Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду та державного контролю за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 239 від 06.08.1996

<< Главная страница


 
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


          
      НАКАЗ

 N 239 від 06.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          17 жовтня 
1996 р.
 vd960806 vn239        
    за N 604/1629    Про затвердження  Порядку  
здійснення державного

    нагляду та державного 
 контролю за  додержанням

    законодавства про пестициди і агрохімікати 
в галузі

          
    рослинництва   Відповідно до статті 16 Закону 
 України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 

86/95-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів 
України
від 19.02.96 N 226 ( 
226-96-п ) "Про державний нагляд і 
 державний
контроль  за  додержанням  
законодавства  про  пестициди  і
агрохімікати" Н А К А З У 
Ю:


   затвердити Порядок   здійснення 
  органами  Міністерства
сільського господарства і 
продовольства України державного нагляду
та державного контролю за 
додержанням законодавства про пестициди
і агрохімікати в галузі рослинництва 
(додається).

 Міністр       
           
      А.І.Хорішко


          
           
    Затверджено

          
           
 наказом Мінсільгосппроду

          
           
 України від 06 серпня

          
           
 1996 р. N 239


          
     Порядок

   здійснення органами    
Міністерства    сільського

   господарства і продовольства України державного 
нагляду

   та державного контролю за додержанням 
законодавства про

     пестициди і агрохімікати в 
галузі рослинництва


   1. Державний нагляд і 
 державний контроль за додержанням
законодавства 
про пестициди і агрохімікати в галузі рослинництва
має 
 своїм завданням забезпечення дотримання всіма 
підприємствами,
установами, організаціями і громадянами вимог 
 законів та інших
нормативно-правових  актів,  
що  регулюють правові відносини,
пов'язані з 
 транспортуванням,  зберіганням  та  
застосуванням
пестицидів і агрохімікатів, а також повноваження органів 
державної
виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.

   2. Правовою  основою  
здійснення  державного  нагляду та
державного контролю 
за додержанням законодавства про пестициди і
агрохімікати є 
Закони України, постанови Верховної Ради України,
Укази  і  
розпорядження  Президента  України,  постанови  
 і
розпорядження Кабінету Міністрів України, 
 накази Міністерства
сільського господарства і продовольства 
України та цей Порядок.

   3. Державний нагляд та 
 державний контроль за додержанням
законодавства 
 про пестициди і агрохімікати в галузі 
рослинництва
Мінсільгосппрод України здійснює через:

   Українську державну  службу 
 моніторингу грунтів і якості
продукції 
(Укргрунтомоніторинг), до складу якої входять:

   Управління державної служби 
 моніторингу грунтів і якості
продукції 
 Українського  державного  об'єднання  по  
виконанню
агрохімічних    робіт    
"Украгрохім"   та   
 державних
проектно-розвідувальних станцій хімізації сільського 
 господарства
Автономної Республіки Крим і 
 областей - за проведенням заходів
щодо збереження і підвищення 
родючості грунтів, додержанням правил
транспортування, зберігання та 
застосування агрохімікатів; вмістом
залишкових кількостей пестицидів, 
агрохімікатів і важких металів у
поверхневих водах, призначених 
для сільськогосподарських потреб,
грунтах на землях сільськогосподарського 
призначення, а також у
рослинницькій продукції 
 та сировині, що надходять до державних
ресурсів, у тому 
числі під час експортно-імпортних операцій;

   Управління державної  служби  захисту 
 рослин Українського
державного  об'єднання  по  
 виконанню  агрохімічних  робіт
"Украгрохім", 
 станції захисту рослин Автономної Республіки Крим,
областей і 
районів з мережею спеціалізованих лабораторій - 
 за
фітосанітарним станом земель 
 сільськогосподарського та іншого
призначення, посівів 
сільськогосподарських культур і багаторічних
насаджень; проведенням 
 заходів захисту рослин від шкідників,
хвороб 
 і  бур'янів;  додержанням  регламентів  
 і  правил
транспортування, зберігання та 
застосування пестицидів, а також
визначенням залишкових 
 кількостей пестицидів у  
рослинницькій
продукції.

   4. Зазначені в пункті 3 цього Порядку 
органи Мінсільгосппроду
України здійснюють державний 
 нагляд і державний контроль за
додержанням 
 законодавства про пестициди і агрохімікати в 
галузі
рослинництва у взаємодії з державними адміністраціями областей 
 і
районів, МОЗ, Мінекобезпеки, Мінлісгоспом, 
 Укрдержхімкомісією,
Держспоживзахистом,   
 Держкомгідрометом,    
Держкомгеології,
Держстандартом, Держжитлокомунгоспом і їх 
органами на місцях та
іншими спеціально уповноваженими на те державними 
органами.

   5. Управління державних служб 
моніторингу грунтів і якості
продукції, захисту 
 рослин у межах своїх повноважень 
 готують
проекти наказів Мінсільгосппроду України. 
 Після їх прийняття
організують перевірку їх 
виконання.


   6. Начальникам управлінь 
державних служб моніторингу грунтів
і якості  продукції, 
 захисту  рослин,  керівники  
державних
проектно-розвідувальних станцій хімізації сільського 
господарства,
станцій захисту рослин Автономної Республіки 
 Крим, областей і
районів одночасно за посадою є 
головними державними інспекторами,
начальники відділів, головні, 
 провідні спеціалісти - державними
інспекторами з 
 моніторингу та підвищення родючості грунтів, із
захисту 
рослин відповідно: України, Автономної Республіки 
 Крим,
області, району.

   6.1. Державним 
 інспекторам видається посвідчення,  зразок
якого 
додається (додаток N 1).

   На обкладинці посвідчення (сторінка 1) 
розміщується Державний
Герб України та слово "ПОСВІДЧЕННЯ".

   На вкладиші посвідчення (сторінка 2) 
 вклеюється фотографія
особи, якій воно видається, 
 завірена гербовою печаткою. Розмір
фотографії Зх4 см. На цій же 
сторінці вказується номер посвідчення
та дата його видачі.

   На наступній  сторінці  вкладиша 
 (сторінка  3)  вгорі
розміщуються слова  
 "УКРАЇНА",   "Міністерство   
сільського
господарства і продовольства". Нижче, 
 після слів "пред'явник
цього" лишається місце для запису 
прізвища, імені та по батькові,
після слова "є" лишається місце для 
запису слова "головним", якщо
посвідчення видаватиметься головному 
державному інспектору. Далі,
після слів "державним інспектором з", 
 лишається місце для запису
слів: "моніторингу та 
 підвищення родючості грунтів" чи "захисту
рослин". Після цих слів 
вказується регіон, на який поширюються
права 
 державного інспектора (Україна чи область, район). 
 Внизу
праворуч розміщуються слова  "Заступник  
міністра  сільського
господарства і продовольства України", а 
праворуч лишається місце
для його підпису, який засвідчується гербовою 
печаткою.


   7. Укргрунтмоніторинг 
 відповідно до покладених на  нього
функцій 
державного нагляду і державного контролю здійснює:

   7.1. Суцільну   
 агрохімічну   паспортизацію   
 земель
сільськогосподарського призначення з метою 
визначення показників
їх родючості та рівня забруднення токсичними 
речовинами, а також
зміни цих показників внаслідок 
господарської діяльності з видачею
агрохімічного паспорта поля, земельної 
ділянки.

   Зразок агрохімічного  паспорта  поля, 
 земельної  ділянки
затверджено наказом Мінсільгосппроду України 
від 30.11.93 N З21
( 
z0346-95 
 ), який занесено до державного реєстру 29.О9.95 
за
N З46/882.

   7.2. Державний 
 моніторинг поверхневих вод, призначених 
для
сільськогосподарських   потреб,   
 грунтів   на   
 землях
сільськогосподарського призначення.

   Спостереження ведуться за  
забрудненням  вод  і  грунтів
залишковими  
кількостями  пестицидів,  агрохімікатів і 
 важких
металів.

   Перелік точок  спостереження  за 
 станом поверхневих вод,
призначених для 
сільськогосподарських потреб, грунтів на 
 землях
сільськогосподарського  призначення  та 
  зміни  до  нього
затверджуються  
головним  державним  інспектором  України  
 з
моніторингу  та  підвищення родючості 
 грунтів. Первинні дані
спостережень   
збираються   і   безстроково   
зберігаються
проектно-розвідувальними   станціями   
хімізації  сільського
господарства Автономної Республіки Крим і 
областей.

   Результати спостережень  
 узагальнюються  і  направляються
Управлінню державної 
 служби  моніторингу  грунтів  і  
якості
продукції. Ці дані також безоплатно надаються 
на запит органів
державної виконавчої влади, перелічених у пункті 4 
цього Порядку,
з метою розроблення обгрунтованих 
 рекомендацій для прийняття
ефективних рішень щодо 
запобігання негативним процесам та усунення
їх наслідків. 
 Узагальнена інформація є доступною також для служб
спостереження, 
 локальних  центрів  державного  
 моніторингу
навколишнього природного середовища.

   Форми подання звітів  затверджуються 
 головним  державним
інспектором України з моніторингу та 
підвищення родючості грунтів.

   7.3. Перевірку вмісту 
 залишкових  кількостей  пестицидів,
агрохімікатів 
 і важких металів у рослинницькій продукції 
 та
сировині, що надходять до державних ресурсів, у тому числі під 
час
експортно-імпортних операцій.

   Контроль рослинницької продукції та сировини, що 
надходять до
державних ресурсів, проводиться лише лабораторіями, атестованими 
в
установленому порядку.

   Відповідальність за  своєчасний і 
 якісний відбір зразків
рослинницької продукції та 
 сировини покладається на керівників
господарства 
 - її виробника, які забезпечують доставку зразків 
у
лабораторію.

   На рослинницьку  продукцію  та  
сировину,  у якій вміст
залишкових кількостей пестицидів, 
агрохімікатів і важких металів -
відповідає медико-біологічним 
 вимогам видається свідоцтво про її
якість за формою згідно із додатком 
N 2. Рослинницька продукція та
сировина не підлягають прийманню до 
державних ресурсів без такого
свідоцтва.

   Показники свідоцтва про якість 
 продукції враховуються при
видачі органами 
 Міністерства  охорони  здоров'я  
гігієнічного
сертифіката.

   7.4. Інспекторські  
     перевірки      
 додержання
сільгосптоваровиробниками  правил  
транспортування, зберігання,
застосування агрохімікатів та 
 вмісту  залишкових  кількостей
пестицидів,  
агрохімікатів  і важких металів у 
 рослинницькій
продукції та сировині, що надходить до державних 
ресурсів.

   Періодичність інспекторських перевірок 
визначається головними
державними інспекторами з моніторингу 
 та підвищення родючості
грунтів України, Автономної 
Республіки Крим та областей.

   7.5. Науково-методичне  
забезпечення  Укргрунтомоніторингу
здійснюють 
науково-дослідні установи Української академії аграрних
наук,  
 Міністерства   охорони   здоров'я,   
Держстандарту,
Укрдержхімкомісії.

   7.6. Метрологічне 
 забезпечення здійснюється відповідно до
чинного 
законодавства про забезпечення єдності вимірювань.

   7.7. Атестація лабораторій на 
право дослідження продукції на
відповідність її вимогам 
безпеки для здоров'я і життя населення
проводиться за погодженням з 
головним державним санітарним лікарем
України.


   8. Управління  державної  
служби захисту рослин, станції
захисту рослин 
Автономної Республіки Крим, областей і 
 районів
відповідно до покладених на них 
 функцій державного нагляду і
державного контролю 
здійснюють:

   8.1. Визначення потреби 
сільгосптоваровиробників у пестицидах
згідно з прогнозом 
 розвитку та поширення шкідників і 
 хвороб
сільськогосподарських культур.

   8.2. Ведення балансу 
 потреби і надходження пестицидів в
Україну, 
координацію виробництва їх вітчизняною промисловістю та
закупівлі 
 за імпортом державними, підприємницькими та 
 іншими
структурами.  Обсяги  і асортимент 
 пестицидів погоджуються з
Міністерством  охорони 
 здоров'я  та  Міністерством  
 охорони
навколишнього природного середовища і ядерної безпеки. 
 Інформація
з цього питання може безоплатно 
 надаватися на запит органів
державної виконавчої 
влади, перелічених у пункті 4 цього Порядку.

   8.3. Видачу зазначеним у 
 п.8.2. цього Порядку структурам
погоджень 
 для ліцензування і митного оформлення хімічних засобів
захисту 
рослин.

   8.4. Контроль 
 відповідності вимогам нормативних 
документів
пестицидів, які імпортуються в Україну. Аналітичні 
дослідження їх
проводяться    прикордонними  
  контрольно-токсикологічними
лабораторіями, які 
 проходять акредитацію в державній 
 системі
сертифікації продукції УкрСЕПРО. За 
результатами цих досліджень
видається свідоцтво про якість 
пестицидів.

   8.5. Нагляд за 
 розвитком і поширенням шкідників, 
 хвороб
рослин і бур'янів здійснюється через 
 мережу станцій захисту
рослин, лабораторій прогнозів 
і діагностики, пунктів сигналізації
і прогнозів Автономної 
 Республіки Крим,  областей,  районів.
Обстеження 
 сільськогосподарських угідь проводяться за методиками,
розробленими 
науково-дослідними установами Української академії
аграрних 
 наук.  На підставі аналізу матеріалів 
 спостережень
розробляються прогнози поширення шкідливих організмів і 
періодично
(два рази на місяць, а при 
 необхідності частіше) інформують
місцеві органи державної 
виконавчої влади, управління сільського
господарства та 
 продовольства, колективні сільськогосподарські
підприємства 
і Управління державної служби захисту рослин 
 про
фітосанітарний  стан  земель 
 сільськогосподарського та іншого
призначення, посівів 
сільськогосподарських культур та багаторічних
насаджень,  а  
також  про  асортимент і строки 
 застосування
пестицидів.

   8.6. Станції  захисту 
 рослин Автономної Республіки Крим,
областей і 
районів здійснюють державний контроль за:

   8.6.1. Додержанням 
підприємствами, установами, організаціями
та громадянами, які 
проводять заходи по боротьбі з шкідниками,
хворобами 
 і бур'янами із застосуванням пестицидів, 
 регламентів,
передбачених Переліком пестицидів і агрохімікатів, 
 дозволених до
використання в Україні шляхом інспектування, 
 а також лабораторних
досліджень пестицидів, їх 
 робочих розчинів  і  рослинницької
продукції. Обсяги 
 досліджень затверджуються Управлінням державної
служби захисту 
рослин.

   8.6.2. Додержанням 
   сільгосптоваровиробниками   
 правил
зберігання, транспортування і використання 
пестицидів.

   8.6.3. Обліком 
пестицидів у порядку, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України 
від 20.11.95 N 881 ( 
881-95-п ) "Про
затвердження 
Порядку державного обліку наявності та використання
пестицидів і 
агрохімікатів".

   8.6.4. Допуском до 
роботи працівників, робота яких пов'язана
з безпосереднім 
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та
торгівлею 
пестицидами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 
18.О9.95 N 746 ( 
746-95-п ) "Про затвердження 
 Порядку
одержання допуску (посвідчення) на право 
 роботи, пов'язаної з
транспортуванням,  зберіганням,  
застосуванням  та  торгівлею
пестицидами і 
агрохімікатами".

   8.7. Періодичність  
інспекторських  перевірок  додержання
регламентів 
 застосування та правил зберігання і 
транспортування
пестицидів,  їх  обліку  визначається 
 головними  державними
інспекторами із захисту рослин 
України, Автономної Республіки Крим
та областей.

   Результати перевірки оформляються 
 актами згідно з додатками
NN 3, 4.


   9. Державні (головні державні) 
інспектори при здійсненні ними
функцій державного нагляду 
 і державного контролю за додержанням
законодавства про пестициди і 
агрохімікати мають право:

   вимагати від підприємств, установ, 
організацій незалежно від
форм власності і  громадян, 
 діяльність  яких  пов'язана  з
транспортуванням, 
  зберіганням,  застосуванням  пестицидів  
і
агрохімікатів і торгівлею ними, додержання 
 законодавства про
пестициди і агрохімікати;

   безперешкодно відвідувати   
підприємства,   установи  і
організації 
 незалежно від форм  власності,  діяльність  
яких
пов'язана  з  транспортуванням,  
зберіганням,  застосуванням
пестицидів і агрохімікатів і торгівлею 
 ними, інші підконтрольні
об'єкти з метою перевірки 
додержання законодавства про пестициди і
агрохімікати і відбору 
 зразків  необхідних  матеріалів  для
агрохімічних та 
інших аналізів і досліджень;

   припиняти роботи із застосуванням пестицидів і 
 агрохімікатів
в порядку, передбаченому законодавством;

   забороняти ввезення і реалізацію пестицидів і 
 агрохімікатів,
що не відповідають вимогам 
 стандартів та інших документів з
стандартизації, 
 а  також  постачання  в  державні  
 ресурси
рослинницької   продукції   і  
 використання   води  для
сільськогосподарських 
 потреб у разі забруднення їх 
 залишками
пестицидів і агрохімікатів у кількості, що 
перевищує встановлені
нормативи;

   вимагати усунення від роботи з 
пестицидами і агрохімікатами
осіб, які не мають відповідного 
посвідчення;

   отримувати від міністерств, відомств, 
 підприємств, установ,
організацій статистичні дані та іншу 
 інформацію, необхідну для
здійснення державного контролю у 
цій сфері;

   видавати приписи  щодо  
 усунення  виявлених  порушень
законодавства 
 про  пестициди  і агрохімікати в межах 
 своєї
компетенції (додаток N 5).

   Законні вимоги державних інспекторів, що 
здійснюють державний
нагляд і державний контроль за 
 додержанням законодавства про
пестициди і 
 агрохімікати в галузі рослинництва, є обов'язковими
для 
виконання.


        
           
    Додаток N 1

          
       до Порядку  здійснення 
 органами

          
       Мінсільгосппроду   
   України

          
       державного нагляду за 
додержанням

          
       законодавства про  
пестициди  і

          
       агрохімікати в галузі 
рослинництва

Сторінка 
1
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

|           
Державний Герб України         
  |
|         
           
           
  |
|         
    Посвідчення      
         |
|  
           
           
         |
|  
           
           
         |
|  
           
           
        
 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 


Сторінка 
2
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

|  ————————         
           
       |
| |   
  |        
 Посвідчення N _____        
 |
| | М.Ф. |      
           
          |
| 
 |    |       
           
         |
|  
————————           
           
     |
|   М.П.   
        "____" ____________ 199_ 
р.    
 |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 


Сторінка 
 3
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 

|           
   УКРАЇНА        
        |
|   
 Міністерство сільського господарства і продовольства   
 |
|          
           
           
 |
| Пред'явник цього ___________________________________________  
|
|  _________________________________________________________ 
 |
|  є _______________________________ державним 
інспектором з  |
|  
 _________________________________________________________  |
| 
  _________________________________________________________  
|
|           
           
          
 |
| Заступник міністра        
           
    |
| сільського господарства    
           
      |
| і продовольства України 
____________________________________  |
|     
           
    (підпис)       
  |
|     М.П.    
           
           
|
 ————————————————————————————————————————————————————————————————         
           
    Додаток N 2

          
       до Порядку  здійснення 
 органами

          
       Мінсільгосппроду   
   України

          
       державного нагляду за 
додержанням

          
       законодавства про  
пестициди  і

          
       агрохімікати в галузі 
рослинництва     УКРАЇНА    
           
 УКРАИНА

  Міністерство сільського    
  Министерство сельского

  господарства і продовольства   
 хозяйства и продовольствия

    Українське державне    
   Украинское государственное

   об'єднання "Украгрохім"   
  объединение "Украгрохим"

  ----------------------------   
 --------------------------

    державна проектно-   
    государственная проектно-

   розвідувальна станція    
  разведывательная станция

   хімізації сільського    
   химизации сельского

     господарства   
        
 хозяйства


          
     UKRAINE

          
 Ministry of Agriculture

          
     and Food

          
 Ukrainian State Company

          
    "Ukragrokhim"

          
 -----------------------

          
 State Station of Design

          
   and Research in

          
  Agricultural Chemistry          
     Свідоцтво

         про 
якість продукції та сировини


          
    Свидетельство

          
о качестве продукции и сырья


          
    CERTIFICATE

        of quality of 
products and materials


      N __________ від "___" 
____________ 199_ р.


Експортер і його адреса
Экспортер и его 
адрес
Exporter's name and address 
______________________________________

Назва продукції
Наименование 
продукции
Name of product 
__________________________________________________

Кількість, вага, 
партія
Количество, вес, партия
Quantity, weight, batch 
__________________________________________
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Назва 
токсикантів:     |Вміст, мг/кг  |Біологічні 
показники:
Наименование токсикантов:  |Содержание,  
 |Биологические показа-

          
     |мг/кг     
 |тели:
Name of toxicants:     |Content 
p.p.m. |Biological 
indices:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
свинець 
свинец lead     _____________ 
 Вологість
мідь  медь  copper    
 _____________ Влажность
цинк  цинк  zink  
    _____________ Humidity _____________
кадмій 
 кадмий cadmium    _____________ Домішка, що 
засмічує
ртуть  ртуть mercury    _____________ 
 Сорная примесь

          
           
  Weed admixture _______

          
           
  ______________________
Пестициди, якими оброблялися посіви: 
    Білок
Пестициды, которыми обрабатывались посевы: 
 Белок
Pesticides, which treated crops:     
  Protein 
______________
__________________________________________ 
 Клейковина
__________________________________________ 
 Клейковина
__________________________________________ Yieldinng 
____________
__________________________________________ 
 Олійність
__________________________________________ 
 Масличность
__________________________________________ Acklity 
______________
__________________________________________ Кислотне 
число
Нітрати          
         Кислотное 
число
Нитраты          
         Acidic number 
________
Nitrates _________________________________ 
 ______________________
Мікотоксини:      
          
 ______________________
Микотоксины:      
          
 ______________________
Micotoxins: _______________ Питома 
В-активність   Кі/кг (Кі/л)
___________________________ 
 Удельная В-активность  Ки/кг 
(Ки/л)
___________________________ Specific B-activity ____ Qu/kg 
(Qu/l)


   Цим документом  засвідчується,  що 
 рослини  чи рослинна
продукція були обстежені 
 згідно з існуючими  методиками  та
правилами 
  і  визнані  такими,  що  
відповідають  якості
країни-імпортера.

   Настоящим документом  удостоверяется, 
 что  растения  или
растительная продукция были 
 обследованы  в  соответствии  с
существующими 
 методиками и правилами и признаны соответствующими
качеству 
страны-импортера.

   This document is to sertify that the plants or 
plant products
have been inspected accordings to appropriate procedures 
 and are
considered to conform with quality of the importing 
country.


    М.П.     
          
Дата

    М.П.     
          
Дата
  Seal of organization      
    Date _________________


          
 Директор

          
 Директор

          
 Director ___________________


        
           
   Додаток N 3

          
       до Порядку  здійснення 
 органами

          
       Мінсільгосппроду   
   України

          
       державного нагляду за 
додержанням

          
       законодавства про  
пестициди  і

          
       агрохімікати в галузі 
рослинництва


          
      Акт

   перевірки додержання регламентів застосування 
пестицидів

         
 від "___" ____________ 199_ р.


  Мною 
_________________________________________________________

         
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
проведена перевірка додержання 
регламентів застосування пестицидів
у 
________________________________________________________________

     (підприємство, установа, 
організація, 
громадянин)
__________________________________________________________________
_________________________ 
району _______________________ області.

  При перевірці встановлено (вказати за який 
 період і за якими
документами проведена перевірка) 
_________________________________
__________________________________________________________________

  Пропоную 
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

  Даний акт складено в присутності керівника 
___________________
__________________________________________________________________

       (підприємства, 
установи, 
організації;
__________________________________________________________________

         
 прізвище, ім'я та по батькові)
в трьох примірниках, із яких один 
залишено господарству, другий 
-
__________________________________________________________________

         (кому 
переданий для реагування)

Державний (головний державний) інспектор  
  ___________________
по захисту рослин

Керівник 
підприємства, установи,        
___________________
організації


        
           
   Додаток N 4

          
       до Порядку  здійснення 
 органами

          
       Мінсільгосппроду   
   України

          
       державного нагляду за 
додержанням

          
       законодавства про  
пестициди  і

          
       агрохімікати в галузі 
рослинництва


          
      Акт

    інспекторської перевірки обліку, стану 
зберігання,

          
 транспортування 
пестицидів
__________________________________________________________________

     (господарство, населений пункт, 
район, область)


  Комісія в складі 
_____________________________________________

          
  (посада, прізвище та ініціали 
представника
__________________________________________________________________

    обласної чи районної державних служб 
захисту рослин)
керівника господарства      
_________________________________
головного агронома    
    _________________________________
бухгалтера 
           
_________________________________
агронома по захисту рослин   
 _________________________________
завідуючого складом пестицидів 
 _________________________________
провела перевірку стану 
 зберігання та  обліку  пестицидів  
у
господарстві, якою встановлено:


  1. У ___________________ наявних 
__________ складів пестицидів

      (господарство)
загальною 
місткістю ______________ тонн.


  З них:  типових    
________ штук, місткістю _______ тонн,

       пристосованих 
________ штук, місткістю _______ тонн.


   - підлога _______________, вентиляція 
______________________,
освітлення ___________________, кількість стелажів 
______________,
наявність етикеток ___________, стан зберігання 
_________________;

          
         
 (задовільний, незадовільний)

   - наявність огорожі ______, відстань від жилих, 
тваринницьких
господарських будівель ___________ метрів, джерел води 
___________
метрів;

   - озеленення складу 
__________________________;

   - наявність побутової кімнати ___________, шаф 
для зберігання
засобів індивідуального захисту людей __________, аптечок 
_______,
умивальників ________________;

   - наявність засобів індивідуального захисту 
людей: костюми із
спецпропиткою _____________, рукавиці гумові _____________, 
чоботи
______________, респіратори універсальні 
________________________,

          
           
 (марка, кількість)
респіратори протипильні ________________________, 
запасні патрони,

          
     (марка, кількість)
фільтри до респіраторів 
____________, захисні окуляри ___________;

   - наявність дрібного інвентаря (перерахувати) 
_______________
_________________________________________________________________,
вагів 
для зважування пестицидів ___________, протипожежних 
засобів
__________________________________.

   2. Проходження медогляду 
працівниками, робота яких пов'язана
з пестицидами: 
 _____________ чоловік пройшли, ___________ чоловік
не 
пройшли.

   3. Ведення інструктажу з техніки 
безпеки (скільки проведено з
початку року) 
___________________________.

   4. Облік надходження 
 та використання пестицидів (ведення
книги обліку 
та журналу застосування пестицидів) 
_________________
__________________________________________________________________

   Висновки та пропозиції комісії: 
_____________________________
__________________________________________________________________


   Акт складено в 3-х примірниках, 
 з яких: 1 - залишається в
господарстві, 2 - в райСТАЗР, 3 - 
передається в облСТАЗР.

 Підписи:
 Державний (головний 
державний) інспектор   _________________
 по захисту 
рослин
 Керівник господарства       
      _________________
 Головний 
агроном           
    _________________
 Агроном по захисту рослин 
         
 _________________
 Бухгалтер      
           
  _________________
 Завідуючий складом пестицидів  
       _________________


        
           
   Додаток N 5

          
       до Порядку  здійснення 
 органами

          
       Мінсільгосппроду   
   України

          
       державного нагляду за 
додержанням

          
       законодавства про  
пестициди  і

          
       агрохімікати в галузі 
рослинництва

Кому: 
____________________________________________________________

        (посада, 
прізвище, ім'я та по батькові)
N _______      
          
 "___" ___________ 199_ р.


          
      Припис

     щодо усунення виявлених 
порушень законодавства

          
про пестициди і агрохімікати


   Керуючись постановою Кабінету Міністрів України 
від 19.02.96
N 226 "Про державний нагляд і державний 
контроль за додержанням
законодавства про пестициди і агрохімікати", 
 наказом Міністерства
сільського господарства і продовольства 
України від 29.02.96 N 67
"Про встановлення державного нагляду і 
 державного контролю за
додержанням законодавства 
 про пестициди і агрохімікати", та з
метою усунення 
виявлених порушень законодавства про пестициди 
 і
агрохімікати пропоную вжити такі заходи:
 
————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 N | Назва заходів |  Строки  | ВІдповідальні 
| Примітка
 п/п |        
 | виконання | за виконання 
 |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————


   Про виконання припису після 
 закінчення вказаних в ньому
строків прошу письмово 
повідомити за адресою 
_____________________
__________________________________________________________________

 Державний 
(головний державний) інспектор   ___________________

          
           
      (підпис)
 Припис отримав 
           
     ___________________

          
           
      
(підпис)

<< Главная страницаУкраина онлайн