Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про переоцінку товарів (робіт, послуг) та механізм контролю за переглядом цін та формуванням вартісних показників в умовах грошової реформи

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1002 від 26.08.1996

<< Главная страница


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 серпня 1996 р. N 1002
                Київ
 
       Про переоцінку товарів (робіт, послуг)
   та механізм контролю за переглядом цін та формуванням
     вартісних показників в умовах грошової реформи
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1018 ( 1018-96-п ) від 27.08.96 
      N 1025 ( 1025-96-п ) від 02.09.96 
      N 1091 ( 1091-96-п ) від 11.09.96 
      N 159 ( 159-97-п ) від 08.02.97 )
 
   З метою недопущення зростання цін під  час  проведення
грошової реформи та забезпечення стабільності національної валюти
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Встановити, що на день запровадження гривні ціни (тарифи,
націнки, збори тощо) на товари (роботи, послуги), а також усі
вартісні  показники (нарахування податків, інших обов'язкових
платежів, заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат,
допомоги тощо) в гривні перераховуються у співвідношенні 1 гривня
дорівнює 100000 карбованців.
 
   Зобов'язати суб'єктів підприємницької діяльності забезпечити
облік товарів (робіт, послуг) і запасів товарно-матеріальних
цінностей у карбованцях та у гривнях.
 
   2. Перерахування цін, а також усіх вартісних показників
(нарахування податків, інших обов'язкових платежів, заробітної
плати (крім заробітної плати, з якої обчислюється  пенсія),
пенсій, інших соціальних виплат, допомоги тощо) здійснюється з
дотриманням такого порядку їх заокруглення: цифри в останньому
розряді до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до
однієї копійки, крім вартості одиниці матеріальних цінностей,
цінних паперів і залишків вкладів в Ощадному банку та комерційних
банках, які за результатом перерахунку становили менше  0,5
копійки, що заокруглюються до однієї копійки в усіх випадках.
( Абзац перший пункту 2 із змінами,  внесеними  згідно  з
Постановами КМ  N 1025 ( 1025-96-п ) від 02.09.96, N 159
( 159-97-п ) від 08.02.97 )
   У довідках про заробітну плату для  обчислення  пенсії
заробітна плата в загальній сумі за кожний календарний рік
перераховується у гривні в порядку її заокруглення, передбаченому
в абзаці першому цього пункту, з п'ятьма знаками після коми.
( Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 159
( 159-97-п ) від 08.02.97 )
   Ціни на  товари  (роботи,  послуги), які реалізуються в
комплектах (комплексно) заокруглюються по кожному товару (роботі,
послузі) окремо відповідно до зазначеного порядку. В такому ж
порядку заокруглюються ціни на товари, що реалізуються за вагою,
на розріз і розлив.
 
   3. ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N
1091 ( 1091-96-п ) від 11.09.96 ) Установити, що з 28 серпня по 1
жовтня 1996 р. підвищення цін на товари (роботи, послуги) не
допускається. ( Пункт  3  в редакції  Постанови КМ N 1018
( 1018-96-п ) від 27.08.96 )
   4. У разі невиконання суб'єктами підприємницької діяльності
вимог, зазначених у пунктах 1 і 3 цієї постанови, або неподання
ними документів про рівень цін та інших матеріалів з перегляду і
застосування цін на вимогу державних контрольних органів до них
застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством, аж до
припинення операцій по рахунках в установах банків та порушення
справ про ліквідацію цих суб'єктів.
 
   5. Міністерству   економіки,   Міністерству   фінансів,
Антимонопольному  комітетові,  Міністерству  внутрішніх справ,
галузевим міністерствам і відомствам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям  забезпечити  виконання  вимог  цієї
постанови, звернувши особливу увагу на неприпустимість зростання
роздрібних цін.
   Координацію роботи з контролю за переглядом цін в умовах
грошової реформи покласти на Державну інспекцію з контролю за
цінами Міністерства економіки.
 
  6. ( Пункт 6  вилучено  на підставі Постанови КМ N 1018
( 1018-96-п ) від 27.08.96 ) Ця постанова набирає чинності з дня
запровадження гривні.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.67
 


<< Главная страницаУкраина онлайн