Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про додаткові заходи по виконанню постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р. N 854

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)

Наказ № 519 від 12.08.1996

<< Главная страница


 

      МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

          
   І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 519 від 12.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          15 серпня 
1996 р.
 vd960812 vn519        
    за N 453/1478        Про 
 додаткові заходи по виконанню

        постанови 
Кабінету Міністрів України

          
  від 30.07.96 р. N 854   З метою забезпечення неухильного дотримання 
Правил роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, затверджених 
 постановою Кабінету
Міністрів України від 30.07.96 N 854 ( 

854-96-п ), Н А К А З У Ю:


   1. Установити, що суб'єкти 
підприємницької діяльності, які
раніше отримали сертифікати, 
по яких обсяги реалізації алкогольних
напоїв не вичерпані, 
 та(або) ліцензії  на  право  
здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями, а також на право 
продажу
алкогольних напоїв на розлив  для  споживання 
 на  місці  в
підприємствах громадського харчування, 
зобов'язані надати в термін
до 10.09.96 р. органам, що 
 видавали вищезазначені сертифікати
та(або) ліцензії 
 документи, що підтверджують наявність належних
умов для 
здійснення такої торгівлі, враховуючи при цьому 
 вимоги
Правил роздрібної  торгівлі алкогольними 
 напоями, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 
30.07.96 N 854, а саме:
копію правовстановлюючого документа (договір 
оренди, документ про
право на власність тощо) про наявність відповідних 
торговельних і
складських приміщень із зазначенням адреси, 
 їх площі, завірену
керівником і головним бухгалтером юридичної 
особи - орендодавця та
скріплену його  печаткою  або 
  завірену  бюро  
 технічної
інвентаризації, довідку з органів державного 
 санітарного нагляду
про відповідність  приміщення,  в 
 якому планується здійснення
роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями або їх продаж на розлив,
а також   
 складського   приміщення   
 санітарно-технічним,
санітарно-гігієнічним та технологічним 
 нормам, довідку органів
державного пожежного  нагляду 
 про відповідність цих приміщень
протипожежним 
нормам.

   2. Відділам з питань 
 торгівлі районних, районних у містах
Кієві та Севастополі 
державних адміністрацій, виконавчим комітетам
міських Рад міст 
 обласного підпорядкування забезпечити своєчасне
прийняття документів 
згідно пункту першого цього наказу.

   3. Установити, що в разі неподання 
суб'єктами підприємницької
діяльності у встановлений цим 
 наказом термін документів  про
наявність умов 
 відповідно до вимог Правил роздрібної 
торгівлі
алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету 
 МІністрів
від 30.07.96 р. N 854 ( 

854-96-п ), вони позбавляються права 
на
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями або права 
на
їх продаж на розлив, а  раніше видані сертифікати 
 та ліцензії
вилучаються органами, що їх видавали, 
 після закінчення чергового
кварталу, за який суб'єктом підприємницької 
діяльності раніше було
внесено плату з обов'язковим 
 повідомленням про це податкової
інспекції.

   4. Юридичному  управлінню 
 (Сервинський А.Ю.) забезпечити
реєстрацію цього наказу 
в Міністерстві юстиції України.

   5. Головному управлінню з 
 питань внутрішньої торгівлі та
громадського харчування 
 (Родіонов Ю.Ф.) довести цей наказ 
 до
районних, районних у містах у містах Києві і Севастополі 
державних
адміністрацій, виконавчих  комітетів  міських  
Рад  обласного
підпорядкування.

   6. Управлінню інформаційного 
забезпечення (Загорняк О.В.) у
триденний термін 
 після реєстрації цього наказу у Міністерстві
юстиції 
України забезпечити його публікацію в газеті 
"Урядовий
кур'єр".

   7. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М.О.

 Міністр 
           
           
   С.Осика

<< Главная страницаУкраина онлайн