Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до наказу Фонду N 656 від 07.06.96 "Про затвердження Переліку витрат з позабюджетних фондів приватизації, спрямованих на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією та інформаційним забезпеченням процесу приватизації"

Фонд державного майна

Наказ № 951 від 19.08.1996

<< Главная страница


 

         
 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 951 від 19.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          12 вересня 
1996 р.
 vd960819 vn951        
    за N 523/1548  Про внесення змін до наказу Фонду N 656 від 
07.06.96 "Про

  затвердження Переліку витрат з 
 позабюджетних  фондів

  приватизації,  спрямованих  на  
відшкодування витрат,

  пов'язаних з приватизацією та інформаційним 
забезпеченням

          
  процесу приватизації"   Відповідно  до Указу Президента 
 України  від 19 березня
1996 року N 
194/96 
 "Про завдання та особливості 
 приватизації
державного майна у 1996 році" та Закону України "Про 
приватизацію
майна державних підприємств" ( 
2163-12 
 ), з метою прискорення
проведення роботи по 
 оформленню правонаступництва Фонду стосовно
часток в майні суб'єктів 
підприємницької діяльності, що належать
державі, для подальшої їх 
приватизації, Н А К А З У Ю:


   1. Доповнити Перелік витрат, 
 які відшкодовуються за рахунок
коштів позабюджетних  фондів 
 приватизації,  спрямованих  на
відшкодування 
витрат, пов'язаних з приватизацією та інформаційним
забезпеченням 
 процесу приватизації  ( 

z0308-96 )  
(доповнення
додається).

   2. Департаменту фінансування, 
 обліку та позабюджетного фонду
приватизації, Департаменту 
 міждержавних майнових  відносин  та
власності за 
 кордоном  і  юридичному  управлінню 
 забезпечити
реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

   3. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Голови Фонду 
О.Тимошенка.

 Голова Фонду       
           
    Ю.Єхануров


          
           
   Затверджено

          
         наказом Фонду 
державного майна

          
         України від 
19.08.96 р. N 951


          
  Доповнення до Переліку
  витрат, які відшкодовуються 
за рахунок коштів позабюджетних
  фондів приватизації, 
спрямованих на відшкодування  витрат,
  пов'язаних 
 з приватизацією та інформаційним забезпеченням

          
  процесу приватизації


   1. Доповнити Перелік витрат, 
 які відшкодовуються за рахунок
коштів позабюджетних  
 фондів  приватизації,  спрямованих  
на
відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією та 
інформаційним
забезпеченням процесу приватизації ( 

z0308-96 ) абзацом 
такого
змісту:

   Фінансування витрат,   
 пов'язаних   з    
оформленням
правонаступництва Фонду  державного майна 
 України щодо часток
(паїв, акцій) в майні 
 суб'єктів підприємницької діяльності та
здійсненням 
повноважень власника в господарських товариствах, в
тому 
числі підприємств з іноземними інвестиціями, що 
 мають у
статутному фонді державну 
частку.

<< Главная страницаУкраина онлайн