Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Акт приймання-передачі звіту з оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями

Фонд державного майна

Акт № 913 від 12.08.1996

<< Главная страница


 

         
 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


          
     А К Т

 N 913 від 12.08.96  
        Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          20 серпня 
1996 р.
 vd960812 vn913        
    за N 465/1490          
           
    Затверджено

          
           
 наказом Фонду державного

          
           
 майна України

          
           
 від 12 серпня 1996 року

          
           
 N 913 ( 
z0464-96 )


          
      Акт

   приймання-передачі звіту з оцінки майна, що 
перебуває

   у загальнодержавній власності, 
 під час створення

       підприємств з 
іноземними інвестиціями


       
 ______________________________________

          
  (назва об'єкта 
оцінки)

__________________________________________________________________

          
  (назва підприємства)
в особі 
_________________________________________________________,
що діє на підставі 
____________________________ (далі - Замовник),
з одного боку, та 
_______________________________________________,

          
(назва юридичної особи, що виконувала оцінку)
в особі 
_________________________________________________________,
що діє на підставі 
______________________________ (далі - Експерт)
з другого боку, засвідчують 
про наступне:

   1. Експерт передає, а 
 Замовник приймає виконаний згідно з
Договором від "___" 
_________ 199 року N ____ звіт з оцінки 
майна
_________________________________________ на ________ 
аркушах.

   (назва об'єкта оцінки)

   2. Вартість майна 
___________________________________________

          
     (назва об'єкта оцінки)
згідно з проведеною 
оцінкою становить 
____________________________
_____________________________________________________ 
карбованців.

   3. Вартість робіт щодо оцінки майна 
_________________________
________________________________________________________ 
становить

        (назва 
об'єкта оцінки)
_____________________________________________________ 
карбованців.

       (цифрами та 
літерами)


   На момент підписання акта приймання-передачі 
звіту з оцінки
майна виконавцю сплачено 
____________________________ карбованців,

          
     (цифрами та літерами)
що становить ____ 
відсотків від загальної вартості робіт. Експерту
належить сплатити 
___________________________________ карбованців.

          
   (цифрами та літерами)


    Замовник     
           
 Експерт
____________________________     
 ____________________________
  (назва та реквізити  
        (назва та 
реквізити
____________________________     
 ____________________________

    Замовника)    
          
 Експерта)
____________________________     
 ____________________________
М.П. _______________________   
   М.П. _______________________

      (підпис)   
           
  (підпис)

<< Главная страницаУкраина онлайн