Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні

Кабінет Міністрів України

Постанова № 951 від 14.08.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 14 серпня 1996 р. N 951
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
     Про внесення змін до Положення про організацію
      бухгалтерського обліку і звітності в Україні
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 419 ( 419-2000-п ) від 28.02.2000 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 419
( 419-2000-п ) від 28.02.2000 ) 1. У Положенні про організацію
бухгалтерського  обліку і звітності в Україні, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250
( 250-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 9, ст.186), пункт 54 після
слів  "різниці  в  цінах"  доповнити  словами "на зменшення
торговельних  надбавок  по  уцінених товарах, фонду дооцінки
товарно-матеріальних  цінностей і у разі недостатності таких
джерел".
 
   2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів у місячний
термін затвердити в установленому порядку Положення про порядок
уцінки і реалізації продукції, що залежалась, по групі товарів
широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.67

<< Главная страницаУкраина онлайн