Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної із профорієнтацією населення та контроль за їх дотриманням

Ліцензійна палата

Інструкція № ЛП-27/52 від 15.08.1996

<< Главная страница


 

    ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

   ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА 
ПРАЦІ УКРАЇНИ


          
  І Н С Т Р У К Ц І Я

 N ЛП-27/52 від 15.08.96  
      Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          3 вересня 
1996 р.
 vd960815 vnЛП-27/52       
   за N 500/1525


          
           
 Затверджено

          
       наказом Ліцензійної  
палати при

          
       Мінекономіки України і 
 Державного

          
       центру зайнятості Мінпраці 
України

          
       від  15.08.96  
р.  N ЛП-27/52

          
       ( 

z0499-96 )          
     Інструкція

    про умови і правила 
 здійснення підприємницької

    діяльності, пов'язаної із профорієнтацією 
населення

         
 та контроль за їх дотриманням   1. Ця Інструкція розроблена 
відповідно до Закону України "Про
внесення змін  і доповнень 
 до статті 4 Закону України 
 "Про
підприємництво" від 22 грудня 1995 року N 

497/95-ВР, постанов
Кабінету  
Міністрів України  від  17 травня 1994 
 р. N 316
( 
316-94-п )  "Про Положення про 
 порядок  видачі  суб'єктам
підприємницької  
діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення 
окремих видів діяльності", від 27 березня 1996 р. N 358
( 

358-96-п ) "Про внесення 
 доповнень до Положення про порядок
видачі суб'єктам 
 підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на 
 здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня
1995 р. 
 N 618 ( 
618-95-п ) "Питання  
 Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки".

   Ця Інструкція погоджена з Міністерством праці, 
 Міністерством
освіти, Міністерством у справах молоді і 
 спорту, Міністерством
охорони здоров'я,   
Міністерством  оборони,  
 Антимонопольним
комітетом.


   2. Умови і правила здійснення 
профорієнтаційної діяльності.

   2.1. Суб'єкти 
 підприємницької діяльності можуть 
здійснювати
профорієнтаційну діяльність за умов, якщо:

   службові приміщення відповідають 
 санітарним нормам, мають
зручний підхід для населення та 
обладнані телефонним зв'язком;

   фахівці, які займаються профорієнтаційною 
діяльністю повинні
мати відповідну вищу освіту в 
 галузі психології, педагогіки,
соціології, філософії, 
 біології, медицини на необхідний досвід
практичної 
роботи.

   2.2. Під час здійснення 
підприємницької діяльності, згідно з
отриманою ліцензією суб'єкти 
 підприємницької діяльності повинні
дотримувати таких 
правил:

   ознайомлювати кожного клієнта з умовами 
 надання зазначених
послуг та повідомляти на 
 його вимогу адресу і телефон місцевого
центру зайнятості;

   вести повний облік клієнтів і наданих їм 
послуг;

   зберігати у  таємниці  всю  
 інформацію,  пов'язану  з
обслуговуванням 
клієнтів, та не використовувати її, без дозволу
клієнта, з 
корисливою метою.

   2.3. Під  час  
здійснення  підприємницької діяльності 
 не
допускається:

   надавати громадянам недостовірну інформацію 
щодо характеру,
умов та вартості профорієнтаційних послуг;

   дискримінувати клієнтів за віком, 
 статтю, походженням, за
религійними переконаннями, 
 національністю,  місцем  проживання,
іншими 
обставинами.


   3. Контроль за підприємницькою 
діяльністю, на здійснення якої
видано ліцензію.

   3.1. Контроль  за  
додержаннями суб'єктам підприємницької
діяльності особливих 
умов і правил здійснення профорієнтаційної
діяльності, 
здійснюється Державним центром зайнятості, 
 Мінпраці
України, Ліцензійною палатою при Мінекономіки та 
 територіальними
державними інспекціями праці головної 
 Державної інспекції праці
Мінпраці.

   3.2. У разі 
 виявлення порушень умов і правил 
здійснення
зазначеної діяльності державний орган, який 
 проводив перевірку,
повідомляє про це в Державний центр 
зайнятості Мінпраці України і
Ліцензійну палату при Мінекономіки у письмовій 
формі.

<< Главная страницаУкраина онлайн