Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг

Кабінет Міністрів України

Постанова № 948 від 14.08.1996, нечин.

<< Главная страница       
      П О С Т А Н О В А

          
від 14 серпня 1996 р. N 948

          
      Київ


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ

    N 543 ( 

543-2001-п ) від 22.05.2001 )       Про внесення 
 змін  і  доповнень до

       Положення про порядок 
 сплати зборів за

       дії, пов'язані 
 з охороною  прав на

       винаходи, 
 корисні моделі, промислові

       зразки та 
 знаки для товарів і послуг   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л 
я є:


   1. Внести зміни і доповнення до 
Положення про порядок сплати
зборів за дії, пов'язані з охороною 
 прав на винаходи, корисні
моделі,  промислові 
 зразки та знаки для товарів і 
 послуг,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
 жовтня
1994 року N 701 ( 
701-94-п ) (ЗП України,  1995 р., N 
1, ст. 10,
N 6, ст. 142), згідно з додатком.


   2. Ця постанова набирає чинності з 1 
жовтня 1996 року.   Прем'єр-міністр України    
         
 П.ЛАЗАРЕНКО


  Інд. 31          
           
 ЗАТВЕРДЖЕНІ

          
     постановою Кабінету Міністрів 
України

          
       від 14 серпня 1996 р. N 
948


          
  ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

     що вносяться до 
 Положення про порядок сплати

     зборів за дії, 
 пов'язані з охороною прав на

     винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки та

       знаки для товарів і 
послуг ( 
701-94-п )


   1. В абзаці першому пункту 
 10 та у пункті 11 
 виключити
посилання.


   2. Доповнити пункт 13 абзацом другим 
такого змісту:

   "Документ,  що  підтверджує  
сплату  збору за поновлення
пропущеного терміну подання до 
Апеляційної ради заперечення проти
рішення, винесеного 
 Держпатентом стосовно заявки чи 
 патенту,
повинен надійти до Держпатенту 
 протягом шести місяців після
закінчення  
установленого  терміну  разом  з  клопотанням 
про
поновлення пропущеного терміну та запереченням. Якщо документ 
про
сплату збору встановленого розміру не надійшов до 
Держпатенту у
зазначений термін, заперечення вважається 
неподаним".


   3. Абзац перший пункту 16 викласти у 
такій редакції:

   "16. Річний збір за підтримання чинності 
патенту на винахід,
корисну модель, промисловий зразок сплачується за 
кожний рік його
дії, рахуючи від дати подання 
 заявки. Перша сплата збору за
поточний рік дії патенту 
провадиться протягом чотирьох місяців від
дати публікації відомостей 
про видачу патенту. Документ про першу
сплату збору повинен надійти або 
бути відправленим до Держпатенту
протягом зазначеного періоду. Документ 
про сплату збору за кожний
наступний рік повинен надійти або бути 
відправленим до Держпатенту
до кінця поточного року дії патенту за умови 
сплати збору протягом
його останніх чотирьох місяців".


   4. Доповнити пункт 21 абзацом другим 
такого змісту:

   "Документ,  що  підтверджує 
 сплату  збору  за поновлення
пропущеного терміну 
подання до Апеляційної ради заперечення проти
рішення, винесеного 
 Держпатентом стосовно заявки чи свідоцтва,
повинен 
 надійти до Держпатенту протягом шести 
 місяців після
закінчення  встановленого  терміну 
 разом  з  клопотанням про
поновлення пропущеного 
терміну та запереченням. Якщо документ про
сплату збору 
 встановленого розміру не надійшов до Держпатенту у
зазначений 
термін, заперечення вважається неподаним".


   5. Пункт 25 викласти у такій 
редакції:

   "25. Громадянам України надаються 
 такі пільги щодо сплати
зборів:

   а) інваліди війни та прирівняні до них 
особи, а також особи,
які мають особливі заслуги 
 перед Батьківщиною, громадяни, які
постраждали внаслідок 
 Чорнобильської катастрофи і віднесені до
першої  і 
 другої  категорій,  звільняються від сплати 
зборів,
передбачених цим Положенням. Для колективу заявників чи 
власників
патенту розмір збору зменшується на частку, пропорційну 
кількості
громадян, звільнених від сплати відповідного збору;

   б) учасники бойових дій, учасники війни та 
прирівняні до них
особи,  громадяни,  які  постраждали 
 внаслідок Чорнобильської
катастрофи  і  віднесені  
до  третьої або четвертої категорії,
звільняються від 
 сплати  зборів, передбачених пунктами 
 8-11,
(13-1), 14 і 16 цього Положення, якщо вони є єдиними заявниками 
чи
власниками патенту або перебувають у складі колективу заявників 
чи
власників патенту, звільнених від сплати збору відповідно до 
цього
підпункту або підпункту "а" цього пункту;

   в) інваліди внаслідок трудового 
 каліцтва та професійного
захворювання,  інваліди 
 з  дитинства,  учні  середніх  
 та
професійно-технічних закладів освіти, студенти 
 вищих закладів
освіти сплачують збори, передбачені пунктами 
8-11, (13-1) і 14
цього Положення, а 
 також збір за підтримання чинності патенту з
третього по п'ятий рік 
його дії (пункт 16 цього Положення), у
розмірі 
 50 відсотків установленого розміру кожного збору, 
 якщо
вони є єдиними заявниками чи власниками патенту або перебувають 
 у
складі колективу заявників чи власників патенту, 
 звільнених від
сплати збору відповідно до цього підпункту або 
 підпунктів "а" і
"б" цього пункту;

   Пільги, передбачені цим 
 пунктом, надаються за клопотанням
заявника (заявників) 
 чи власника (власників) патенту. Підставою
для надання 
 пільги є копія посвідчення інваліда або 
ветерана
війни,  документа,  що  підтверджує  
особливі  заслуги перед
Батьківщиною,  довідки  
медико-соціальної  експертної комісії,
посвідчення  особи, 
 яка  постраждала внаслідок Чорнобильської
катастрофи, 
документ, виданий закладом освіти, тощо.

   У разі неодноразового 
 використання заявником чи власником
патенту права на 
 одержання пільги він подає до 
 Держпатенту
клопотання про надання відповідної 
пільги, в якому повинно бути
посилання на подану раніше копію 
документа, що підтверджує право
на одержання пільги. Якщо термін дії 
такого документа закінчився,
для  одержання  пільги  до 
 клопотання додається копія іншого
документа, що підтверджує 
право на одержання пільги.

   Учні  середніх  та  
професійно-технічних закладів освіти,
студенти вищих 
 закладів освіти додають документ, що підтверджує
право на 
 одержання пільги, до кожного клопотання про 
надання
відповідної пільги".


   6. Доповнити пунктами (25-1) і 29 
такого змісту:

   "(25-1). Громадянам держав - членів 
 Співдружності Незалежних
Держав надаються пільги, передбачені 
пунктом 25 цього Положення,
згідно з Угодою про 
 взаємне визнання пільг і гарантій 
 для
учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників 
бойових
дій на території інших держав, сімей загиблих 
військовослужбовців,
ратифікованою  Законом  України  від 
 26 квітня  1996  року
( 

144/96-ВР )".

   "29. Держпатент має право надавати і інші 
пільги щодо сплати
зборів категоріям громадян, зазначеним у цьому 
Положенні".


   7. У додатку до 
 цього Положення пункти 13 і 34 викласти у
такій 
редакції:
 "13. За поновлення пропущених
 термінів у 
разі:
 проведення експертизи заявки    0,5  
        100
 подання до 
 Апеляційної  ради
 заперечення  проти  
рішення,
 винесеного   Держпатентом
 стосовно 
заявки чи патенту      2    
      400"
 "34. За поновлення 
 пропущених
 термінів у разі:
 проведення експертизи заявки 
   0,5         
 100
 подання до Апеляційної  
ради
 заперечення  проти  рішення,
 винесеного 
   Держпатентом
 стосовно заявки чи свідоцтва  
   2         
 400"

<< Главная страницаУкраина онлайн