Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку митного оформлення вивезення продукції, одержаної іноземним суб'єктом господарської діяльності в результаті господарських операцій з продукцією українського походження на території України

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 382 від 14.08.1996

<< Главная страница


 

         
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 382 від 14.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          15 серпня 
1996 р.
 vd960814 vn382        
    за N 455/1480      Про затвердження Порядку 
митного оформлення

      вивезення продукції, 
 одержаної іноземним

      суб'єктом  
господарської  діяльності  в

      результаті  
господарських  операцій  з

      продукцією  
українського  походження  на

          
   території України   На виконання п.3 постанови 
 Кабінету Міністрів України від
30 липня 1996 року N 853 ( 

853-96-п ) "Про затвердження 
 Порядку
здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності 
операцій
з продукцією українського походження на території 
 України без
вивезення її з митної території України", Н А К А З У 
Ю:


   1. Затвердити Порядок митного 
оформлення вивезення продукції,
одержаної іноземним  
 суб'єктом  господарської  діяльності  
в
результаті господарських операцій  з  продукцією  
українського
походження на території України (додається).

   2. Начальнику  Управління 
   нетарифного   регулювання
Пашинному 
О.І. зареєструвати даний наказ в Міністерстві 
юстиції
України.

   3. Начальникам територіальних 
 митних управлінь та митниць
довести даний порядок до 
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
та митних брокерів.

   4. Контроль за виконанням 
 даного  наказу  покласти  на
заступника Голови 
Державного митного комітету Соловкова Ю.П.

 Голова Комітету  
           
        
 Л.Деркач


          
           
  Затверджено

          
          
 наказом Державного митного

          
          
 комітету України

          
           від 
14.08.96 р. N 382


     Порядок митного оформлення 
вивезення продукції,

     одержаної іноземним 
 суб'єктом  господарської

     діяльності в результаті 
господарських операцій

     з  продукцією  
українського  походження  на

          
   території України


   Зазначений порядок розроблений на 
 виконання п.3 постанови
Кабінету Міністрів 
 України від  30 липня  1996 року N 
 853
( 
853-96-п ) "Про затвердження  Порядку 
 здійснення  іноземними
суб'єктами господарської  
діяльності  операцій  з  продукцією
українського походження 
на території України без вивезення її з
митної території 
України".

   Дія зазначеного  Порядку  не  
поширюється  на  операції,
здійснення яких 
 регулюється Законом України "Про операції 
 з
давальницькою сировиною  у  зовнішньоекономічних 
  відносинах"
( 
327/95-ВР ), за виключенням пункту 3 зазначеного 
Порядку.


        
    1. Визначення термінів


   У цьому Порядку нижченаведені 
 терміни вживаються в такому
значенні:

   "іноземні суб'єкти господарської 
 діяльності" - розуміються
суб'єкти  господарської  
 діяльності,  що  мають  
 постійне
місцезнаходження або постійно місце проживання за межами 
України,
створені та(або) діють відповідно до 
 законодавства іноземної
держави,  зокрема, 
 юридичні  особи,  суб'єкти  господарської
діяльності, 
 що не мають статусу юридичної особи, 
 об'єднання
суб'єктів господарської діяльності, 
 іноземні громадяни та особи
без громадянства, які провадять 
господарську діяльність, а також
громадяни України, що 
 мають постійне місце проживання за межами
України і провадять 
господарську діяльність;

   "представництво іноземного суб'єкта господарської 
діяльності"
- установа або особа, яка представляє інтереси іноземного 
суб'єкта
господарської діяльності в Україні і 
 має на це належним чином
оформлені відповідні повноваження;

   "підприємницька діяльність  на  
 території  України"  -
розуміються операції з 
 продукцією українського походження, яка
була  
отримана у власність іноземного суб'єкта 
 господарської
діяльності і не вивозиться з 
 митної  території  України  а
продається, обмінюється 
чи передається іншим особам.


        
 2. Підстави для митного оформлення


   2.1. Іноземні  суб'єкти 
 господарської  діяльності можуть
здійснювати операції, 
 зазначені в цьому Порядку, лише за умови
наявності в 
Україні належним чином зареєстрованого представництва.

   2.2. Якщо  іноземний 
 суб'єкт  господарської  діяльності
закуповує 
 (отримує під час реалізації товарообмінних (бартерних)
договорів) 
продукцію українського походження від українських або
інших 
 іноземних суб'єктів господарської діяльності і здійснює 
з
цією продукцією подальші господарські операції 
 на  території
України без її вивезення, в результаті яких отримує 
іншу продукцію
українського походження, яка в свою чергу, 
 вивозиться з митної
території України, в такому разі 
суб'єкт господарської діяльності
України,  який  здійснює  
експортне  відправлення  продукції
українського 
 походження заповнює вантажну митну декларацію як на
експорт 
 товару з проставленням у гр.24  ВМД 
 коду характеру
угоди 21. В гр.44 ВМД проставляється під N 7 
 постанова Кабінету
Міністрів України від 
 30.07.96 р. N 853 ( 
853-96-п ) та номер
довідки податкової 
інспекції, зазначеної нижче.

   При цьому митне оформлення 
 здійснюється за умови подання
митним 
органам:

   - довідки (*) державної податкової інспекції, яка 
підтверджує
надходження оплати за продукцію та дотримання під час 
здійснення
цих операцій законодавства 
України;
——————————————————————————————

   * Довідки видаються  лише  
 уповноваженим   працівникам
представництв іноземних 
 суб'єктів господарської діяльності, які
зареєстровані в Україні в 
установленому порядку.


   - копія реєстраційного свідоцтва 
 представництва іноземного
суб'єкта господарської діяльності в 
Україні.

   2.3. Якщо іноземний 
суб'єкт господарської діяльності отримує
під час реалізації 
 бартерного контракту продукцію 
 українського
походження на митній території України 
(як експортну частину) з
метою подальшого здійснення з нею господарських 
операцій, без її
вивезення, то для митного оформлення 
імпортної частини до митниці
українським суб'єктом господарської 
 діяльності  для  митного
оформлення подаються митним 
органам:

   - копія реєстраційного свідоцтва 
 представництва іноземного
суб'єкта господарської діяльності в 
Україні;

   - контракт.

   При цьому у гр.24 ВМД проставляється код 
характеру угоди 51.
Графа 44 ВМД (п.N 7) заповнюється в порядку, 
 зазначеному в абзаці
першому п.2.2.

   При такому варіанті митного оформлення 
 пред'явлення ВМД на
експортну частину бартерного контракту 
не вимагається.

   2.4. Якщо іноземний 
 суб'єкт господарської  діяльності  в
результаті 
 господарських  операцій з продукцією 
 українського
походження без її вивезення з України під час 
 останньої операції
одержав продукцію на 
 бартерній основі з метою її вивезення за
митну 
 територію України, то останній  суб'єкт  
господарської
діяльності України, який здійснює експортну відправку заповнює 
ВМД
як при бартерній угоді.

   Для митного оформлення подаються митним 
органам:

   - довідка державної податкової 
 інспекції, яка підтверджує
надходження оплати за 
продукцію та дотримання під час здійснення
цих операцій законодавства 
України;

   - копія реєстраційного свідоцтва 
 представництва іноземного
суб'єкта господарської діяльності в 
Україні;

   - бартерний контракт.

   При цьому у гр.24 ВМД проставляється код 
характеру угоди 51.
Графа 44 ВМД (п.N 7) заповнюється в порядку, 
 зазначеному в абзаці
першому п.2.2. При виконанні цих вимог 
не вимагається заповнення
імпортної ВМД.


        
3. Використання готової продукції в

         
 якості давальницької сировини


   Дозволяється використання  готової  
продукції українського
походження, яка вироблена на території 
 України з давальницької
сировини іноземного 
 суб'єкта господарської діяльності і є його
власністю у 
якості давальницької сировини для подальшої переробки
на 
 території України за умови визначення Міністерством 
зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України цієї операції як такою, 
що
належить до операції з давальницькою 
сировиною.

<< Главная страницаУкраина онлайн