Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Інструкція про порядок вилучення з обігу і утилізації українських карбованців

Національний банк

Інструкція № 219 від 22.08.1996

<< Главная страница       
 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


          
  І Н С Т Р У К Ц І Я

 N 219 від 22.08.96

   м.Київ

 vd960822 
vn219          
           
    Затверджено

          
          постановою 
Правління

          
          
Національного банку України

          
          від 22 
серпня 1996 р. N 219


          
     Інструкція

      про порядок вилучення 
з обігу і утилізації

          
 українських карбованців   1. Ця  Інструкція  
регламентує  діяльність  регіональних
управлінь 
 Національного банку України та установ 
 комерційних
банків при вилученні з обігу і утилізації українських 
карбованців.

   2. Вилучення з обігу 
українських карбованців при введенні в
обіг гривні  
проводиться  через  пункти  обміну  
комерційних
банків, каси підприємств,  установ,  
організацій,  закладів і
операційні відділи управлінь 
Національного банку України.

   3. Залишки готівки 
 українських карбованців в касах банків,
інших 
 фінансово-кредитних  установ,  підприємств,  установ 
 і
організацій, незалежно від форм власності і виду 
діяльності, на
початок першого дня проведення грошової реформи 
 заактовуються в
двох примірниках за станом на 
"___"_________ 199_ р. загальними
сумами, у тому числі за номіналами, і 
того ж дня до 12.00 годин за
місцевим  часом разом з 
 першим примірником акта передаються
установі банку, 
 в якій відкрито розрахунковий (поточний) рахунок.
Другий 
 примірник акта залишається на підприємстві, в 
установі,
організації.

   4. Приймання вилученої з 
 обігу готівки від підприємств,
організацій, 
 установ, закладів, пунктів  обміну  
здійснюється
установами комерційних банків відповідно 
 до вимог Інструкції
Національного  банку  
України  від  7 липня 1994 року N 
 1
( 
v0001500-94 ). Передача готівки до 
установ Національного банку
України проводиться без розподілу на зношені 
 і придатні грошові
білети. При цьому на верхній накладці 
пачок установами комерційних
банків робиться надпис "Вилучені 
 з обігу". Вилучені з обігу
українські 
карбованці пакуються без застосування целофану.

   5. Бухгалтерський  облік  
українських  карбованців,  що
вилучаються з 
обігу, установами комерційних банків і Національного
банку України 
здійснюється у порядку, визначеному в додатку N 1 до
Інструкції.

   6. Порядок вилучення з обігу 
карбованців через пункти обміну
та їх облік при 
 цьому регламентується "Інструкцією про пункти
обміну 
 українських карбованців на  гривні",  та  
Інструкцією
Національного банку України від 7 липня 1994 р. N 1.

   7. Прийняті від  
населення  пунктами  обміну  українські
карбованці, 
 що  вилучені  з обігу, обробляються у 
 порядку,
визначеному "Інструкцією про пункти обміну українських 
карбованців
на гривні" і надсилаються до установ комерційних 
банків.

   8. Українські  карбованці, 
 що  вилучаються,  вивозяться
установами 
 комерційних банків до сховищ регіональних 
управлінь
Національного банку України за узгодженими з ними 
графіками.

   Приймання від установ комерційних 
 банків вилучених з обігу
карбованців та здавання їх до регіональних 
управлінь здійснюється
відповідно до вимог Інструкції 
Національного банку України від 7
липня 1994 р. N 1.

   9. У регіональних 
 управліннях Національного банку згідно з
встановленим 
порядком організується перевірка вилученої з 
 обігу
готівкової маси, прийнятої від установ 
 комерційних банків, в
обсягах, що визначаються Національним 
банком України.

   10. На всі факти виявлених при 
перевірці нестач або надлишків
українських карбованців 
 оформлюються відповідні акти (додаток
N 2).

   11. Корінці вилучених з обігу 
 українських карбованців, які
перераховані поаркушно, 
касири формують у пачки і обандеролюють їх
хрестоподібно стандартною 
 бандероллю, на якій  повинні  бути
проставлені 
 сума, дата, підпис та іменний штамп касира, 
 який
перераховував українські карбованці.

   На всіх підготовлених до 
 утилізації пачках проставляється
штамп регіонального управління 
Національного банку України.

   12. Підготовлені  у  
зазначеному  вище  порядку пачки з
українськими 
карбованцями, що вилучаються, вкладаються в мішки,
які 
щільно зав'язуються шпагатом з прикріпленими до них ярликами,
на яких 
має бути напис "Вилучені з обігу", вказано  
вартість,
кількість пачок, сума вкладення, дата упаковки, підписи та 
іменні
штампи касирів.

   Мішки повинні бути опломбовані 
 пломбами старшого касира і
завідуючого касою (коморою).

   13. Запаковані в мішки 
українські карбованці зберігаються та
обліковуються за сумою вкладень в 
 мішки в коморах регіональних
управлінь Національного 
банку України.

   14. Утилізація вилучених 
 з обігу українських карбованців
здійснюється 
 регіональними  управліннями  Національного 
 банку
України на підприємствах, визначених Національним банком 
України.
Графіки завезення вилучених з обігу українських карбованців на 
ці
підприємства  для  їх  утилізації  складаються 
 регіональними
управліннями Національним банком 
 України за місцезнаходженням
підприємства та погодженням з 
керівництвом цих підприємств.

   15. Для проведення утилізації 
українських карбованців наказом
начальника регіонального управління 
 Національного банку України
призначається  комісія 
 у  складі:  голови комісії, 
 старшого
контролера, старшого касира, ревізора та інших членів 
комісії. До
складу комісії також включається 
 представник органів МВС (за
узгодженням). Визначається 
початок роботи комісії. Головою комісії
призначається  заступник  
начальника  регіонального управління
Національного 
банку.

   На старшого контролера і старшого касира, 
включених до складу
комісії, покладаються функції приймання, 
 зберігання, видачі та
обліку грошових білетів, 
 доставлених до місця утилізації, а також
матеріальна відповідальність 
за схоронність грошових білетів до їх
повної утилізації. Відповідальність і 
функції інших членів комісії
обумовлюються  наказом  начальника 
 регіонального  управління
Національного банку. 
 Участь усіх членів комісії у 
 прийманні
українських карбованців у сховищах та супроводженні їх 
 до місць
безпосередньої утилізації є обов'язковою.

   З метою  забезпечення  повного  
технологічного  знищення
вилучених з обігу грошових білетів на 
підприємстві, що здійснює їх
утилізацію, видається наказ, яким призначаються 
окремі спеціалісти
підприємства  відповідальними  за 
 проведення повної переробки
сировини та дотримання 
 відповідного технологічного режиму, які
разом з 
членами комісії підписують акт утилізації, підтверджуючи
завершення 
знищення вилучених грошей (за офіційним 
 узгодженням
регіонального  управління  Національного 
 банку з керівництвом
підприємства,  передбачивши 
 це  в  договорі  на  
проведення
утилізації).

   16. Видача вилучених з 
 обігу українських карбованців для
організації 
 перевезення їх до місця утилізації проводиться 
за
наказом-ордером  (додаток  N  3),  
 підписаним  начальником
регіонального управління 
Національного банку, головним бухгалтером
(або їх заступниками), 
 завідуючим касою (коморою) та скріпленого
гербовою печаткою. 
 У наказі-ордері вказується сума цінностей, що
підлягають 
утилізації, з розбивкою за вартостями, метод і місце їх
утилізації.

   17. Українські карбованці 
приймаються інкасаторами за мішками
з перевіркою правильності і цілості 
упаковки та чіткості відбитків
на пломбах, наявності на 
 прикріплених  до  мішків  ярликах
найменувань 
 вартості українських карбованців, суми вкладення 
 і
підписів касирів.

   При прийманні  українських  
 карбованців  члени  бригади
інкасаторів розписуються у 
наказі-ордері з зазначенням кількості
прийнятих місць (мішків) та 
загальної суми цінностей.

   18. На українські  
карбованці, що підлягають  утилізації,
регіональними  
управліннями  Національного  банку  складається
супровідний 
опис у трьох примірниках (додаток N 4), в 
 якому
вказується номер і дата відповідного 
 наказу по регіональному
управлінню Національного банку, а також 
номер і дата наказу-ордера
на видачу цінностей для утилізації, 
 прізвище, ім'я і по батькові
старшого контролера та старшого 
касира, включених згідно з наказом
до комісії з утилізації 
цінностей.

   Перший примірник  опису  
 вручається  старшому  бригади
інкасаторів 
 для передачі старшому контролеру і старшому 
касиру,
включених до складу комісії по утилізації цінностей, 
 яким вони
користуються при прийманні цінностей. 
 Другий примірник опису
використовується бригадою 
інкасаторів для приймання і здавання
цінностей, 
 і після виконання завдань передається до 
 відділу
інкасації регіонального управління Національного 
 банку. Третій
примірник  опису  
 залишається  в  регіональному  
управлінні
Національного банку в касових документах разом з 
наказом-ордером.

   Приймання від  інкасаторів грошових 
 білетів на місці їх
утилізації проводиться 
 старшим контролером і старшим 
 касиром,
включеними до складу комісії з утилізації, у 
присутності голови
комісії згідно з першим примірником опису за мішками, 
 з ретельною
перевіркою цілості упаковки і 
 чіткості відбитків на пломбах,
наявності на 
 ярликах, прикріплених до  мішків,  
найменування
вартості  українських  карбованців,  суми 
 вкладення, підписів
касирів.

   У прийманні від інкасаторів 
 вилучених з обігу українських
карбованців старший касир і старший 
контролер комісії розписуються
на звороті другого примірника 
опису, звіривши його попередньо з
даними першого примірника. У 
розписці вказується сума прийнятих
цінностей, кількість 
місць, дата приймання. Розписка скріплюється
також підписами усіх членів 
бригади інкасаторів.

   19. Після розкриття мішків з 
вилученими з обігу українськими
карбованцями за участю всіх членів 
комісії старший контролер та
старший касир 
 перевіряють їх за пачками і корінцями і 
звіряють
відповідність вартості та кількості пачок надписам на ярликах, 
що
прикріплені до мішків, зрізають пломби на 
 пачках, після чого
цінності утилізуються.

   20. Бригада інкасаторів, 
 що доставила цінності на місце їх
утилізації, 
 забезпечує їх охорону  протягом  усього  
процесу
утилізації.

   Комісія повинна стежити за технологічним процесом 
 утилізації
грошових білетів до їх повної переробки.

   21. Після утилізації 
 чергової партії вилучених з  
обігу
українських  карбованців  складається відповідний 
 акт про їх
утилізацію (додаток N 5) у двох примірниках, з 
яких перший голова
комісії надсилає в управління 
 організації роботи з готівкою
Національного 
 банку, а другий  залишається  в  
регіональному
управлінні.

 Директор департаменту - 
начальник
 управління організації роботи з
 готівкою  
           
         
 Н.В.Дорофєєва


        
           
      Додаток N 1


       Бухгалтерські 
проводки, що здійснюються

     установами комерційних банків 
та Національного

        банку України 
при вилученні з обігу

       українських 
карбованців та їх утилізації


Установи комерційних банків:  
     Регіональні 
управління
-----------------------------      
Національного банку:

          
          
 -----------------------

Дебет рахунку N 908    
       Дебет рахунку N 
881
"Транзитні обороти при        
  "Розрахунки між уста-
безпосередній кореспонден-   
     новами Національного
ції МФО і каси"  
           
банку за емісійними

          
          
 операціями".
Кредит рахунку N 036      
     Кредит кореспондентсько-
"Каса комерційних 
банків"        го рахунку 
комерційного

          
          
 банку.
Дебет кореспондентського      
   Приход позабалансового
рахунку комерційного банку  
      рахунку N 9015
Кредит рахунку N 908 
          "Вилучені з 
обігу купони"
"Транзитні обороти при
безпосередній кореспонденції
МФО і 
каси"           
    Дебет рахунку N 881200

          
          
 "Розрахунки між устано-

          
           вами 
Національного

          
          
 банку за емісійними

          
          
 операціями".

          
          
 Кредит рахунку N 881

          
          
 "Розрахунки між устано-

          
           вами 
Національного банку

          
           за 
емісійними операціями".

Залишок на рахунку N 9015 в 
 установах комерційних банків має
дорівнювати 
 залишку на рахунку N 9015 в регіональних 
управліннях
Національного банку

У разі відправки вилучених  
      У разі одержання вилу-
з обігу 
цінностей           
  чених з обігу цінностей
в регіональні управління   
      від установ 
комерційних
Національного банку       
     банків.

Видаток рахунку N 9015  
        Видаток рахунку N 
9015
"Вилучені з обігу купони"       
  "Вилучені з обігу купони"
Приход рахунку N 9016   
        Приход рахунку N 
9017
"Вилучені з обігу купони       
  "Гроші, що підлягають
в дорозі"     
           
 знищенню".

          
           
Повідомляються установи

          
           
комерційних банків про

          
           
одержання вилучених з

          
           
обігу українських

          
           
карбованців

Після одержання повідомлення     
  Після утилізації вилу-
від регіонального управління  
     чених з обігу грошових
НБУ про одержання 
вилучених       білетів складається 
від-
з обігу грошових білетів, їх       
повідний акт і їх сума
сума списується за видатком    
    списується за видатком
рахунку N 9016 "Вилучені з 
       рахунку N 9017 "Гроші,
обігу 
купони в дорозі"          
що підлягають знищенню"

В Національному банку України:

Дебет 
рахунку N 023 "Гроші, вилучені з обігу і випущені в обіг до
розподілу 
за валютами"

Кредит рахунку N 881200 "Розрахунки між 
установами Національного
банку за емісійними операціями".

Дебет 
рахунку N 020 "Банківські білети, випущені в обіг"

Кредит рахунку N 023 
"Гроші, вилучені з обігу і випущені в обіг до
розподілу за 
валютами"


        
           
     Додаток N 2


          
     Акт N ___


   Цей акт складений в ________________ управлінні 
Національного
банку України в тому, що під 
 час приймання вилучених з обігу
українських карбованців у пачках 
 і корінцях, що надійшли 
 від
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

        (назва 
установи комерційного банку)
через 
____________________________________________________________

    (прізвище, ім'я, по батькові 
старшого групи 
інкасаторів
__________________________________________________________________

  регіонального управління НБУ або інших службових 
осіб, що

         
доставили українські карбованці)

за описом N ___ від 
"___"________________ 199_ р.
у кількості ___________ на загальну 
суму
____________________ крб. 
виявлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


  Завідуючий касою (коморою)

  Ст.контролер


  Старший бригади інкасаторів

  або інших службових осіб,

  що доставили грошові білети


        
           
     Додаток N 3


"___"____________ 
199_ року     "___"______________ 199_ 
року
Корінець наказу-ордера N       
Наказ-ордер N

          
 коморі          
       коморі
видайте 
___________________     видайте 
_____________________
___________________________     
 _____________________________
для доставки на утилізацію   
   для доставки на утилізацію
шляхом ____________________ 
     шляхом ______________________
в (на) 
____________________     в (на) 
______________________
вилучені з обігу україн-     
  вилучені з обігу українські
ські карбованці   
        
 карбованці
---------------------------     
 -----------------------------
Номінал | Сума | Місць   
     Номінал | Сума | Місць

    |   |(мішків) 
          |  
  |(мішків)
---------------------------    
  -----------------------------

Усього карбованців ________ 
     Усього карбованців 
__________
___________________________     
 ____________________________
Головний бухгалтер ________   
   Начальник ___________________
________________ управління 
     управління Національного
Національного 
банку України     банку України

          
         Головний 
бухгалтер

          
         Завідуючий касою 
(коморою)
Ордер одержав:

          
           
 М.П.


          
         Дата видачі 
цінностей

          
         Цінності одержані 
в кількості

          
         ___________ місць 
(мішків) на

          
         загальну суму 
__________ крб.

          
         (без перевірки 
вмісту мішків)

          
         Бригада 
інкасаторів:


        
           
     Додаток N 4


   ________________ управління

   Національного банку України

   "___"_____________ 199_ р.


        Старшому 
касиру _________________________________

          
       (прізвище, ім'я, по 
батькові)

        Старшому 
контролеру _____________________________


          
     Опис N ___


   Згідно з наказом по __________ управлінню 
Національного банку
від "___"________________ 199_ р. N ________
і 
наказом-ордером від "___"______________ 199_ р. N ___
надсилаються з 
____________________ управління Національного банку
з групою інкасаторів у 
складі:
начальника групи 
_________________________________________________

          
    (прізвище, ім'я, по батькові)
і інкасаторів 
____________________________________________________
вилучені з 
 обігу українські карбованці для утилізації 
шляхом
переробки.
__________________________________________________________________

          
  Українські карбованці

         
----------------------------------

         Номінал 
| Сума | Кількість місць

         
--------+------+------------------

          
   |------+------------------

          
   |------+------------------

          
   |------+------------------

          
   |------+------------------

          
   --------------------------

         Усього 
крб. _____________________________________

          
         цифрами і 
літерами
____________________________________________________________ 
місць


   Цей опис  є  підставою для 
 приймання вилучених з обігу
українських 
 карбованців на відповідальне  зберігання  та 
 їх
утилізацію.


   Начальник _________________

   управління Національного

   банку України

   Гол.бухгалтер

   Завідуючий касою 
(коморою)
__________________________________________________________________

          
     Розписка


   "___"____ 199_ р. вказані в опису вилучені з 
обігу українські
карбованці, надіслані через начальника групи інкасаторів 
_________
__________________________________________________________________

         
 (прізвище, ім'я, по батькові)
на суму _________________________ 
крб.

        
 цифрами
_________________________ місць
прийняті:

   Ст.контролер

   Ст.касир


  Вилучені з обігу українські карбованці 
здали:

  ___________________


        
           
      Додаток N 5


          
     Акт N ___

   про утилізацію вилучених з обігу українські 
карбованці


   Цей акт складено на 
______________________________ про те, що
відповідно до наказу-ордера 
_____________ управління Національного
банку України від 
"___"____________________________ 199_ р. N ___
"___"_________ 199_ р. 
було проведено утилізацію __________ мішків
із вилученими з обігу 
українськими карбованцями на суму 
__________
__________________________________________________________________

   Доставлені на _____________ мішки з українськими 
карбованцями
виявилися у непошкодженій упаковці і були розкриті старшим 
касиром
__________________________ і старшим контролером 
_________________
__________________________ управління Національного банку 
України.

   Вміст мішків було звірено з написами на 
 ярликах, перевірено
за пачками і корінцями.

   Під час перевірки у мішках виявлені українські 
карбованці:
------------------------------------------------------------------
 
Номінали           
 |      
Сума
---------------------------------+--------------------------------

          
       
|--------------------------------

          
       
|--------------------------------

          
       
|--------------------------------

          
       
|--------------------------------

          
       
---------------------------------
 Усього крб. 
____________________________________________________

          
      цифрами і літерами


   Усі зазначені українські карбованці утилізовані 
шляхом ______
Утилізація проведена комісією, призначеною наказом по 
____________
___________________________ управління Національного банку 
України
"___"____________________ 199_ р. за N 
________________________


   Голова комісії

   Ст.касир

   Ст.контролер

   Члени 
комісії:


<< Главная страницаУкраина онлайн