Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій

Президент

Указ № 760/96 від 22.08.1996

<< Главная страница


 

          
     У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


      Про  утворення 
  Державної  податкової

      адміністрації України та 
місцевих державних

          
 податкових адміністрацій    ( Із змінами, внесеними згідно з 
Указами Президента

     N 
25/97 
 від 15.01.97 

     N 
149/97 
 від 17.02.97 

     N 

271/2000 від 21.02.2000 

     N 

605/2000 від 20.04.2000 )   З метою посилення контролю за справлянням 
податків, зборів та
інших обов'язкових платежів, зміцнення 
 виконавської дисципліни
працівників податкових органів та 
керуючись пунктом 15 статті 106
Конституції України ( 

254к/96-ВР ), п о с т а н о в л я 
ю:


   1. Утворити на базі 
Головної державної податкової інспекції
України, державних 
податкових інспекцій по Автономній Республіці
Крим,  областях, 
 районах,  містах  і районах у містах, 
 що
ліквідуються, Державну  податкову  адміністрацію 
 України  та
відповідно  державні  податкові  
адміністрації  в  Автономній
Республіці Крим, областях, районах, 
містах і районах у містах.

   Установити, що Державна 
 податкова адміністрація України,
державні податкові 
 адміністрації в Автономній Республіці Крим,
областях, 
районах, містах і районах у містах з дня їх утворення 
є
правонаступниками відповідних державних податкових інспекцій.
( Статтю 1 
доповнено частиною другою згідно з Указом Президента N

149/97 
від 17.02.97 )


   2. Установити, що Державна 
податкова адміністрація України є
центральним органом виконавчої 
влади.

   Державні податкові адміністрації в областях, 
 районах, містах
і районах у містах не можуть входити до складу 
місцевих державних
адміністрацій.


   3. Державну податкову 
 адміністрацію України очолює Голова,
який за посадою 
прирівнюється до міністра. ( Частина перша статті
3 із змінами, внесеними 
згідно з Указами Президента N 
271/2000 від
21.02.2000, N 

605/2000 від 20.04.2000 )

   Державні податкові адміністрації в 
 Автономній  Республіці
Крим, областях, районах, 
 містах і районах у містах 
 очолюють
голови.

   Голова Державної  податкової  
адміністрації  в Автономній
Республіці Крим не може 
 входити до  складу  Ради  міністрів
Автономної 
Республіки Крим.


   4. Голови державних 
 податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, 
 областях,  містах  Києві  та  
 Севастополі
призначаються на  посаду та звільняються 
 з посади Президентом
України за поданням Голови 
 Державної податкової адміністрації
України.

   Голови державних податкових адміністрацій у 
районах, містах і
районах у містах призначаються на посаду та звільняються з 
 посади
відповідно  головами  державних  податкових 
 адміністрацій  в
Автономній Республіці Крим, областях, 
 містах. ( Частина друга
статті 4 із змінами, 
внесеними згідно з Указом Президента N 

25/97
від 15.01.97 )

   5. Установити, що головними 
завданнями Державної податкової
адміністрації України є:

   здійснення контролю за додержанням податкового 
законодавства,
правильністю обчислення,  повнотою  і  
своєчасністю сплати до
бюджетів податків,  зборів,  
 інших  обов'язкових  платежів,
установлених 
законодавством;

   прийняття рішень щодо накладення 
 фінансових  санкцій  та
адміністративних штрафів на 
 порушників податкового законодавства
та забезпечення їх стягнення, 
 захист інтересів держави в судових
органах у справах, що 
стосуються сплати податків, зборів та інших
обов'язкових платежів;

   прийняття нормативних  та методичних 
 документів з питань
оподаткування, бухгалтерського обліку 
та звітності на виконання
відповідних законодавчих 
актів.

   До правового врегулювання  статусу 
 державних  податкових
адміністрацій вони здійснюють 
 функції та повноваження державних
податкових інспекцій, 
 передбачені Законом України "Про державну
податкову службу 
 в  Україні"  ( 
509-12 ) та  іншими  
актами
законодавства.


   6. Підпорядкувати Державній 
податковій адміністрації України
підрозділи Міністерства 
 внутрішніх справ України по боротьбі з
кримінальним 
приховуванням прибутків від оподаткування.


   7. Кабінету Міністрів 
України:

   здійснити організаційні  заходи,  
пов'язані зі створенням
державних податкових адміністрацій 
 та  ліквідацією  державних
податкових інспекцій;

   подати до 1 вересня 1996 року проект Положення 
 про державні
податкові адміністрації;

   підготувати у двомісячний строк пропозиції про 
внесення змін
до законодавчих актів у зв'язку зі створенням державних 
податкових
адміністрацій.


   9. Цей Указ набирає чинності з дня 
його підписання.


 Президент України    
           
    Л.КУЧМА

 м. Київ, 22 серпня 1996 
року

     N 
760/96

<< Главная страницаУкраина онлайн