Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергі

Кабінет Міністрів України

Постанова № 929 від 07.08.1996

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 7 серпня 1996 р. N 929
                Київ
 
        Про посилення контролю за режимами
      споживання електричної і теплової енергії
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1896 (  1896-98-п ) від 30.11.98 
      N 367 ( 367-2001-п ) від 23.04.2001 
      N 665 ( 665-2002-п ) від 17.05.2002
      N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 
      N  60 (  60-2006-п ) від 25.01.2006
      N 131 ( 131-2006-п ) від 13.02.2006 )
 
 
   З метою вдосконалення управління енергоспоживанням, посилення
контролю за режимами використання електричної і теплової енергії
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про державний нагляд за режимами
споживання електричної і теплової енергії (додається).
   Установити, що це Положення є обов'язковим для постачальників
та споживачів електричної і теплової енергії незалежно від форм
власності та видів діяльності.
   2. Міністерству палива та енергетики: ( Абзац перший пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 ( 367-2001-п )
від 23.04.2001 )
   забезпечити систематичний контроль використання електричної і
теплової  енергії   споживачами    у    промисловості,
комунально-побутовому секторі,  сільському  господарстві  і
населенням безпосередньо за показниками лічильників. З цією метою
негайно завершити створення в  державних  енергопостачальних
компаніях підрозділів комерційно-збутової діяльності;
   разом з Державним комітетом по використанню ядерної енергії
забезпечити у двотижневий  термін  впровадження  механізму
взаєморозрахунків за відпущену електроенергію безпосередньо між
генеруючими  компаніями,  атомними  електростанціями    і
енергопостачальними компаніями з  реєстрацією  розрахункових
операцій через Національний диспетчерський центр Міністерства
енергетики та електрифікації;
   передбачити у  контрактах  з  керівниками  державних
енергопостачальних компаній їх відповідальність за дотримання
встановленого порядку збору коштів за відпущену електричну і
теплову енергію та їх перерахування на транзитні рахунки;
   забезпечити відпуск електричної і теплової енергії споживачам
(крім населення) у межах суми, виставленої споживачем на акредитив
(крім випадків аварійних вимикань енергетичної системи),  з
обов'язковою компенсацією вартості  недопоставленої  енергії.
Кількість електричної або теплової енергії на суму акредитива
визначається договором між енергопостачальною організацією  і
споживачем як гарантований рівень енергопостачання.
   3. Попередити голів місцевих державних адміністрацій про їх
відповідальність за своєчасну оплату вартості енергії, спожитої
організаціями та установами, які фінансуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
 
 
   Прем'єр-міністр України       П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд. 37
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
              від 7 серпня 1996 р. N 929
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 13 лютого 2006 р. N 131 ( 131-2006-п )
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про державний енергетичний нагляд
   за режимами споживання електричної і теплової енергії
 
 
   1. Державний  енергетичний нагляд за режимами споживання
електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією
експлуатації електричних, теплових, тепловикористовуючих установок
та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері
теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює Державна
інспекція з енергетичного  нагляду  за  режимами  споживання
електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).
 
   У своїй діяльності Держенергонагляд керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету  Міністрів  України,  цим  Положенням  та  наказами
Мінпаливенерго.
 
   2. Під час здійснення державного енергетичного нагляду за
режимами  споживання електричної і теплової енергії (далі -
енергетичний нагляд) Держенергонагляд взаємодіє з Мінбудом, НКРЕ,
Антимонопольним комітетом, місцевими державними адміністраціями,
органами місцевого самоврядування, Державною інспекцією з нагляду
за  охороною праці, Державною інспекцією з енергозбереження,
Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій та мереж,
органами державного пожежного нагляду, державним підприємством
"Енергоринок",  науково-технічними,  проектно-конструкторськими,
громадськими  та  іншими  підприємствами,  установами  та
організаціями.
 
   3. Метою енергетичного нагляду є  сприяння  забезпеченню
сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України,
сфери теплопостачання, енергетичної  безпеки  держави  шляхом
здійснення контролю за дотриманням суб'єктами електроенергетики,
суб'єктами відносин у сфері теплопостачання  та  споживачами
електричної   енергії   вимог   нормативно-правових   і
нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та
споживання електричної і теплової енергії (далі - енергія).
 
   4. Завданнями та функціями Держенергонагляду є:
 
   1) здійснення допоміжних заходів із забезпечення надійного і
сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України
відповідно до законодавства, контроль за дотриманням суб'єктами
електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і
споживачами  електричної  енергії вимог нормативно-правових і
нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та
споживання енергії;
 
   2) здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням
суб'єктами електроенергетики,  суб'єктами  відносин  у  сфері
теплопостачання  і  споживачами електричної енергії виявлених
порушень законодавства у сфері  виробництва,  постачання  та
споживання енергії;
 
   3) організація розроблення та запровадження в установленому
порядку Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів,
Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної
енергетики, Правил експлуатації теплових установок та теплових
мереж, а також інших нормативних та методологічних документів
відповідно до своєї компетенції;
 
   4) розроблення і затвердження методичних та інструктивних
документів з питань забезпечення діяльності Держенергонагляду;
 
   5) участь  у  розробленні  суб'єктами  електроенергетики,
суб'єктами відносин у сфері  теплопостачання  і  споживачами
електричної  енергії заходів щодо надійного та безаварійного
енергопостачання;
 
   6) здійснення  контролю  за  відповідністю  нових  та
реконструйованих  електричних  і теплових установок та мереж
технічним умовам, нормам, правилам і  стандартам,  а  також
підтвердження їх готовності до роботи;
 
   7) участь у разі потреби в роботі комісій з прийняття в
промислову експлуатацію автоматизованих систем комерційного обліку
енергії на установках суб'єктів електроенергетики та об'єктів у
сфері теплопостачання;
 
   8) підготовка пропозицій щодо перегляду нормативно-технічної
документації на енергетичне обладнання у разі його невідповідності
вимогам Правил улаштування електроустановок, Правил технічної
експлуатації  електроустановок  споживачів,  Правил  технічної
експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики, Правил
експлуатації  теплових  установок та теплових мереж (далі -
Правила);
 
   9) організація  роботи   з   установлення   суб'єктам
електроенергетики режимів споживання електричної енергії (обсягів
споживання електричної  енергії  та  потужності),  погодження
споживачам граничних величин споживання електричної потужності;
 
   10) розроблення методології, організація збирання інформації
та аналіз прогнозів електроспоживання на коротко- і довгостроковий
періоди;
 
   11) участь у розслідуванні причин і наслідків аварій і пожеж
на енергетичних установках суб'єктів електроенергетики та об'єктів
у сфері теплопостачання, а також на енергетичних установках
споживачів енергії, які призвели до порушення режимів роботи інших
споживачів електричної енергії, суб'єктів електроенергетики або
суб'єктів відносин у сфері теплопостачання;
 
   12) участь у роботі комісій з перевірки знань технології
робіт (правил експлуатації, виробничих інструкцій) у посадових
осіб, відповідальних за електричне та  теплове  господарство
споживачів   енергії,   а  також  працівників  суб'єктів
електроенергетики та суб'єктів відносин у сфері теплопостачання,
що  займаються  оформленням актів допуску на підключення до
електричної (теплової) мережі, проведенням оглядів технічного
стану енергетичних установок побутових споживачів енергії, а також
виконанням інших робіт, пов'язаних з експлуатацією енергетичних
установок споживачів енергії;
 
   13) участь у разі потреби в проведенні експертизи електро- та
теплотехнічної частин проектів  будівництва  і  реконструкції
об'єктів замовників на їх відповідність вимогам Правил;
 
   14) розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що
виникають у суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у
сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;
 
   15) здійснення в межах своєї компетенції нагляду за:
 
   забезпеченням надійного постачання енергії;
 
  технічним станом та організацією експлуатації електричних і
теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів
відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії;
 
   дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин
у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії:
 
   - режимів виробництва, постачання і  споживання  енергії
(активної, реактивної, теплової);
 
   - установлених   нормативними   документами   режимів
(температурних графіків) постачання теплової енергії населеним
пунктам (населенню);
 
   - вимог нормативних документів, що регулюють перетікання
реактивної електроенергії;
 
   - вимог  Правил  та  інших  нормативно-правових   і
нормативно-технічних  актів  з  питань  електроенергетики  та
теплопостачання;
 
   проведенням суб'єктами  електроенергетики  та  суб'єктами
відносин  у  сфері  теплопостачання  робіт,  пов'язаних  із
забезпеченням дотримання встановлених  режимів  постачання  і
споживання енергії;
 
   відповідністю:
 
   - схем  електропостачання  (зовнішніх  та  внутрішніх) -
категорійності споживачів та їх струмоприймачів;
 
   - виданих технічних умов на приєднання електричних, теплових
установок   та   мереж   до   мереж   енергопостачальних
(електропередавальних)  організацій  -  вимогам  нормативних
документів та погодженням проектів енергопостачання споживачів
енергії;
 
   - виданих суб'єктами електроенергетики актів -  допусків
подачі електричної енергії на електричні установки замовників та
електричні установки, що використовуються населенням, - вимогам
Правил і нормативних документів;
 
   - укладених договорів - вимогам нормативних документів щодо
користування енергією та приєднання до мереж;
 
   - електротехнічних і режимних параметрів електричних мереж,
розрахованих  суб'єктами  електроенергетики  та  споживачами
електричної енергії, - режимам їх роботи;
 
   - показників якості електричної і теплової  енергії  та
кількісних показників повернення конденсату водяної пари - вимогам
нормативних документів;
 
   - стану приладів і систем обліку  обсягів  виробництва,
постачання та споживання електричної і теплової енергії - вимогам
нормативних документів;
 
   застосуванням заходів  з  обмеження  та/або  припинення
постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними вимог
нормативних документів щодо користування енергією,  а  також
споживачам, які не оплатили вартість використаної енергії;
 
   складенням актів про встановлення екологічної, аварійної та
технологічної броні електропостачання і відповідністю визначених
ними  величин технологічним потребам виробництва і фактичним
обсягам споживання електричної енергії;
 
   забезпеченням належного   стану   системних   елементів
протиаварійної автоматики, встановлених у споживачів енергії, що
впливають на надійність роботи об'єднаної енергетичної системи
України;
 
   готовністю суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у
сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії до роботи
в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій;
 
   забезпеченням належного оперативно-диспетчерського управління
енергогосподарством споживачів енергії;
 
   готовністю до роботи резервних автономних джерел живлення
споживачів електричної енергії першої категорії і особливої групи
першої категорії з надійності електропостачання.
 
   5. Держенергонагляд  підпорядковується  Мінпаливенерго  в
частині виконання функцій, покладених на нього цим Положенням.
 
   До складу Держенергонагляду входять такі підрозділи:
 
   головна організація - Державна інспекція з енергетичного
нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії;
 
   державні інспекції з енергетичного нагляду  за  режимами
споживання електричної і теплової енергії у регіонах (кількох
областях);
 
   державні інспекції з енергетичного нагляду  за  режимами
споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
 
   6. Держенергонагляд очолює Головний  державний  інспектор
України з енергетичного нагляду, який призначається на посаду та
звільняється з посади Міністром палива та енергетики.
 
   Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Держенергонагляд завдань і виконання ним своїх функцій.
 
   Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду
має трьох заступників за відповідними напрямами діяльності, що за
погодженням з  Мінпаливенерго  призначаються  на  посаду  та
звільняються з посади в установленому порядку.
 
   7. Керівники  Держенергонагляду у відповідних регіонах є
заступниками  головного  державного  інспектора  України  з
енергетичного нагляду у відповідному регіоні і призначаються на
посаду та звільняються з посади за погодженням з Мінпаливенерго в
установленому порядку.
 
   Керівники структурних підрозділів інспекції, їх заступники,
начальники  секторів,  керівники  територіально  відокремлених
підрозділів  інспекцій  є старшими державними інспекторами з
енергетичного нагляду. Інші спеціалісти, що виконують функції
державного  енергетичного  нагляду, є державними інспекторами
(старшими державними інспекторами) з енергетичного нагляду.
 
   8. Структуру Держенергонагляду затверджує Головний державний
інспектор України з енергетичного нагляду у порядку, встановленому
законодавством, за погодженням з Мінпаливенерго.
 
   9. Граничну  чисельність  працівників  Держенергонагляду
затверджує Міністр палива та енергетики за поданням головного
державного інспектора України з енергетичного нагляду.
 
   10. Держенергонагляд має печатки із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням, а також бланки встановленого
зразка.
 
   Посадові особи, що виконують функції державного енергетичного
нагляду, мають посвідчення встановленого зразка.
 
   11. Держенергонагляд має право:
 
   1) застосовувати  до  суб'єктів  господарської діяльності
штрафні санкції у порядку, визначеному законодавством;
 
   2) залучати в установленому порядку установи та організації
до розроблення документів з питань, що належать до компетенції
Держенергонагляду;
 
   3) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
компетенції Держенергонагляду;
 
   4) отримувати в установленому порядку від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої  влади,  суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та
споживачів електричної енергії інформацію, необхідну для виконання
покладених на Держенергонагляд завдань;
 
   5) проводити наради, семінари та конференції з питань, що
належать до його компетенції.
 
   12. Головний державний інспектор України з енергетичного
нагляду:
 
   здійснює керівництво  діяльністю  Держенергонагляду  та
розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
 
   затверджує положення   про   структурні   підрозділи
Держенергонагляду;
 
   видає накази, затверджує методичні та інструктивні документи
щодо забезпечення діяльності Держенергонагляду;
 
   визначає періодичність,  порядок  і  напрями  обстеження
електричних  і  теплових  установок  та  мереж  суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і
споживачів електричної енергії.
 
   13. Головний державний інспектор України з енергетичного
нагляду,  його  заступники,  старші  державні  інспектори  з
енергетичного нагляду та державні інспектори з енергетичного
нагляду під час виконання своїх функцій мають право:
 
   1) безперешкодно у будь-який час відвідувати електричні і
теплові установки та мережі суб'єктів електроенергетики, суб'єктів
відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії
з  метою  здійснення  контролю  за  дотриманням  вимог
нормативно-правових і нормативно-технічних документів у сфері
електроенергетики та теплопостачання;
 
   2) здійснювати в установленому порядку обстеження електричних
і теплових установок та мереж суб'єктів електроенергетики та
суб'єктів  відносин  у  сфері  теплопостачання  і споживачів
електричної енергії, а також складати  за  їх  результатами
відповідні акти;
 
   3) брати участь у роботі відповідних робочих комісій з
прийняття  в  експлуатацію  побудованих  і  реконструйованих
енергетичних об'єктів, що належать суб'єктам електроенергетики,
суб'єктам відносин  у  сфері  теплопостачання  і  споживачам
електричної енергії;
 
   4) видавати  в  межах  своєї  компетенції  суб'єктам
електроенергетики, суб'єктам відносин у сфері теплопостачання і
споживачам електричної енергії обов'язкові для виконання приписи
щодо  усунення   виявлених   Держенергонаглядом   порушень
нормативно-правових  і  нормативно-технічних  актів  у  сфері
електроенергетики та теплопостачання і здійснювати контроль за їх
виконанням;
 
   5) вимагати  в  межах  своєї  компетенції від суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і
споживачів  електричної  енергії вжиття заходів для усунення
виявлених Держенергонаглядом порушень;
 
   6) вимагати  від  споживачів  енергії  та  суб'єктів
електроенергетики  дотримання встановлених нормативно-правовими
актами режимів споживання електричної і теплової енергії;
 
   7) складати в установленому законодавством порядку протоколи
про   адміністративні  правопорушення  та  притягати  до
адміністративної відповідальності громадян і посадових осіб;
 
   8) звертатися до відповідних  організацій,  які  видають
суб'єктам господарської діяльності ліцензії на право виконання
робіт з проектування,  будівництва,  реконструкції,  монтажу,
налагодження,   випробування   і   ремонтно-експлуатаційного
обслуговування електричних і теплових установок та мереж, з
поданням про порушення ліцензіатами вимог нормативних документів;
 
   9) вносити власникам об'єктів споживачів енергії подання про
невідповідність займаній посаді осіб, відповідальних за електричне
та теплове господарство (осіб, що їх заміщують), які своєчасно в
установленому порядку не пройшли перевірку знань Правил, а також
тих, що допустили порушення вимог нормативно-правових та/або
нормативно-технічних актів з питань експлуатації енергетичного
обладнання та мереж;
 
   10) опломбовувати  в  установленому порядку електричні і
теплові  установки,  енергопостачання  яких  обмежується  або
припиняється на виконання відповідного припису Держенергонагляду.
 
   14. Приписи,  постанови  або  подання  посадових  осіб
Держенергонагляду можуть бути оскаржені до Держенергонагляду або в
судовому порядку.
 
   Оскарження не є підставою для зупинення виконання рішення до
його остаточного розгляду відповідно до законодавства.
 
   15. Законні вимоги посадових  осіб  Держенергонагляду  є
обов'язковими для виконання керівниками та посадовими особами
суб'єктів  електроенергетики,  суб'єктів  відносин  у  сфері
теплопостачання і споживачів електричної енергії незалежно від
форми власності.
 
   16. Втручання в діяльність Держенергонагляду, перешкоджання
виконанню   обов'язків,  покладених  на  посадову  особу
Держенергонагляду, вчинення проти неї протиправних насильницьких
дій тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
 
( Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1896
( 1896-98-п ) від 30.11.98, N 367 ( 367-2001-п ) від 23.04.2001; в
редакції Постанови КМ N 665 ( 665-2002-п ) від 17.05.2002; із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1106 ( 1106-2003-п )
від 17.07.2003, N 60 ( 60-2006-п ) від 25.01.2006; в редакції
Постанови КМ N 131 ( 131-2006-п ) від 13.02.2006 )

<< Главная страницаУкраина онлайн