
озброєнь,  боєприпасів,
вибухових речовин та подати Кабінету 
Міністрів України пропозиції
щодо вдосконалення існуючої 
 системи їх  обліку,  зберігання,
передачі та 
знищення, а також порядку реалізації військового майна
і надання послуг 
 військово-технічного призначення невійськовим
організаціям 
та громадянам.


   7. Головній  державній 
  податковій  інспекції  України
забезпечити 
своєчасну, безумовну  та  повну  сплату  
податків
суб'єктами господарювання всіх форм власності, не 
залишаючи без
належного реагування жодного випадку ухилення від 
оподаткування.


   8. Київській міській 
 державній адміністрації  за  участю
Міністерства 
внутрішніх справ України, Служби безпеки 
України,
командування Національної гвардії України та Київської 
 обласної
державної адміністрації розробити у 
 двотижневий строк і подати
план заходів щодо зміцнення законності 
та правопорядку у столиці
України.


 Президент 
України           
        Л.КУЧМА

 м. 
Київ, 5 серпня 1996 року

     N 
628/96

<< Главная страницаУкраина онлайн