Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо підготовки до проведення грошової реформи

Держком грошової реформи

Рішення № 1/96 від 26.08.1996

<< Главная страница


 

         
 ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПРОВЕДЕННЯ

          
 В УКРАЇНІ ГРОШОВОЇ РЕФОРМИ


          
     РІШЕННЯ

         
 від 26 серпня 1996 р. N 

1/96

          
      Київ

 vn1/96 
vd960826


       Про заходи щодо 
підготовки до проведення

          
   грошової реформи      ( Із змінами, внесеними 
згідно з Рішенням 

          
     Держком грошової реформи

       N 3 ( 

v0003348-96 ) від 02.09.96 )

   З метою своєчасної підготовки до проведення 
грошової реформи
як складової частини реформування 
 економіки України, Державна
комісія з проведення в Україні 
грошової реформи ВИРІШИЛА:


   1. Голові Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, головам
обласних, Київської та  
Севастопольської  міських,  районних,
районних у містах 
Києві та Севастополі державних адміністрацій та
головам міських рад (міст 
обласного підпорядкування):

   1.1. Створити і 
 особисто очолити комісії  з  
проведення
грошової реформи та вирішити питання щодо 
матеріального та інших
видів забезпечення діяльності цих комісій.

   Ввести до складу комісій з 
 проведення грошової  реформи
керівників Кримського 
республіканського, обласних та по м. Києву і
Київській  області  
управлінь  Національного  банку  України,
комерційних 
 банків,  фінансових  органів,  органів 
 державної
податкової та контрольно-ревізійної служб в Україні, 
 організацій
торгівлі,  місцевих органів, Міністерства 
 транспорту України,
Міністерства зв'язку України, 
 Міністерства соціального захисту
населення України, 
 Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, 
Прокуратури України.

   До складу районних комісій з 
 проведення грошової реформи
ввести  голів  
виконкомів сільських, селищних, міських 
 (міст
районного підпорядкування) рад.

   Про виконання цього пункту 
 доповісти Державній комісії в
3-денний термін.

   1.2. Покласти на зазначені 
комісії обов'язки щодо здійснення
усіх організаційних 
 заходів з підготовки та проведення грошової
реформи, 
 забезпечення координації роботи комісій всіх рівнів 
 та
здійснення контролю за проведенням грошової 
реформи, вирішення
спірних питань з обміну українських карбованців на 
гривні. У своїй
роботі комісії керуються указами Президента 
України, рішеннями
Державної комісії з проведення 
 в Україні грошової  реформи,
постановами 
 Кабінету Міністрів України і Національного 
 банку
України, нормативними актами Національного банку 
України.


   2. Начальникам Кримського 
республіканського, обласних та по
м. Києву і Київській 
області управлінь Національного банку України
та керівникам 
 комерційних банків у 3-денний термін 
 створити
спеціальні  оперативні групи з числа 
 найбільш кваліфікованих
працівників  для  координації 
 роботи  комерційних  банків,
встановлення 
 тісних контактів з комісіями органів 
 виконавчої
влади, надання практичної допомоги комісіям підприємств, 
установ і
організацій  в  підготовці  та  проведенні 
 грошової реформи,
забезпечення суворого контролю за 
 виконанням рішень з питань
проведення грошової 
реформи і доповісти про це Національному банку
України в 3-денний 
термін.


   3. Затвердити Інструкцію 
 про порядок обміну  українських
карбованців 
 на гривні в пунктах обміну та на підприємствах, 
 в
установах і організаціях, розроблену Національним банком 
 України
(додається).


   4. Встановити, що обмін 
 українських карбованців на гривні
проводиться:

   робітникам і  службовцям,  студентам 
 вищих  і  середніх
спеціальних навчальних закладів - за 
місцем їх роботи або навчання
спеціально створеними для цього комісіями 
через каси підприємств,
установ,  організацій,   
колективних   сільськогосподарських
підприємств;

   пенсіонерам - відповідними комісіями 
у відділеннях зв'язку,
установах банків або в інших установах (за місцем 
виплати пенсій);

   відпочиваючим у санаторіях і будинках 
відпочинку, хворим та
престарілим - комісіями 
 відповідних закладів, створеними для
обміну 
українських карбованців на гривні;

   іншим категоріям населення (громадянам України, 
 які працюють
і отримують заробітну плату за 
 межами України, особам, які
займаються  
індивідуальною  трудовою  діяльністю,  
непрацюючим
громадянам,  неповнолітним, приїжджим та 
 іноземним громадянам
тощо), а також громадянам, які 
не проводять обмін через комісії
підприємств,  установ і 
 організацій,  включаючи  підприємства
зв'язку - пунктами 
обміну уповноважених комерційних банків.


   5. Комісіям  з  
проведення  грошової  реформи  разом  
з
начальниками Кримського республіканського, обласних та по м. Києві
і 
Київській області управлінь Національного банку України:

   5.1. У 5-денний термін 
затвердити мережу спеціальних пунктів
обміну українських карбованців на 
гривні для забезпечення належних
умов для такого обміну. Встановити, 
 що пункти обміну створюються
тільки установами  
уповноважених  комерційних  банків  у  
їх
приміщеннях, а також на залізничних 
 станціях, у морських і
річкових вокзалах, 
 в аеропортах. Звернути особливу увагу 
 на
створення  достатньої  кількості пунктів 
 обміну, їх технічну
укріпленість, охорону, встановлення 
подовженого режиму роботи.

   При цьому  пункти  обміну  
іноземної  валюти  до обміну
українських карбованців на 
гривні не залучаються.

   5.2. У 5-денний термін 
забезпечити пункти обміну необхідними
приміщеннями, надійною 
охороною, обладнати їх відповідно до вимог
щодо технічної 
 укріпленості цих пунктів, визначених Інструкцією
про порядок 
обміну українських карбованців на гривні.

   Залучити для роботи в пунктах обміну досвідчених 
 працівників
та провести наради-семінари з 
 працівниками пунктів обміну та
комісій з обміну на 
підприємствах , в установах і організаціях.

   Пунктам обміну  керуватись  у  
своїй  роботі  зазначеною
Інструкцією.


   6. Комісіям з проведення 
 грошової реформи всіх рівнів в
5-денний 
 термін  організувати створення на підприємствах, 
 в
установах і організаціях усіх форм 
 власності з  чисельністю
працюючих  понад  100 
 чоловік комісій з обміну 
 українських
карбованців на  гривні  під  
керівництвом  керівників  таких
підприємств,  установ 
 і організацій, включивши до їх 
 складу
бухгалтерів, касирів, представників громадських 
організацій.

   Питання доцільності  створення  
відповідних  комісій  на
підприємствах, в установах і 
організаціях з чисельністю працюючих
до 100 чоловік вирішують районні 
 (міські) комісії з проведення
грошової 
реформи.


   7. Комісіям Ради 
 міністрів Автономної  Республіки  Крим,
областей, 
 міст Києва та Севастополя в тижневий термін доповісти
про 
виконання пунктів 5 і 6 цього рішення Державній комісії 
 з
проведення в Україні грошової реформи.

   Кримському республіканському,  обласним 
 та по м. Києву і
Київській області управлінням 
 Національного  банку  України,
Ощадному  банку 
 України, Промінвестбанку, Укрсоцбанку, 
 банку
"Україна" АК, Укрексімбанку у 5-денний 
 термін доповісти про
виконання пункту 5 
 цього рішення Національному банку України
електронною 
поштою.


   8. Комісіям з проведення грошової 
реформи усіх рівнів разом з
установами банків:

   8.1. Залучати у  
разі  потреби  відповідних  досвідчених
працівників 
 підприємств,  установ і організацій, 
 колективних
сільськогосподарських підприємств до роботи 
 в пунктах обміну,
передусім Ощадного банку 
 України та в комісіях на підприємствах
зв'язку.

   8.2. Організувати  у 
 визначений  Державною  комісією  з
проведення 
 в Україні  грошової  реформи  термін  
перевезення
спеціальним  автотранспортом  гривні та 
 розмінної монети від
Кримського республіканського, 
 обласних та по м. Києву і Київській
області  управлінь  
Національного  банку  України до 
 установ
уповноважених комерційних банків, які мають 
 належно обладнані
грошові сховища. Визначити маршрути 
завезення гривні і розмінної
монети від комерційних банків 
 до пунктів обміну українських
карбованців  на 
 гривні  цих банків, підприємств, установ 
 і
організацій, колективних сільськогосподарських 
 підприємств. Про
терміни завезення національної 
 валюти з комерційних банків до
пунктів обміну буде 
повідомлено додатково.

   8.3. У  тижневий 
 термін виділити за поданням 
 керівників
Кримського республіканського, обласних та по м. 
Києву і Київській
області  управлінь  Національного банку 
 України придатні для
тимчасового зберігання українських 
карбованців, що вилучаються з
обігу, приміщення, які 
відповідають основним вимогам з технічної
укріпленості сховищ установ 
банків.

   Кримському республіканському,  обласним 
 та по м. Києву і
Київській області управлінням 
 у  тижневий  термін  доповісти
Національному банку 
України про виконання цього доручення.

   8.4. Забезпечити надання 
установам банків і пунктам обміну
українських 
 карбованців на гривні необхідним телефонним зв'язком.
У 3-денний термін 
з дня одержання нормативних та 
 інструктивних
матеріалів з проведення грошової реформи довести їх 
до районних і
міських комісій з проведення грошової реформи, комерційних 
банків,
пунктів  обміну,  комісій  на  підприємствах, 
 в установах і
організаціях.

   Організувати у зазначений термін 
тиражування нормативних та
інструктивних  матеріалів  для  
повного  забезпечення  ними
підприємств, установ, 
організацій, пунктів обміну.

   Про виконання пункту 8.4. 
 доповісти Державній комісії з
проведення в 
 Україні грошової реформи в 3-денний термін з 
дня
одержання цих документів від Державної комісії з 
 проведення в
Україні грошової реформи, Національного банку 
України, міністерств
і відомств України.

   8.5. Проконтролювати 
 забезпеченість банків, пунктів обміну,
підприємств, 
 установ і організацій технічними  засобами  
для
визначення платіжності українських карбованців, а 
 підприємств
торгівлі і сфери послуг касовими апаратами та 
 монетно-лічильною
технікою. Оперативно вжити належних заходів для 
усунення виявлених
недоліків.

   8.6. Організувати  
складання підприємствами, установами і
організаціями, 
 пунктами обміну звітності про обмін 
 українських
карбованців на гривні за формами згідно з 
додатками N 15 і 16 до
Інструкції про порядок обміну українських карбованців 
на гривні та
подання їх відповідним установам банків у встановленому порядку, 
а
також подання зведеної інформації по Автономній Республіці 
 Крим,
області, містах Києві і Севастополю Державній комісії з 
проведення
в Україні грошової реформи та Національному банку України.
( 
Підпункт 8.6 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з 
 Рішенням
Держком грошової реформи N 3 ( 

v0003348-96 ) від 02.09.96 )


   9. Міністерству внутрішніх 
 справ України та Службі безпеки
України забезпечити належну 
охорону цінностей при перевезені та
зберіганні їх 
 у банках, пунктах обміну, на підприємствах, 
 в
установах і організаціях. Плату за надання цих послуг 
 в період
підготовки і проведення грошової реформи не 
стягувати.


   10. Встановити, що 
 спірні питання щодо проведення обміну
українських 
 карбованців на гривні, а також скарги 
 населення
розглядаються і вирішуються районними 
 (міськими) комісіями з
проведення грошової 
реформи.


   11. Після офіційного  
повідомлення  про  початок  обміну
українських 
 карбованців на гривні комісіям з проведення грошової
реформи всіх 
рівнів забезпечити проведення через засоби 
 масової
інформації широкої роз'яснювальної роботи 
 серед населення про
порядок, умови і терміни обміну українських 
карбованців на гривні,
перерахування цін, тарифів, заробітної 
плати, пенсій, стипендій,
заощаджень та інших доходів населення, 
 мережу, місцезнаходження і
час роботи пунктів обміну, порядок вирішення 
спірних питань тощо.


   12. Міністерству економіки 
 України, Міністерству фінансів
України, 
 Міністерству праці України, Міністерству 
 соціального
захисту  населення  України,  Міністерств 
 статистики України
затвердити інструкцію про порядок 
перерахування цін, тарифів на
товари і послуги, 
 тарифних ставок, окладів заробітної плати та
інших форм оплати 
 праці, пенсій, стипендій та інших 
 грошових
виплат з українських карбованців на 
гривні і у 3-денний термін
довести його до міністерств, відомств, 
 органів виконавчої влади
всіх рівнів, банків.

   Комісіям з  проведення  грошової 
 реформи, Раді міністрів
Автономної  Республіки 
  Крим,  обласних,  Київської   
та
Севастопольської міських державних адміністрацій в 3-денний термін
з 
дня одержання відомчих інструкцій і нормативних 
 документів
організувати  тиражування  цих  документів 
 для  забезпечення
підприємств, установ і організацій, 
 що знаходяться у відповідних
регіонах.


   13. Міністерству фінансів України 
затвердити інструкцію про
порядок перерахунку статей активів 
і пасивів балансів, підприємств
і організацій всіх форм власності та 
переоцінки цінних паперів і у
3-денний термін довести її 
 до міністерств, відомств, органів
виконавчої влади всіх 
рівнів, банків, підприємств і організацій
усіх форм 
власності та установ.

   Комісіям з  проведення  грошової 
 реформи, Раді міністрів
Автономної  Республіки 
  Крим,  обласних,  Київської   
та
Севастопольської міських державних адміністрацій в 3-денний термін
з 
дня одержання відомчих інструкцій і нормативних 
 документів
організувати  тиражування  цих  документів 
 для  забезпечення
підприємств, установ і організацій, 
 що знаходяться у відповідних
регіонах.


   14. Міністерству економіки 
 України, Міністерству фінансів
України, 
 Міністерству статистики України разом з 
Національним
банком України, в місячний термін  
розробити  і  затвердити
інструкцію про порядок 
перерахунку звітних і планових показників
соціального і економічного 
 розвитку України та бюджетів усіх
рівнів 
 з українських карбованців у гривні та 
 довести її до
міністерств, відомств, органів виконавчої влади 
всіх рівнів.


   15. Міністерству фінансів 
 України переглянути діючі форми
бухгалтерської 
  звітності,  а   Міністерству   
 статистики
України - діючі форми статистичної звітності, маючи на увазі 
зміну
одиниці виміру, а в місячних термін довести її 
до міністерств,
відомств, органів  виконавчої  влади  
 всіх  рівнів, банків,
підприємств і організацій усіх 
форм власності та установ.


   16. Національному банку України у 
3-денний термін довести:

   16.1. до 
банків:

   інструкцію про порядок перерахування статей 
 балансів банків
та обліку операцій в установах банків в 
період обміну українських
карбованців на гривні;

   інструкцію про  порядок  вилучення 
 з обігу і утилізації
українських 
карбованців;

   порядок складання  і  подання  
оперативної  статистичної
звітності про хід проведення грошової 
реформи і обміну українських
карбованців на гривні.

   16.2. до органів виконавчої 
влади всіх рівнів, банків:

   тимчасові правила інкасації 
 торгівельної та іншої грошової
виручки у період проведення 
грошової реформи в Україні.

   Кримському республіканському,  обласним 
 та по м. Києву і
Київській області управлінням 
 Національного банку України  в
тижневий термін 
 з дня одержання зазначених тимчасових 
правил
організувати їх тиражування і доведення до всіх 
 підприємств і
організацій торгівлі, громадського харчування, 
сфери послуг.


   17. Міністерству фінансів 
 України, Міністерству економіки
України за участю 
Національного банку України визначити у тижневий
термін джерела фінансування 
 заходів, пов'язаних із проведенням
грошової реформи в 
Україні.


   18. Покласти персональну 
 відповідальність за підготовку та
своєчасне і повне виконання 
рішень Державної комісії з проведення
в Україні грошової 
 реформи на Голову Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, 
 голів обласних, Київської та 
 Севастопольської
міських,  районних,  районних у 
 містах Києві та Севастополі
державних 
 адміністрацій, голів міських рад  (міст  
обласного
підпорядкування),  керівників  Кримського 
 республіканського,
обласних  та  по м. Києву  
і  Київській  області  управлінь
Національного банку 
України та комерційних банків.   Прем'єр-міністр України,

   голова Державної комісії    
      П.ЛАЗАРЕНКО          
        Затверджено 
рішенням

          
        Державної комісії з 
проведення

          
        в Україні грошової 
реформи


          
        від 26 серпня 1996 року 
N 
1/96


          
     ІНСТРУКЦІЯ

      про порядок обміну 
українських карбованців

      на  гривні 
 в пунктах  обміну  та  на

      підприємствах, в 
установах і організаціях


          
  I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


   1. Обмін українських 
 карбованців (далі карбованців)  на
гривні 
проводиться:

   - робітникам і службовцям, 
 студентам вищих та середніх
спеціальних учбових 
закладів - за місцем їх роботи або навчання,
спеціально 
створеними для цього комісіями, через каси підприємств,
установ, організацій, 
   колективних    
сільськогосподарських
підприємств;

   - пенсіонерам - відповідними комісіями у 
відділеннях зв'язку,
банках або в інших установах (за місцем виплати 
пенсій);

   - відпочиваючим у санаторіях і  будинках 
відпочинку, хворим
та пристарілим - комісіями відповідних 
установ, створеними для
обміну карбованців на гривні;

   - іншим  категоріям  населення  
(громадянам України, які
працюють і отримують заробітну плату за 
межами України, особам що
займаються індивідуальною  
 трудовою  діяльністю,  непрацюючим
громадянам, 
неповнолітнім, приїжджим та  іноземним  
громадянам
тощо), а також громадянам які не проводять обмін 
карбованців на
гривні через комісії підприємств, установ і організацій, 
включаючи
підприємства зв'язку - пунктами обміну уповноважених 
комерційних
банків;

   - непрацюючі  та  інші  
категорії населення в сільській
місцевості - в місцях, 
 визначених сільськими (селищними) Радами
народних 
депутатів.


   2. Пункти обміну 
 карбованців на гривні створюються тільки
установами 
уповноважених комерційних банків, в їх приміщеннях, а
також 
 при необхідності за межами цих банків, 
 включаючи  на
залізничних станціях, в аеропортах, морських і 
річкових вокзалах.


   3. Мережа пунктів обміну 
 затверджується рішенням районної
(міської) комісії з 
проведення грошової реформи.


   4. Пункти обміну приймають 
пред'явлені населенням карбованці
до обміну на гривні і монети відповідно 
до порядку і у строки,
встановлені Указом 
 Президента України "Про грошову реформу 
 в
Україні" ( 
762/96 ).


   5. При обміні карбованців на 
 гривні населенню пред'явлення
загальногромадянського 
паспорту або іншого документу, що засвідчує
особу, не є 
обов'язковим.


   6. На підприємствах, в 
установах і організаціях усіх форм
власності 
колективних сільськогосподарських підприємствах 
 обмін
карбованців на гривні здійснюється комісіями з обміну 
 грошей, що
утворюються за  наказом керівника до 
 складу яких включаються
керівник, головний бухгалтер, 
 касир, представники  громадських
організацій. Обмін 
 карбованців на гривні проводиться через касу
підприємства, 
установи, організації шляхом збирання карбованців у
працівників, 
студентів,  учнів,  військовослужбовців  тощо  
за
відомостями (додаток N 1), обміну їх на гривні в установах 
банків
з подальшою  видачею протягом трьох днів 
 за відомостями під
розписку. При отриманні гривні 
 комісією підприємства, установи,
організації в 
 обов'язковому порядку  подається в банк звіт 
за
формою 2-р, який складається на підставі цих відомостей. Відомості
на 
приймання  карбованців і видачу гривні 
 підписуються усіма
членами комісії.

   Члени комісій несуть відповідальність 
 за проведення обміну
грошей на відповідному підприємстві, в установі, 
організації.


   7. Підприємства зв'язку приймають 
від пенсіонерів карбованці
і одночасно видають в обмін 
гривні, про що здійснюють записи у
відповідній 
відомості.

   Для оперативного проведення обміну 
 карбованців на гривні
пенсіонерам комерційні банки, за 
рахунок власних ресурсів, видають
підкріплення підприємствам зв'язку авансом, 
з оформленням договору
про погашення цієї заборгованості  перед 
 установами банків за
рахунок карбованців, отриманих від 
обміну на гривні (додаток N 2).

   Аванс видається підприємствам зв'язку строком не 
 більше 2-х
днів,  при  цьому  ці  
підприємства мають щоденно звітувати
відповідній установі 
банку з використання авансу.

   У разі, якщо протягом 2-х днів 
аванс був невикористаний за
цільовим призначенням, він повинен бути 
повернутий до відповідної
установи банку,  або  переоформлений. 
 Видача установою банку
наступного авансу підприємствам 
зв'язку здійснюється тільки після
одержання звіту про витрачання 
попередньо одержаних ним коштів.

   На суму виданого авансу 
 комерційним банком  підприємству
зв'язку, при 
 невиконанні комерційним банком норм 
обов'язкового
резервування, регіональні  управління  
 Національного   банку
здійснюють коригування розміру 
обов'язкових резервів.


   8. Суми українських 
 карбованців в межах встановленої норми
обмінюються 
 населенню  на  грині готівкою, а понад 
встановлену
норму - зараховуються на вклади в банках.


   9. Пункти обміну, що 
 створюються уповноваженими банками,
можуть бути 
розташовані як безпосередньо у будівлях самих установ
банків, так 
 і у інших приміщеннях, які відповідають 
 вимогам
технічної укріпленості пунктів обміну згідно з додатком N 
 3. Для
зберігання грошей вони забезпечуються 
 вогнетривкими сейфами або
шафами, засобами  охоронно-пожежної 
  сигналізації,  лічильною
технікою, охороною.  
В  кожному  пункті  обміну повинен 
 бути
встановлений телефонний зв'язок.


   10. Пункт обміну очолюється 
 начальником, що призначається
наказом керівника 
 банку, у підпорядкуванні якого знаходиться цей
пункт. Копія 
наказу, номер телефону пункту обміну надсилаються до
районної (міської) 
комісії з проведення грошової реформи.


   11. Керівники  районних 
 (міських)  комісій з проведення
грошової  
реформи,  начальники  Кримського  
республіканського,
обласних  та  по  м.  Києву  
і Київській області управлінь
Національного банку 
 України,  керівники  комерційних  банків,
начальники 
пунктів обміну забезпечують правильну організацію всієї
роботи пунктів 
обміну, суворо керуючись у своїй роботі 
 Указом
Президента України "Про грошову реформу 
в Україні" ( 
762/96 ),
відповідною постановою Кабінету 
Міністрів України і Національного
банку України та цією 
інструкцією.


   12. Районні і міські комісії з 
проведення грошової реформи за
участю установ банків з урахуванням 
місцевих умов:

   - встановлюють режим роботи 
 пунктів обміну карбованців на
гривні;

   - заздалегіть  повідомляють  місцевій 
 пресі,  по радіо,
телебаченню, а також шляхом вирішення 
 спеціальних оголошень про
місце розташування пунктів обміну 
та час їх роботи. На будівлях, в
яких знаходяться пункти обміну, мають 
бути вивіски "Пункт обміну
карбованців на гривні" та зазначено час його 
роботи;

   - організують  забезпечення  пунктів 
 обміну  необхідною
охроною і транспортними засобами для 
перевезення цінностей;

   - забезпечують разом з начальниками 
 пунктів обміну суворе
дотримання порядку охорони 
 пунктів обміну та схоронності в 
них
цінностей.


   13. Установа банку, у 
підпорядкуванні якої знаходиться пункт
обміну, зобов'язана  
забезпечити начальника і старшого касира
(касира) 
пункту  обміну  пломбами,  пакувальними  
матеріалами,
бланками та  канцелярським  приладдям. 
 Видача  печатки  та
пломбіраторів вказаним працівникам 
 здійснюється під розписку в
зошиті, в якому 
 записується номер і текст на печатці та 
плашці
пломбіратору. Зошит зберігається у головного бухгалтера 
банку.


   14. На  період  
проведення  грошової  реформи  інкасація
торговельної 
та іншої грошової виручки здійснюється у 
порядку,
викладеному у додатку N 4.


       II. ОБОВ'ЯЗКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ПУНКТУ ОБМІНУ.


   15. Штат пункту обміну складається 
з начальника пункту (він
же контролер) і касирів. 
 Кількість касирів кожного пункту обміну
встановлюється залежно від 
обсягу його роботи. При наявності в
пункті обміну 
 двох або більше касирів один з них 
призначається
старшим касиром.

   Особи, які  виділені  для 
 роботи  в  пунктах  обміну,
зараховуються наказом по 
установі банку. Від вказаних працівників
до допуску їх до роботи в 
пункті обміну установи банку, при якому
вони створені,   
беруть   зобов'язання   про   
матеріальну
відповідальність за формою згідно з додатком N 5.


   16. На начальника пункту обміну 
покладаються такі обов'язки:

   - організація всієї роботи 
 пункту обміну, підготовка  і
обладнання його 
 приміщення, забезпечення схоронності цінностей в
пункті обміну 
 і при їх транспортуванні, контроль за 
 роботою
касирів і несенням служби охороною;

   - контроль за дотриманням законодавчих і 
 нормативних актів
щодо обміну грошей, правильністю пакування 
грошових білетів;

   - контроль за правильним прийманням старшим 
касиром (касиром)
грошей, що доставляються в пункт обміну 
інкасаторами або касиром
пункту обміну, а також за здаванням 
 старшим касиром (касиром)
грошей інкасаторам банку 
або касиру пункту обміну для доставлення
до установ банків. Перевірка і 
підписання документів на приймання
і надсилання цінностей та 
 звітів, пов'язаних з роботою пункту
обміну;

   - ведення касового журналу і 
 складання щоденної звітності
пункту обміну;

   - щоденна перевірка в кінці 
 дня залишку грошей в пункті
обміну;

   - опечатування  разом  із 
 старшим  касиром  (касиром)
вогнетривких шаф 
 сургучевою  печаткою або  пломбуванням  
 їх,
здавання шаф під охорону та приймання їх від охорони;

   - забезпечення касирів пункту обміну 
 правилами визначення
ознак платіжності грошових білетів і 
монети відповідно до додатку
N 6, пакувальними матеріалами, бланками і 
канцелярським приладдям;

   - розгляд заяв і скарг 
 населення та прийняття за ними
необхідних 
рішень.


   17. На касира пункту обміну 
покладаються такі обов'язки:

   - приймання від населення карбованців, 
 що пред'являються до
обміну, згідно з правилами визначення ознак 
 платіжності грошових
білетів і  монети.  Грошові 
 білети приймаються перерахуванням
поаркушно;

   - видача населенню гривні замість карбованців у 
встановленому
співвідношенні;

   - сортування грошей за номіналами, 
 формування, пакування і
зберігання їх відповідно до цієї 
інструкції;

   - звірка після закінчення операційного дня 
залишку готівки в
касі з сумою грошей, прийнятих під звіт від 
 старшого касира, і
сумою обміняних грошей, прийнятих від 
населення;

   - передача старшому касиру 
 готівки і складання  звітної
довідки про проведені за 
день операції;

   - одержання і доставка грошей з установи банку 
або приймання
грошей від інкасаторів банку.


   18. На  старшого 
 касира пункту обміну, крім 
 обов'язків,
вказаних у п.15 цієї інструкції, 
покладається:

   - підготовка до пакування і доставки 
готівки установі банку
або здавання її інкасаторам банку;

   - здавання  охороні  разом  з 
 начальником пункту обміну
опечатаних сургучевими  
печатками  або  опломбованих  пломбами
вогнетривких шаф і 
приймання їх від охорони.

   Якщо на пункті обміну немає старшого 
 касира, то вказані у
цьому пункті обов'язки 
виконуються касиром пункту обміну.


      III. ПОРЯДОК РОБОТИ 
ПУНКТУ ОБМІНУ УСТАНОВ

          
     БАНКІВ.


   19. Перед початком операцій старший 
касир пункту обміну видає
касирам у підзвіт під розписку в 
 особому зошиті необхідну для
проведення операцій 
 суму грошей в гривнях. Сума переданих грошей
вказується в зошиті 
цифрами і літерами.

   Приймаючи гроші у підзвіт, 
 касири зобов'язані перевірити
грошові білети за пачками 
 і корінцями. Пачки, а також 
 окремі
корінці з пошкодженням або пакуванням, що викликає сумнів, 
повинні
бути перевірені  шляхом  поаркушного  
 перерахування.  Монета
приймається від старшого 
 касира в повних опломбованих мішках за
надписами на ярликах, 
 а в неповних мішках - з перерахуванням 
 за
кружками.


   20. Приймання  карбованців 
 від населення здійснюється за
відомостями 
(додаток N 7). У відомості  про  обмін 
 касиром
проставляється сума обміняних карбованців і за встановленим 
курсом
обміну - сума гривень.


   21. При прийманні грошей 
 касир визначає їх  платіжність
відповідно до 
правил визначення ознак платіжності грошових білетів
і монети. Прийняті 
для обміну карбованці касир розсортовує 
 за
номіналами, перераховує  поаркушно  про суму 
 прийнятих грошей
повідомляє особі, що пред'явила гроші до 
обміну.

   У тих випадках, коли працівники пункту 
обміну мають сумнів
щодо платіжності грошових 
 знаків, що пред'являються до обміну,
особам, які пред'явили 
такі гроші, слід рекомендувати звернутися
до керівника 
 каси, установи комерційного банку або в 
Кримське
республіканське, обласні та по м. Києву і 
 Київській  області
управління  Національного банку, 
 які в установленому порядку
розглядають і вирішують 
питання про обмін вказаних грошей.

   Після перевірки прийнятої суми касир видає цій 
особі гривні і
монету з встановленим співвідношенням. На столі касира 
не повинно
бути жодних інших грошей, крім тих, що приймаються. 
 Усі раніше
прийняті касиром карбованці, також 
 гривні повинні зберігатися
протягом дня у шухлядах столу, 
вогнетривкій шафі.


   22. Прийняті  протягом 
  операційного  дня  
 карбованці
розсортовуються касирами за номіналами без розподілу на 
зношені та
придатні. Розсортовані з купюрами грошові білети 
 формуються у
корінці по 100 аркушів обандеролюються 
поперечною бандероллю, на
якій ставиться сума, дата, підпис і іменний 
 штамп (код) касира,
який здійснював  сортування 
 і перерахування грошей, штамп з
найменуванням 
установи банку.

   З 10  корінців  по  100 
 грошових білетів однієї купюри
формується повна 
пачка. Пачка споряджається верхньою і 
 нижньою
накладкою з картону або цупкого паперу, на якій ставиться 
штамп з
найменуванням установи банку, номінал, сума, 
 дата  пакування,
підпис, іменний штамп (код) 
 касира, який рахував і формував
грошові білети 
 в пачки. Напис на  верхній  накладці  
 пачки
скріплюється розбірливим  підписом касира, що 
 рахував білети,
упаковані в пачку, і підписом 
 начальника пункту обміну,  що
перевіряв кількість 
 корінців у пачці і правильність 
пакування
грошей. Касир, що рахував і формував 
 гроші,  відповідає  за
правильність вкладень грошей у 
кожний корінець; начальник пункту
обміну, що контролював правильність 
формування і пакування пачки,
несе відповідальність за кількість 
корінців у пачці.

   У пачку пакуються корінці грошових білетів, 
 які перераховані
тільки одним  касиром.  Формування 
 пачок з корінців грошових
білетів, які перераховані 
різними касирами, забороняється.

   Пачки з грошовими білетами пакуються одним із 
таких способів:

   - обов'язується шпагатом без вузлів і надривів 
 хрестоподібно
подвійною в'язкою на чотири глухих вузли. 
 На верхній або нижній
накладці на обох кінцях шпагату біля вузла 
накладається пломба;

   - обов'язується поліетиленовою стрічкою (з 
зварюванням кінців
стрічки) один раз уздовж по центру пачки і два рази 
поперек пачки
симетрично відносно центру з 
 зварюванням перехрещень стрічки.
Зварені кінці 
 стрічки повинні розташовуватися збоку пачки. 
На
повздовжній стрічці,  зверху,  за  
 допомогою  пломбіратора
проставляється номер установи банку 
за електронною поштою та через
тире - особистий код касира 
 (код проставляється на стрічці в
двох-трьох місцях, а потім 
виконується обв'язка).


   23. Наприкінці робочого 
 дня касир пункту обміну складає
звітну 
довідку про проведені ним операції за день за формою згідно
з додатком N 8 і 
передає її старшому касиру (начальнику пункту
обміну) 
під розписку в окремому зошиті та обміняні 
 за день
карбованці та залишок гривні і монети.

   Старший касир (начальник) пункту 
 обміну приймає від касира
окремо карбованці  і  
гривні за корінцями  і  пачками, 
 а
монету - запаковану у мішки. Звіряє наявність 
грошей із звітною
довідкою,  (неповні  пачки  і  
корінці  перераховуються   і
упаковуються  у  
встановленому порядку),  перевіряє кількість
корінців 
 у  пачці, правильність  пакування  грошей, 
 завіряє
перевірку своїм підписом на верхній накладці, перевіряє 
наявність
а мішках з монетою усіх реквізитів.

   Старший  касир  пункту 
 обміну перевіряє звітні довідки
касирів, складає 
зведену звітну довідку за формою додатку N 9, за
операціями, які 
 проведені за день, і передає ці довідки (разом з
довідкою про 
операції, проведені ним особисто) начальнику 
 пункту
обміну.


   24. У разі виявлення 
 у касирів пункту обміну надлишків або
нестач складається 
відповідний акт. При нестачах, крім складання
акта за 
 формою згідно з додатком N 10, від 
 старшого касира
(касира) який допустив прорахунок, відбирається 
 зобов'язання за
формою згідно з додатком N 11 і пояснення про 
причини нестач. Акт
та зобов'язання складаються у 
гривнях.


   25. Начальник пункту обміну 
 на підставі зведеної звітної
довідки веде касовий 
журнал за формою згідно з додатком N 12.

   У касовому журналі спочатку 
 записується сума гривень  і
копійок, які 
 надійшли від установи банку в пункт обміну, а потім
залишок цих 
грошей на кінець звітного дня.

   На підставі цих записів з 
 урахуванням залишку гривень і
копійок на початок дня 
начальник пункту обміну визначає і записує
до касового журналу суму 
видатків гривень і копійок за день. Сума
надходження карбованців за 
 номіналом записується у відповідній
колонці 
журналу.

   Старший касир (начальник) пункту 
 обміну після  приймання
грошей від касирів 
 пункту обміну і зведення каси звіряє дані про
залишки грошей операціях 
по обміну грошей за день із записами в
касовому 
журналі.

   У разі виявлення нестачі або надлишку грошей за 
операціями за
день їх сума записується до касового журналу 
 окремим рядком у
відповідних  колонках для 
 обліку карбованців за видатками і
приходом. 
 Виведений після цього у журналі  залишок 
 повинен
відповідати фактичній наявності гривень і копійок 
та карбованців
на кінець робочого дня.

   Звітні відомості і касовий журнал підписується 
начальником та
старшим касиром пункту обміну.


   26. У кінці дня, після 
 передачі або вивезення обміняних
карбованців 
 до установи банку, начальник пункту обміну разом 
з
старшим касиром перевіряє залишок готівки згідно 
 з порядком,
викладеним у цій інструкції, вкладає гривні і монету 
у вогнетривкі
шафи, які замикаються на ключ,  
опечатуються  печатками  або
опломбовуються обома цими 
 особами та здаються ними охороні під
розписку у постовій 
відомості за формою згідно з додатком N 13.

   Ключі від вогнетривкіх шаф 
 знаходяться у старшого касира
пункту обміну. При 
наявності двох ключів від вогнетривкої шафи,
другий ключ від шафи 
знаходиться у начальника пункту обміну.

   Приймання від охорони вогнетривких 
 шаф вранці наступного
робочого дня проводиться 
 начальником та старшим касиром пункту
обміну, про що 
вказані особи розписуються у постовій відомості.


   27. У разі виявлення при прийманні 
від охорони вогнетривких
шаф пошкоджень  печатки, 
 пломби, замків чи інших пошкоджень
грошових 
сховищ про це складається акт, а гроші, що знаходяться у
вогнетривких 
шафах, повинні бути перераховані. Про цей 
випадок
негайно повідомляється органам МВС України, а 
 також районній
(міській) комісії з проведення грошової 
реформи.


       IV. ПІДКРІПЛЕННЯ 
ПУНКТІВ ОБМІНУ ГРИВНЕЮ

          
 І ВИВЕЗЕННЯ КАРБОВАНЦІВ.


   28. Для забезпечення своєчасного 
обміну карбованців на гривні
комерційні банки повинні оперативно 
проводити підкріплення пунктів
обміну необхідною кількістю банкнот гривні і 
розмінної монети за
усіма номіналами.


   29. Підкріплення пунктів 
 обміну гривнею і розмінною монетою
здійснюється на підставі заявки, 
поданої пунктом обміну в установу
комерційного банку.   Порядок 
  підкріплення  встановлюється
безпосередньо 
установою комерційного банку, у  
підпорядкуванні
якого знаходиться пункт обміну.


   30. Всі обміняні 
 карбованці пункти обміну, розташовані у
районних 
центрах і містах за межами приміщень банків,  
повинні
щоденно, після закінчення операцій з обміну грошей, відправляти 
у
відповідну установу банку.

   В залежності від місцезнаходження 
 пункту обміну керівникам
комерційних банків надається право самостійно 
 вирішувати питання
щодо перевезення та зберігання гривні і 
монети.

   У сільській місцевості надсилання грошей 
 з пунктів обміну
повинно проводитися, як правило, 
щоденно.

   Готівка з пунктів обміну, які 
 знаходяться у  віддалених
районах, надсилається 
 до установи банку у строки , встановлені
керівником 
установи банку, виходячи з місцевих умов, однак  
не
рідше ніж один раз у два дні. 
 Керівники установ банку та
начальники пунктів обміну 
зобов'язані при цьому забезпечити повну
схоронність грошей, 
 які залишаються не вивезеними з 
 пунктів
обміну.


   31. Доставка гривні і розмінної 
монети до пункту обміну і
вивезення карбованців 
 проводиться інкасацією комерційного банку
(якщо вона є), 
 інкасацією Національного банку або старшим касиром
(касиром) пункту 
обміну у супроводі озброєної охорони.


   32. Інкасатори  банку 
 приймають від старшого касира для
доставки 
до установи банку карбованці за пачками та корінцями.

   У такому ж порядку проводиться приймання грошей 
касирами, які
виділені у необхідних випадках для перевезення 
цінностей.

   Приймання карбованців  установами 
 банків  від  комісій на
підприємствах, в установах і 
організаціях для обміну на гривні
здійснюється за 
підібраними купюрами.


   33. На гроші, які 
 підготовлені до відправлення до установи
банку та запаковані 
 у  мішки,  старшим  касиром  
складається
супровідний лист-опис  (з визначенням номіналів 
 карбованців і
гривні) за формою згідно з додатком N 14 у 
 трьох примірниках, з
яких перший примірник опису 
вкладається у мішок разом з прийнятими
інкасатором грошовими білетами та 
монетою.

   Горловина мішків прошивається та щільно 
зав'язується шпагатом
без вузлів та надривів. На кінці шпагату 
прикріплюється ярлик з
тканини або картону з 
 зазначенням на ньому за підписом старшого
касира суми вкладених 
цінностей. Мішки з цінностями опломбовуються
або опечатуються 
 сургучевими печатками начальника та 
 старшого
касира пункту обміну.

   Другий примірник  листа-опису  з 
 розпискою інкасатора в
отриманні грошей залишається у 
пункті обміну, а третій примірник
видається на руки 
інкасатору.


   34. При видачі цінностей 
 інкасаторам начальник та старший
касир пункту обміну 
зобов'язані вимагати пред'явлення інкасаторами
довіреності  на 
 отримання грошей за затвердженою формою, 
 що
повідомлена  пункту  обміну  установою  
банку,  та  службові
посвідчення.

   Начальник пункту обміну та старший касир після 
 перевірки та
встановлення правильності документів, що пред'явлені 
інкасаторами,
здають останнім цінності під розписку 
 на другому  примірнику
супровідного листа 
опису.


   35. При відправці 
 цінностей до установи банку через касира
пункту обміну йому 
видаються цінності під розписку на 
 другому
примірнику супровідного листа-опису.


   36. Довіреності на 
 отримання грошей від пункту обміну та
розписки у 
прийманні грошей на другому примірнику 
 супровідного
листа-опису зберігаються старшим касиром 
пункту обміну в окремій
справі разом із звітними довідками 
касирів.


   37. У тому випадку, коли 
доставка гривні і монети з установи
банку до пункту обміну проводиться не 
інкасаторами, а через касира
(старшого касира) пункту обміну, їх видача 
проводиться установою
банку на основі доручення, підписаного 
начальником пункту обміну.

   Приймання гривні  і  монети 
 проводиться касиром (старшим
касиром) пункту обміну за 
пачками та корінцями, а монети - 
 за
надписаннями на ярликах мішків з перевіркою 
цілості пакування і
пломб.

   Прийняті гроші разом з одним 
примірником супровідного опису
вкладаються у мішок, який у 
 встановленому порядку пломбується
установою банку. 
 Другий примірник супровідного опису видається на
руки старшому касиру 
(касиру) пункту обміну.


   38. Супровідні описи 
 установ банку  на  одержані  
гроші
зберігаються у справі пункту обміну разом з іншими 
документами.


   39. Після закінчення обміну 
карбованців на гривні у зв'язку з
ліквідацією пункту обміну залишки 
гривні і карбованців вивозяться
в установу комерційного 
банку.


   40. Після закінчення 
 роботи з обміну грошей та закриття
пункту 
обміну начальник і старший касир надають  
відповідній
установі банку звіт про його роботу та здають їй всю 
документацію
про операції пункту обміну, яка має зберігатися в установі 
 банку
не менше 6 місяців.


        V. 
ЗВІТНІСТЬ ПРО ОБМІН КАРБОВАНЦІВ

          
     НА ГРИВНІ.


   41. Пункти обміну і комісії на 
підприємствах, в установах і
організаціях на підставі 
 відомостей про обмін карбованців на
гривні і 
касового журналу складають відповідну звітність:

   - щоденно за формою згідно з додатком N 
15;

   - за формою згідно з додатком N 
16.


   42. Звітність подається в 
обслуговуючу установу комерційного
банку, яка  узагальнює 
 інформацію за встановленими формами і
надсилає 
її в Кримське республіканське, обласні та по м. Києву і
Київській 
області управління Національного банку України.


          
     ДОДАТКИ:


   1. Відомість  про 
  обмін  карбованців  на  гривні  
на
підприємствах, в установах і організаціях.

   2. Вимоги щодо 
 технічного укріплення і обладнання приміщень
пунктів обміну 
карбованців на гривні.

   3. Договір  на 
 підкріплення комерційним банком відділень
зв'язку 
грошовою готівкою (гривнею) для  здійснення  
обмінних
операцій з карбованцями.

   4. Зобов'язання про матеріальну 
відповідальність.

   5. Загальні правила 
 визначення ознак платіжності грошових
білетів і 
 монети.

   6. Відомість про обмін 
 карбованців на гривні в 
 пунктах
обміну.

   7. Звітна довідка.

   8. Зведена звітна 
довідка.

   9. Акт про нестачу або надлишки 
грошей у пункті обміну.

   10. Зобов'язання про погашення 
нестачі грошей.

   11. Касовий журнал пункту 
обміну.

   12. Постова 
відомість.

   13. Супровідний лист-опис на 
цінності, які надсилаються.

   14. Звіт про обмін карбованців на 
гривні (щоденний).

   15. Звіт про обмін карбованців на 
гривні.


 Голова Правління
 Національного банку 
України         
В.А.Ющенко


___________________________     
       Додаток N 
1
___________________________    до п. 6 Інструкції 
про порядок
 (назва підприємства)      
 обміну українських карбованців
___________________________  
   на гривні в пунктах обміну та
 
(підпорядкування)        на 
 підприємствах, в установах

          
        і 
організаціях


          
     ВІДОМІСТЬ

        про 
обмін карбованців на гривні на

      підприємствах, в 
установах і організаціях


      
по_____________________________________


    за станом на 
"___"______________________199__р.

————————————————————————————————————————————————————————————————
 NN 
| Прізвище, ім'я, |  Сума   | Підпис | Сума  
| Підпис

  | по батькові   | прийнятих  | 
    | виданих |

  | повністю    | 
карбованців |    | гривень 
|
————————————————————————————————————————————————————————————————   Касир або

   відповідальний за приймання

   і видачу грошей     
           
 (підпис)


   Члени комісії      
           
 (підпис)


   м.п.


        
           
    Додаток N 2

          
        до п. 7 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
карбованців

          
        на гривні в 
пунктах обміну та

          
        на підприємствах, 
в установах

          
        і 
організаціях


          
     ДОГОВІР

    на підкріплення комерційним банком 
відділень зв'язку

    грошовою готівкою (гривнею) для здійснення 
 обмінних

          
 операцій з каброванцями


   м.       
        "  
"______________1996 р.


   Акціонерно-комерційний 
банк__________________________________
у подальшому іменується "Банк", в 
особі___________________________
_____________________________________, що 
діє на підставі Статуту,
______________________________________________з 
однієї сторони, та
___________________________________________в подальшому 
іменується

   (назва відділення зв'язку)
"Установа", в 
особі______________________________________________,
що діє на 
підставі______________________________________________ з
другої сторони, 
уклали цей договір про наступне.


        
    1. Предмет договору


   1.1. Банк здійснює авансове 
 підкріплення Установи грошовою
готівкою в гривнях для 
обмінних операцій карбованцевої маси.


       2. 
Умови підкріплення готівкою (гривнею)


   2.1. Для забезпечення 
 проведення обмінних операцій Установа
надає в Банк заявку на суму 
готівки в гривні.


   2.2. Авансовий розмір 
грошової готівки (гривні) для обмінних
операцій визначається в 
межах 2-х денної потреби в грошах на обмін
відповідної 
Установи.


        
    3. Банк зобов'язується


   3.1. Забезпечити  
безпроцентну  авансову  видачу  готівки
(гривні) 
Установі для здійснення обмінних операцій відповідно до
отриманої 
від неї заявки.


   3.2. Здійснювати чергове 
надання Установі авансу в готівці
при умові  
отримання від неї карбованцевого еквіваленту 
 сумі
отриманого авансу та звіту про здійснений обмін.


        
   4. Установа зобов'язується


   4.1. Надавати Банку заявку 
на авансове підкріплення готівкою
(гривнею) для обмінних 
операцій.


   4.2. Забезпечити  
зберігання  грошової  готівки (гривні),
отриманої для 
обмінних операцій.


   4.3. Забезпечити не 
пізніше, як на другий день 
 повернення
карбованцевої маси  еквівалентній  
сумі  проведених  обмінних
операцій, а в разі неповного 
використання, - надлишкової частини
авансової готівки  
(гривні)  з одночасним наданням звіту 
 про
проведені обмінні операції.


        
5. Права та відповідальність сторін


   5.1. Банк має 
 право здійснювати перевірки  
правомірності
використання готівки (гривні) на місці в 
Установі.


   5.2. Банк вправі відмовити 
Установі в черговому підкріпленні
готівкою (гривнею) в разі 
недотримання нею п. 4.3. договору, та
при виявлених 
перевірками порушень.


   5.3. Установа має право на 
чергове підкріплення своєї каси
готівкою (гривнею) для 
подальшого здійснення обмінних операцій при
виконанні п. 4.3. 
договору.


   5.4. Установа в 
законодавчому порядку несе відповідальність
за допущені 
 порушення та зловживання при використанні 
готівки
(гривні), отриманої для обмінних операцій.


   5.5. Установа несе 
 відповідальність за порушення строків
повернення 
в касу Банку карбованців, які надійшли при обміні 
або
невикористаної надлишкової суми готівки (гривні) та 
 звіту про
обмінні операції.


        
    6. Строк дії договору


   6.1. Договір набуває 
чинності з дня його підписання і діє до
завершення розрахунків по 
отриманому авансу готівки (гривні).


        
 7. Юридична адреса та реквізити
        
           
    Додаток N 3

          
        до п. 9 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
карбованців

          
        на гривні в 
пунктах обміну та

          
        на підприємствах, 
в установах

          
        і 
організаціях


          
     ПОРЯДОК

       забезпечення 
приміщеннями для проведення

          
обміну карбованців на гривні


   В установах комерційних банків пункти обміну 
 карбованців на
гривні можуть бути створені на 
 базі діючих касових вузлів. Не
допускається їх суміщення з 
пунктами обміну іноземної валюти.


   На підприємствах приміщення пунктів 
 обміну карбованців на
гривні мають відповідати вимогам, 
 висунутим до кас підприємств
"Порядку ведення  
касових  операцій  у народному 
 господарстві
України".


   В аеропортах, на морських і річкових вокзалах, на 
залізничних
станціях, що охороняються  нарядами  міліції, 
 пункти  обміну
карбованців на гривні створюються 
 на базі діючих кас по продажу
квитків.


   В усіх інших випадках розташування пункту 
обміну українських
карбованців на гривні, вирішується комісіями 
 разом з Кримським
республіканським, обласними та по м. 
Києву і області управліннями
Національного банку України, 
 за умовою надійного забезпечення
збереження 
цінностей.

   Для опечатування або опломбування дверей, 
 сейфів, металевих
шаф для документів, мішків тощо 
працівники пунктів обміну повинні
бути забезпечені металевими печатками 
(пломбіраторами або кліше),
іменними штампами.

   Залишати грошові кошти у неробочий час 
 в обмінних пунктах
забороняється. До закінчення робочого 
дня всі гроші і цінності під
надійною охороною мають бути здані в 
банк.

   Пункти обміну  повинні  бути  
забезпечені  лічильною  та
пакувальною технікою, 
 пакувальним  матеріалом,  бандеролями  і
накладками в 
достатній кількості.        
           
    Додаток N 4

          
        до п. 14 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях


          
   ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА

       інкасації 
торгівельної та іншої грошової

       виручки на 
 період проведення грошової

          
     реформи


   На період проведення  грошової  
реформи  та  тимчасового
функціонування в обігу 
 карбованців і гривні Національний банк
України 
вводить особливий порядок інкасації торговельної та іншої
грошової 
виручки підприємств і установ:


   - на кожне підприємство (установу) 
 складаються дві явочні
картки під одним номером з 
розшифровкою цінностей, які інкасуються
("К" - карбованці, "Г" - 
 гривні), символ визначення цінностей
позначається 
червоним кольором у правому верхньому кутку 
явочної
картки;


   - в журналі для обліку явочних 
карток, сумок, печаток та
доручень на  інкасацію 
 грошей  (додаток  N  55  
інструкції
Національного банку України від 7 
 липня 1994 року N 1) окремо
вказується кількість карток з 
 символом "К" (карбованці) та з
символом "Г" 
(гривні);


   - карбованці та гривні, що інкасуються, 
 пакуються окремо і
вкладаються в одну інкасаторську сумку. 
 Торговельні підприємства
виписують окремо на карбованці та 
 гривні  супровідні
відомості під копірку в трьох примірниках з 
позначенням на кожному
примірнику найменування цінностей "К" - карбованці, 
 "Г" - гривні,
які позначаються червоним кольором у 
 правому верхньому кутку
супровідної відомості, перші 
примірники відомостей вкладаються в
інкасаторську сумку, другі 
примірники забирають інкасатори, треті
залишаються у здавальника 
цінностей;


   - про суму грошової виручки, зданої інкасаторами, 
виписуються
окремі довідки за кожним видом грошей 
 на підставі відповідних
записів у журналі для обліку явочних 
 карток, сумок, печаток та
доручень на  
 інкасацію  грошей  (додаток  N  55  
інструкції
Національного банку України від 7 липня 1994 року N 
1);


   - у відділеннях банків, куди 
 завозиться виручка, бригаді
інкасаторів видаються 
 окремі журнали обліку прийнятих сумок з
гривнєю 
та карбованцями, а також порожніх сумок.   Начальник  управління

  перевезення цінностей і

   організації інкасації     
        
 В.О.Міщенко        
           
    Додаток N 5

          
        до п. 15 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях


          
    ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

         про 
матеріальну відповідальність


   Я, що 
нижчепідписався(лась)..................................

          
           
     (прізвище, 
ім'я,
..................................................................
по 
батькові 
повністю)
..................................................................
(дата 
 і рік народження, серія і номер 
 паспорта, ким і 
коли
..................................................................
виданий, 
адреса)
..................................................................
приймаю 
на себе матеріальну відповідальність за всі доручені 
 мені
банком____________________________________________________________

   (назва установи банку, при якій 
 відкритий пункт обміну)
грошові суми  та інші 
 цінності. У випадку, якщо через 
 свою
халатність, недбалість або необережність завдам 
 шкоди установі
банку, я зобов'язуюсь відшкодувати 
 її банку у повному обсязі
незалежно від того, в 
 моїй присутності чи без мене 
 виявлені
засвідчені відповідним актом установи банку 
 нестачі, а також
неплатіжні і фальшиві гроші в 
 перерахованих і упакованих мною
цінностях. Матеріальну 
 відповідальність я несу не тільки в період
моєї роботи на пункті 
обміну............................

..........................(назва 
установи  банку,  при  якій
відкритий 
пункт обміну), але і після її залишення.


   З інструкцією про порядок і 
 час роботи пунктів обміну я
ознайомлений(на).


          
        
 .........................

          
         
 (власноручний підпис)


    " "........199 
р.        
           
    Додаток N 6

          
        до п. 16 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях


     ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ 
ОЗНАК ПЛАТІЖНОСТІ

   ГРОШОВИХ БІЛЕТІВ І МОНЕТИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
БАНКУ УКРАЇНИ


   1. Грошові білети 
 Національного банку України (далі  
за
текстом - банкноти), щодо дійсності яких 
 не виникає жодних
сумнівів, повинні прийматися без обмежень 
для оплати та обміну,
навіть якщо на них є такі 
пошкодження;


   1.1. У будь-якому 
місці банкноти є плями, написи, надриви,
протерті та природно 
зношені, але від яких залишилось не менш ніж
3/4 їх початкового розміру 
та видимі номінал, літери серії та один
номер;


   1.2. Порвані, 
 надірвані і склеєні, якщо окремі  
частини
банкноти безперечно належать тій же банкноті і на них 
збереглись
серія та номер.

   Банкноти з переліченими дефектами 
 вважаються зношеними і
повинні вилучатись банками з 
обігу.


   2. Підприємства, установи, 
 організації не повинні приймати,
але банки мають обмінювати такі 
банкноти, щодо платіжності яких не
виникає сумнівів:

   2.1. банкноти,  від 
 яких  залишилось менше ніж 3/4 
 їх
початкового розміру, але більше за половину;

   2.2. пошкоджені 
 вогнем або водою, у яких відсутня 
захисна
стрічка, але на яких видимі номінал, серія та номер;

   2.3. на яких залишився 
фіксований водяний знак.

   Банки обмінюють ці банкноти після підтвердження 
їх дійсності
керівником каси.


   3. Банківські  установи 
 мають  стежити, щоб гроші, які
знаходяться 
в обігу, були чистими і не випускати в обіг порвані,
склеєні, 
облиті фарбою, обгорілі, такі, що мають 
 жирові або
чорнильні плями, написи, інші пошкодження 
та природно зношені, а
також такі, що перераховані в пункті 2. 
 Банкноти з зазначеними в
цьому пункті дефектами повинні переводитись 
 установами банків в
категорію зношених і вилучатись з 
обігу.


   4. Банкноти,  на  яких 
 є  ознаки навмисних пошкоджень,
вважаються 
неплатіжними і не обмінюються.


   5. Монети приймаються до платежу 
та обміну, якщо не виникає
сумнівів щодо їх 
 платіжності і якщо на них збереглися зображення
малого Герба України - 
 ТРИЗУБА та цифри, що вказує  
вартість
монети. Платіжні, але не придатні для обміну монети - 
деформовані,
такі, що були під дією різних реагентів, вогню тощо, 
 здаються до
кас установ банків і вилучаються з обігу.


   6. Монети, на яких 
 зображення малого Герба України і цифра
про вартість монети не 
збереглися, є неплатіжними і не приймаються
для оплати та 
обміну.        
           
     Додаток N 7

          
        до п. 20 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на  підприємствах, 
 установах

          
        і 
організаціях


          
     ВІДОМІСТЬ

      про обмін карбованців 
на гривні в пунктах

        обміну в 
межах встановленої норми


   
по_______________________________________________


   за станом на " "__________________1995 
р.

   Пункт обміну 
при_______________________________________

          
     (установі 
банку)

———————————————————————————————————————————————————————————
 NN 
| Прізвище, ім'я, |  Сума   | Сума  |  
Підпис

  | по батькові   | прийнятих  | 
виданих |

  | повністю    | 
карбованців | гривень 
|
———————————————————————————————————————————————————————————   Касир пункту

   обміну       
          
 (підпис)        
           
     Додаток N 8

          
        до п. 23 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях


          
    ЗВІТНА 
ДОВІДКА

касира............................................................

          
  (прізвище та 
ініціали)
..................................................................
(місцезнаходження 
пункту обміну, назва установи банку, при якій
відкритий 
пункт обміну)

про проведені операції за".....".............199 
 року

          
       Сума в млн. 
карбованцях,

          
       гривнях і копійках


   1. Одержано у підзвіт від старшого 
касира

    гривні і 
монети...........................................


   2. Видано гривні і монети в 
обмін

    на 
карбованці.............................................


   3. Надійшло карбованців за 
обміном

    (за номіналом)


   4. Залишок наявності

   а) гривні і 
монети...........................................

   б) карбованців

   (за 
номіналом)...............................................


   5. Нестача чи 
надлишок

   
гривні.............................................

   карбованців (за 
номіналом).........................   Касир пункту 
обміну..........................................

          
           
  (підпис)        
           
     Додаток N 9

          
        до п. 23 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях


          
  ЗВЕДЕНА ЗВІТНА ДОВІДКА

старшого 
касира...................................................

          
 (прізвище і 
ініціали)
..................................................................
(місцезнаходження 
пункту обміну, назва установи банку, при 
 якій
 відкритий пункт обміну)
про проведені операції за " 
 ".................199 
 р.
——————————————————————————————————————————————————————————————————

          
          |  
   с у м а

          
         
 |———————————————————————————

          
          |  
гривні  | українські

          
          | (в 
грив.  | карбованці

          
          |  і 
коп.)  | (в млн. 
крб)
——————————————————————————————————————|—————————————|—————————————
1. 
Залишок грошової готівки на    |    
   |
початок дня.......................... |   
    |

          
         
 |—————————————|—————————————

          
          |  
     |
2. Надійшло готівки (гривні і монети) | 
      |   X
від 
установи банку................... |       
|

          
         
 |—————————————|—————————————

          
          |  
     |
3. Видано готівки (гривні) за обміном | 
      |   X

          
         
 |—————————————|—————————————

          
          |  
     |
4. Надійшло готівки за обміном  
   |   X   |

          
         
 |—————————————|—————————————

          
          |  
     |
5. Надіслано установі банку.......... | 
      |

          
         
 |—————————————|—————————————

          
          |  
     |
6. Залишок в наявності............... | 
      |

          
         
 |—————————————|—————————————

          
          |  
     |
7. Нестача чи надлишок грошей........ | 
      |

          
          
———————————————————————————          
   Старший касир пункту обміну............

          
           
      (підпис)        
           
    Додаток N 10

          
        до п. 24 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях          
      АКТ

         про 
нестачу або надлишки грошей

          
   у пунктах обміну

"___"_____________________199__року 
 цей акт складений
у присутності 
____________________________________________________
у тому числі, що при 
зведенні каси у касира пункту 
обміну
__________________________________________________________виявлено
(назва 
установи банку, при якій відкритий пункт обміну)

   нестача в сумі 
гривень_______________________________________

   
_____________________________________________________________

   надлишок в сумі 
гривень______________________________________

   
_____________________________________________________________   Акт складений у двох примірниках, з них один 
надсилається

   
до_______________________________________________________

          
  (назва установи банку)          
 Начальник пункту обміну

          
 Старший касир

          
 Касир        
           
    Додаток N 11

          
        до п. 24 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях


          
    ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

          
про погашення нестачі грошей


   Я, що нижче 
підписався(лась).................................

          
        (прізвище, ім'я і по 
батькові)
зобов'язуюсь не пізніше "..."...............199__року 
відшкодувати
повністю..........................................................
банку 
допущений мною на роботі в пункті 
обміну....................
..................................................................
(назва 
установи банку, при якій відкритий пункт 
обміну)
.................................................. в 
сумі.........
(касовий прорахунок, приймання неплатіжних 
грошей)
.................................................згідно з 
актом
пункту обміну від 
"...".............................199__року          
           
......................

          
           
   (підпис)


   "...."................199__р.

   м...........................

   Адреса......................        
           
     Додаток N 12

          
        до п. 25 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях


          
   КАСОВИЙ  ЖУРНАЛ

          
    ПУНКТУ ОБМІНУ


          
    
 N........

при_______________________________________________________________

    (назва установи банку, при якій відкритий 
пункт обміну)          
 Начальник пункту обміну

          
 Старший касир

          
 Касир   У цьому журналі 
міститься____________________________________
__________________________________________________________________

         
(кількість показується літерами)

пронумеровано, прошнуровано і скріплено 
сургучевою печаткою
листів N___до N___

Керівник установи 
банку,___________________
при якій відкритий пункт обміну


   Головний 
бухгалтер____________________


   "___"____________________1996 
р.Карбованці (показуються за     Гривня 
 і  монета

      
номіналом)
——————————————————————————————————————————————————————————————————

  |Прих-|Вида-|Зали-|Прих-|Вида-|  
 Залишок   |  Підписи

  |од  |ток |шок |од  |ток 
 |         
|
————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————|—————————————
Дата| 
  |   |   |   |   
|Всьо-| У тому |Начал-|Старш-

  |   |   |   | 
  |   |го  |  числі  |ьник 
 |ого

  |   |   |   | 
  |   |   |     
 |пункту|касира

  |   |   |   | 
  |   |   
|———————————|обміну|(каси-

  |   |   |   | 
  |   |   |Грив-|Моне-|   
 |ра)

  |   |   |   | 
  |   |   |ня  |та  |  
  |пункту

  |   |   |   | 
  |   |   |   |   | 
  
 |обміну
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
1  2   3   4   5   6 
  7   8   9   10   
11
——————————————————————————————————————————————————————————————————        
           
   Додаток N 13

          
        до п. 26 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях


          
   ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ

     на осіб, що допускаються до 
відкриття, закриття

     і опечатування 
 вогнетривких шаф  та  інших

         
 грошових сховищ пункту обміну

   
при........................................................

     (назва установи банку, при якій 
відкритий пункт обміну)


         
 на ....................199 
 р.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Міся-|Що 
 |Кіль-|Пріз- | Час  відкриття  і  закриття  
|Підп-
 ць |прий-|кість|вище, | вогнетривких шаф та інших 
грошових|ис
 і  |нято |і  |імена | сховищ  
           
  |пост-
число|під |назва|та по 
|———————————————————————————————————|ового

   |охор-|печа-|бать- |  відкриття  
 |  закриття   |

   |ону |ток |кові, 
|—————————————————|—————————————————|

   |(вог-|або |поса- 
|годи-|хвил-|підп-|годи-|хвил-|підп-|

   |нетр-|пломб|ди  |на  |ина 
 |ис  |на  |ина |ис  |

   |ивкі |   |осіб, |   | 
  |   |   |   |   
|

   |шафи |   |що  |  
 |   |   |   |   |  
 |

   |та  |   |відч- |   
|   |   |   |   |   
|

   |інші |   |иняю- |   | 
  |   |   |   |   
|

   |грош-|   |ть  |  
 |   |   |   |   |  
 |

   |ові |   |і   | 
  |   |   |   |   | 
  |

   |схов-|   |зачи- |   | 
  |   |   |   |   
|

   |ища, |   |няють |   | 
  |   |   |   |   
|

   |їх  |   |вогн- |   
|   |   |   |   |   
|

   |кіль-|   |етри- |   | 
  |   |   |   |   
|

   |кіст-|   |вкі  |   
|   |   |   |   |   
|

   |ь)  |   |шафи |  
 |   |   |   |   |  
 
|
——————————————————————————————————————————————————————————————————
        
           
    Додаток N 14

          
        до п. 33 Інструкції про 
порядок

          
        обміну українських 
 карбованців

          
        на гривні в пунктах 
обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і 
організаціях


      Супровідний лист 
 - опис на цінності, які

       надсилає до установи 
банку пункт обміну

   
N_________у____________________________________________

   (назва установи банку, при якій відкритий пункт 
обміну)

       
"___"___________________________199__р.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Карбованці   |Кількість|Сума|    Гривня 
    |Кількість
(покупюрний склад)|   
  |  | (покупюрний склад) 
 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1000.............. 
       
 1.....................
2000..............     
    2.....................
5000..............  
      
 5.....................
10000.............     
    10....................
20000.............  
      
 20....................
50000.............     
    50....................
100000............  
      
 100...................
200000............
500000............
1000000...........
——————————————————————————————————————————————————————————————————

   Усього       
      Усього


          
        Монета-копійки

       
          
 1....................

       
          
 2....................

       
          
 5....................

       
          
 10...................

       
          
 25...................

       
          
 50...................
——————————————————————————————————————————————————————————————————

          
       
 Усього
——————————————————————————————————————————————————————————————————

          
       
 Підсумок.............

          
       
 .....................

          
       
 .....................

          
        (сума 
літерами)          
 Начальник пункту обміну

          
 Старший касир


Подається пунктами обміну та   
       Додаток N 15
комісіями 
 на підприємствах,    до п. 41 Інструкції про 
порядок
в установах і організаціях    обміну 
українських карбованців
установам комерційних банків   
 на гривні в пунктах обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і організаціях

          
        форма N 1-р

          
        щоденна


          
      Звіт

         про 
обмін карбованців на гривні

       за станом на 
"___"_____________ 1996р.

          
  Пункт обміну (комісія)

     
 при___________________________________________

       (назва 
підприємства або установи банку)


       
 _____________________________________

          
 (район, місто, область)


          
          
(карбованці - у млн.крб;

          
          
 гривні - у  
гривнях)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
 N 
|            
           
   |  сума
п/п|      
           
         | за 
день
———|——————————————————————————————————————————————————|——————————
 1 
| Залишок готівки на початок дня       
   |
  | - гривні і монет    
           
  |
  | - карбованців     
           
   |
  |      
           
         |
 2 | 
Надійшло в пункт обміну від установи банку гривні|
  | і монети 
для обміну за звітній день       
 |
  |        
           
       |
 3 | Сума прийнятих 
карбованців для обміну      |
 
 |           
           
    |
 4 | Сума виданих гривень для обміну  
        |
  | 
           
           
   |
 5 | Відправлено в установи банку   
        |
  | 
     а) гривні і монети     
       |
  |  
    б) карбованців      
        |
  | 
           
           
   |
 6 | Залишок готівки на кінець дня   
        |
  | 
     а) гривні і монети     
       |
  |  
    б) карбованців      
        |


 
 "____"__________ 1996 р.     
 Керівник____________________


  _______________________   Головний 
бухгалтер_______________

   (прізвище виконавця)


Подається 
пунктами обміну та         
 Додаток N 16
комісіями на підприємствах,    до 
п. 41 Інструкції про порядок
в установах і організаціях  
  обміну українських карбованців
установам комерційних 
банків    на гривні в пунктах обміну та

          
        на підприємствах, 
 в установах

          
        і організаціях

          
        форма N 
2-р


          
      Звіт
  про обмін 
карбованців на гривні за " "_____________1996 р.
Пункт обміну 
(комісія)__________________________________________

          
   (назва підприємства або установи банку)

         
 _____________________________

          
 (район, місто, 
область)

——————————————————————————————————————————————————————————————————
NN 
|           
|
п/п|           
|
———|—————————————————————|————————————————————————————————————————
 1 
| Кількість осіб, яким|
  | проведено обмін   
|
  |   (чол.)     
|
  |         
  |
 2 | Сума прийнятих кар-|
  | 
бованців до обміну |
  |   (млн.крб.)  
  |
  |       
    |
 3 | Сума виданих    
 |
  | гривень       
|
  |    (грн.)    
 |
  |        
   |

  " "____________1996 р.  
       
Керівник_______________
  ______________________   
  Головний бухгалтер_______________

  (прізвище виконавця)


  х) Звіт складається і подається на 3-й 
день після закінчення
проведення обміну карбованців на 
гривні.

<< Главная страницаУкраина онлайн