Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про застосування ст.4 Указу Президента України від 10.02.96 р. N 124/96

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)

Наказ № 506 від 08.08.1996, нечин.

<< Главная страница

      МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ
            I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 506 від 08.08.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   12 серпня 1996 р.
 vd960808 vn506            за N 438/1463
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                          економіки
    N 360 ( z0834-08 ) від 15.08.2008 }
 
     Про застосування ст.4 Указу Президента України
           від 10.02.96 р. N 124/96
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
     N 547а ( z0565-98 ) від 31.08.98 }
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 10 лютого 1996 року
N 124/96 "Про заходи щодо вдосконалення  кон'юнктурно-цінової
політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності" та з метою
запобігання експорту товарів походженням з України по цінах, які
можуть розглядатися як підстава для порушення в будь-яких видах
та/або формах антидемпінгової процедури або вжиття антидемпінгових
заходів чи перегляду чинних антидемпінгових заходів на товари
походженням з України, а також тих щодо імпорту яких в інші країни
вжиті в будь-яких видах та/або формах антидемпінгові заходи,
порушені антидемпінгові  процедури  або  розслідування,  чи
відбувається або  можливий перегляд дії таких антидемпінгових
заходів і процедур, а також щодо імпорту яких в інші країни
існують зобов'язання (в тому числі і односторонні) у зв'язку із
призупиненням антидемпінгових компенсаційних заходів чи  інших
антидемпінгових заходів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  методику  формування  та
використання індикативних цін (додається).
   2. Управлінню ринкової кон'юнктури та цінової інформації
(Кліточенко Т.М.) діяти згідно з зазначеним у п.1 Положення при
формуванні індикативних цін та ціновій експертизі контрактів.
   3. Юридичному  управлінню  (Сервінський  А.Ю.)  разом  з
управлінням  ринкової  кон'юнктури  та  цінової  інформації
(Кліточенко Т.М.) здійснити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України в установленому порядку.
   4. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу у триденний термін з дати його
реєстрації у Міністерстві юстиції України.
   5. Покласти контроль за виконанням цього наказу на заступника
Міністра Олійника В.I.
 
 Міністр                         С.Г.Осика
 
                        Затверджено
                   наказом  МЗЕЗторгу України
                   від 8 серпня 1996 року N 506
 
              Положення
   про методику формування та використання індикативних цін
 
   1. Ця методика розроблена у відповідності з Указом Президента
України від 10 лютого 1996 року N 124/96 "Про заходи щодо
вдосконалення   кон'юнктурно-цінової   політики  у   сфері
зовнішньоекономічної діяльності" та Положенням про індикативні
ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності, якими передбачено
запровадження Міністерством зовнішніх економічних  зв'язків і
торгівлі України індикативних цін на певні товари походженням з
України.
   2. Iндикативні ціни запроваджуються МЗЕЗторгом України та є
обов'язковими до використання  суб'єктами  зовнішньоекономічної
діяльності всіх форм власності при укладенні та здійсненні всіх
видів зовнішньоекономічних угод у випадках, передбачених Указом
Президента України від 10 лютого 1996 року N 124/96.
   3. Під індикативними цінами розуміються ціни на товари, які
відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний
товар на ринку експорту або імпорту  на  момент  здійснення
експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та
умов здійснення розрахунків, визначених згідно з законодавством
України, а також якісних показників товару, і які затверджено
МЗЕЗторгом України.
   4. Формування індикативних цін відбувається за декількома
основними напрямками, в залежності від виду товару та режиму його
експорту з України (імпорту в Україну):
   на товари походженням з України, щодо імпорту яких в інші
країни вжиті в будь-яких видах та/або формах антидемпінгові
заходи, порушені антидемпінгові процедури або розслідування, чи
відбувається або можливий перегляд дії таких антидемпінгових
заходів і процедур, а також щодо імпорту яких в інші країни
існують зобов'язання (в тому числі і односторонні) у зв'язку із
призупиненням антидемпінгових компенсаційних заходів чи інших
антидемпінгових  заходів. Наявність таких заходів і процедур
МЗЕЗторг України визначає у відповідності з офіційною інформацією,
що подана йому центральними органами державної виконавчої влади в
установленому порядку та формі;
   на товари походженням з України, щодо імпорту яких в інші
країни вірогідна загроза вжиття антидемпінгових, компенсаційних чи
спеціальних заходів, порушення антидемпінгових, антисубсидиційних
чи спеціальних  процедур  чи  перегляд  дії  антидемпінгових,
компенсаційних чи спеціальних заходів з метою їх попередження чи
продовження або вірогідна загроза застосування інших таких заходів
та процедур будь-яких видів та форм. Вірогідність застосування
таких заходів і процедур МЗЕЗторг України визначає у відповідності
з офіційною інформацією, що подана йому центральними органами
державної виконавчої влади в установленому порядку та формі;
   на товари походженням з України, імпорт яких обмежений в
певні країни світу згідно з відповідними міжнародними угодами
України або іншими (в тому числі і односторонніми) міжнародними
зобов'язаннями України;
   на товари походженням з України, експорт (імпорт) яких з (в)
України здійснюється в межах спеціальних режимів (процедур), та
інших режимів нетарифного регулювання - на період дії таких
режимів, що встановлені згідно з чинним законодавством України та
її міжнародними зобов'язаннями.
   5. Пропозиції щодо  переліку  товарів,  на  які  можуть
розроблятися і  встановлюватися індикативні ціни, вносяться в
установленому порядку Управлінням ринкової кон'юнктури та цінової
інформації МЗЕЗторгу  України  за  поданням  інших  управлінь
Міністерства та центральних органів державної виконавчої влади,
які надходять в установленому порядку та формі. Перелік товарів,
на які  встановлюються  індикативні  ціни,  погоджується  в
установленому порядку і затверджується наказом Міністра зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України.
   6. У відповідності із статтею 6 Указу Президента України від
10 лютого 1996 року N 124/96, пунктом 4 Положення про індикативні
ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого цим
Указом та пунктом 6 наказу Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України  від 29.02.96 р. N 141 попередню
аналітичну роботу аналізу та внесення пропозицій по формуванню
рівнів індикативних цін на зазначені в цьому Положенні товари
українського походження, що експортуються на відповідні зовнішні
ринки виконує Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу
зовнішніх товарних ринків ("Держзовнішінформ"). Держзовнішінформ
має право вносити в установленому порядку обгрунтовані письмові
пропозиції, щодо запровадження індикативних цін на відповідні
товари до МЗЕЗторгу України.
   7. Згідно  з  затвердженим  у  відповідності  з  чинним
законодавством України  переліком  індикативних  цін фахівцями
Держзовнішінформу проводиться  моніторинг  відповідних  ринків,
експорту товарів українського походження з використанням наступних
інформаційних джерел:
   - біржові котування;
   - ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими видами
продукції;
   - довідкові ціни спеціалізованих комерційних  видань  та
публікацій, в тому числі відео, комп'ютерних, електронних та інших
подібних банків даних та сіток;
   - статистичні  дані  митних,  фінансових,  банківських,
інформаційних та інших державних органів і установ та недержавних
організацій України;
   - комерційні  пропозиції,  листи,  протоколи  намірів,
прейскуранти та каталоги на продукцію відомих фірм, підприємств,
порівняльні індекси цін;
   - звіти та довідки торговельно-економічних місій в складі
посольств України за кордоном;
   - контрактна  практики  поставок  товарів, що підлягають
реєстрації в МЗЕЗторзі України;
   - прейскуранти   та   відпускні   ціни   українських
товаровиробників;
   - інші інформаційні джерела.
   При визначенні рівнів індикативних цін беруться до уваги
фактори, які  можуть впливати на ціноутворення по конкретних
товарах на конкретних ринках в залежності від умов здійснення тієї
чи іншої операції, які зазначені у п.12 цього Положення.
   8. Як правило, один раз на місяць Держзовнішінформ готує
кон'юнктурно цінові  огляди  відповідних  зовнішніх ринків по
товарах, експорт яких з України здійснюється у відповідності з
індикативними цінами,  розробляє пропозиції щодо запровадження
індикативних цін та їх рівнів на товари згідно з переліком,
затвердженим МЗЕЗторгом   України,   та  бере  участь  у
кон'юнктурно-цінових нарадах, які проводяться управлінням ринкової
кон'юнктури та цінової інформації МЗЕЗторгу. Такі пропозиції разом
з аналітичними оглядами  передаються до управління  ринкової
кон'юнктури та цінової інформації МЗЕЗторгу.
   9. У разі необхідності (у випадках зміни антидемпінгових
заходів і процедур, кон'юнктури зовнішніх ринків, політичних та
економічних факторів, що впливають на кон'юнктуру зовнішніх ринків
тощо) управління  ринкової  кон'юнктури та цінової інформації
МЗЕЗторгу коригує перелік та рівні індикативних цін та вносить в
установленому порядку  відповідні  пропозиції  на затвердження
Міністру зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.
   10. Iндикативні ціни, що затверджені Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України згідно з положеннями
статті 2 Указу Президента України від 10 лютого 1996 року N 124/96
та пункту  5  Положення  про  індикативні  ціни   у сфері
зовнішньоекономічної діяльності є обов'язковими до використання
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності при
укладенні та здійсненні всіх видів зовнішньоекономічних угод,
включаючи також угоди з давальницькою сировиною (на сировину і
готову продукцію з неї), за якими вивозиться або продається товар,
що включено до переліку індикативних цін. Це стосується тих
випадків, коли давальницька сировина була піддана переробці або
достатній обробці, в процесі якої був отриманий новий товар, який
згідно з чинним законодавством має походження з України згідно зі
статтею 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).
   11. Контроль за дотриманням експортерами рівнів індикативних
цін здійснюється наступним чином:
   відповідність цін на товари, зовнішньоекономічні угоди по
яких підлягають реєстрації чи потребують отримання ліцензії в
МЗЕЗторзі України, індикативним цінам контролюється фахівцями
управління ринкової кон'юнктури та цінової інформації МЗЕЗторгу
України. Ціна товару зазначається в картці реєстрації (обліку)
контракту чи ліцензії та не потребує додаткового обгрунтування
експортером для митних, податкових та інших державних органів;
   відповідність цін на товари, зовнішньоекономічні угоди по
яких не підлягають реєстрації чи не потребують отримання ліцензії
в МЗЕЗторзі України, індикативним цінам контролюється митними
органами України у порядку встановленому Держмиткомом України за
погодженням з МЗЕЗторгом України.
   12. При експорті товарів з території України, які підпадають
під дію індикативних цін, відхилення ціни угоди від індикативної
ціни можуть бути наслідком дії нижченаведених факторів,  що
безпосередньо впливають на ціну товару:
   вид угоди;
   умови поставки товару;
   умови оплати;
   відхилення показників якості товару від стандарту України;
   інші фактори, що мають істотний вплив на умови здійснення
операцій.
   У випадку відхилення ціни угоди від індикативної ціни на
товари, угоди щодо яких підлягають реєстрації чи потребують
отримання ліцензії в МЗЕЗторзі України, заявник подає додаткові
документи, що підтверджують обгрунтованість можливого відхилення,
висновки Державного інформаційно-аналітичного Центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків, який згідно з Указом Президента України
від 10.02.96 N 124/96 уповноважений підготовлювати експертні
висновки для МЗЕЗторгу під час проведення Міністерством офіційних
експертиз, або висновки однієї  з  уповноважених  експертних
організацій (на вимогу МЗЕЗторгу України).
   У випадку відхилення ціни угоди від індикативного рівня на
товари, угоди щодо яких не підлягають реєстрації чи ліцензуванню в
МЗЕЗторзі України, для митного оформлення таких товарів потрібно
надати лист-погодження, який видається МЗЕЗторгом України або,
згідно з Указом Президента України від 10.02.96 N  124/96,
експертний висновок Державного інформаційно-аналітичного Центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків, який уповноважений надавати
експертну допомогу підприємствам, установам та організаціям під
час здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності на основі
наданих  заявником  додаткових  документів,  що підтверджують
обгрунтованість такого відхилення.
( Пункт 12 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 547а ( z0565-98 ) від
31.08.98 )

<< Главная страницаУкраина онлайн