Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку видачі довідок про оплату іноземним суб'єктом господарської діяльності продукції українського походження

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 174 від 23.08.1996

<< Главная страница


 

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 174 від 23.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          29 серпня 
1996 р.
 vd960823 vn174        
    за N 487/1512      Про затвердження 
 Порядку видачі довідок про

      оплату іноземним 
 суб'єктом господарської

      діяльності продукції 
українського походження   На виконання  постанови  Кабінету 
 Міністрів України від
30.07.96 N 853 ( 

853-96-п ) "Про затвердження Порядку 
 здійснення
іноземними суб'єктами  господарської  
діяльності  операцій  з
продукцією українського 
 походження на території України  без
вивезення 
її з митної території України" Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити Порядок 
 видачі довідок про оплату іноземним
суб'єктом  
господарської  діяльності  продукції  
 українського
походження (додається).

   2. Головній державній  
податковій  інспекції  забезпечити
публікацію 
 зазначеного Порядку та додатку до нього 
 в газеті
"Урядовий кур'єр" та доведення його до податкових 
інспекцій.

   3. Контроль за виконанням 
 наказу покласти на заступника
Міністра 
 фінансів, начальника Головної  державної  
податкової
інспекції України Ільїна В.Н.

 Перший заступник 
Міністра           
  С.А.Буковинський


          
           
   Затверджено

          
         наказом 
Міністерства фінансів

          
         України від 
23.08.96 N 174


          
     Порядок

     видачі довідок про оплату 
іноземним суб'єктом

  господарської діяльності продукції українського 
походження


   1. Довідка  про оплату 
 іноземним суб'єктом господарської
діяльності продукції 
українського походження під час здійснення
кожної  
операції  видається на підставі письмового 
 звернення
належним чином зареєстрованого представництва іноземного 
 суб'єкта
господарської діяльності до державної 
податкової інспекції, де
суб'єкт стоїть на обліку як платник 
податків.

   2. Для отримання 
 вищезазначеної довідки іноземний суб'єкт
господарської 
діяльності повинен подати такі документи:

   контракти, на  підставі  яких  
здійснена ця господарська
операція з продукцією українського 
походження на території України
без її вивезення;

   акти приймання-здавання за контрактом;

   сертифікати походження продукції;

   копії розрахункових документів, що 
підтверджують оплату цієї
продукції іноземним суб'єктом господарської 
діяльності;

   у разі, якщо іноземний суб'єкт 
 господарської  діяльності
закуповує (отримує під час 
реалізації товарообмінних (бартерних)
договорів) продукцію українського 
 походження в інших іноземних
суб'єктів 
 господарської діяльності, довідки податкової інспекції
про оплату 
ними продукції українського походження;

   документи, що   підтверджують  
 повноваження  працівника
представництва на отримання 
довідки.

   3. Державна податкова інспекція, 
 де суб'єкт стоїть на обліку
як платник податків, приймає 
вищезазначені документи до розгляду
та  на  їх 
 підставі видає у 10-денний термін 
 уповноваженим
працівникам представництв  іноземних  
суб'єктів  господарської
діяльності довідку встановленої 
 форми (додаток) або у випадку
відмови у її видачі 
 письмово повідомляє про це 
 представництво
іноземного суб'єкта господарської діяльності 
з мотивацією причин
відмови.        
           
       Додаток
Державна 
податкова інспекція     до порядку видачі довідок 
про

          
         оплату 
 іноземним  суб'єктом
по _________________________   
  господарської   діяльності

          
         продукції  
   українського
____________________________   
  походження


          
     Довідка

   про оплату іноземним суб'єктом господарської 
діяльності

   продукції українського походження під 
 час здійснення

          
   кожної операції


Видана: 
__________________________________________________________

         (код 
ЄДРПОУ, повна назва 
представництва)
__________________________________________________________________

          
   (юридична адреса)
про те, що товар, який відповідає 
наступним 
характеристикам:
__________________________________________________________________

    (код товару та опис товару згідно з 
Гармонізованою
__________________________________________________________________

        системою опису 
та кодування 
товарів)
__________________________________________________________________

        (кількість 
товару - вага нетто (кг)
отримано від здійснення ним господарської 
діяльності на території
України з дотриманням законодавства України, 
 при цьому продукція
українського походження, що 
використовувалась для здійснення цієї
діяльності, повністю ним 
оплачена.

 Начальник державної
 податкової інспекції  
  (підпис)   __________________________

          
           
 (прізвище та 
ініціали)

 Печатка

<< Главная страницаУкраина онлайн