Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про вдосконалення порядку ввезення (пересилання) громадянами предметів (товарів) в Україну

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1010 від 27.08.1996, нечин.

<< Главная страница       
        
 ПОСТАНОВА

          
 від 27 серпня 1996 р. N 1010

          
       Київ


      Про вдосконалення порядку 
ввезення (пересилання)

       громадянами 
предметів (товарів) в Україну


     ( Із змінами, внесеними 
згідно з Постановами КМ

      N 39 ( 
39-98-п 
) від 19.01.98 

      N 1007 ( 

1007-98-п ) від 03.07.98 

      N 1840 ( 

1840-2000-п ) від 13.12.2000 )


   З метою недопущення ухилення 
 від оподаткування предметів
(товарів), які ввозяться 
 (пересилаються) громадянами на митну
територію 
 України  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я 
є:


   1. Установити,  що  
предмети  (товари),  що  
 ввозяться
(пересилаються) на митну територію 
України громадянами України,
іноземцями та особами без громадянства 
 (далі - громадяни), які
прямують  рейсами 
 залізничного та авіаційного транспорту, 
 що
здійснюються відповідно до встановленого розкладу руху на 
підставі
міждержавних  (міжвідомчих)  угод про 
 транспортне сполучення,
пересилаються у міжнародних поштових 
відправленнях, вартістю понад
200 екю або у разі 
 ввезення одиничного неподільного предмета
вартістю, що 
 перевищує  300  екю,  підлягають  
обов'язковому
декларуванню митним органам та обкладаються:


   митом за пільговими ставками Єдиного 
митного тарифу України
( 
4а-93, 
4б-93, 
 
4в-93 ), податком на додану вартість та 
акцизним
збором   -   у   разі 
  ввезення   (пересилання)   
їх
громадянами-підприємцями;


   митом за повними ставками 
 Єдиного митного тарифу України,
податком на додану вартість та 
акцизним збором - у разі ввезення
(пересилання) їх громадянами, 
 які не мають свідоцтва про державну
реєстрацію підприємництва.
( 
Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1007 ( 

1007-98-п ) від
03.07.98 
)


   2. Предмети (товари), що 
ввозяться (пересилаються) на митну
територію України іншими 
 транспортними засобами (крім випадків,
зазначених у пункті 1 цієї 
постанови):


   громадянами-підприємцями, підлягають  
     обов'язковому
декларуванню митним 
 органам та оподаткуванню у повному обсязі із
заповненням 
 вантажної митної декларації та сплатою мита 
 за
пільговими ставками Єдиного митного тарифу 
України, податку на
додану вартість та акцизного збору;


   громадянами, які не мають свідоцтва про 
 державну реєстрацію
підприємництва,  підлягають  
обов'язковому декларуванню митним
органам та оподаткуванню у 
повному обсязі із заповненням документа
установленого зразка та 
сплатою мита за повними ставками Єдиного
митного тарифу України, 
 податку на додану вартість та акцизного
збору. Копії 
 контрактів (договорів) щодо ввезення (пересилання)
предметів 
(товарів) у разі такого оформлення не пред'являються.
( Пункт 2 в редакції 
 Постанови КМ N 1007 ( 

1007-98-п ) від
03.07.98 
)


   3. Дія пунктів 1 та 2 цієї постанови 
 не поширюється на: 
( Абзац перший пункту 3 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1007 ( 

1007-98-п ) від 03.07.98 )


   предмети особистого користування, 
 що тимчасово ввозяться
(пересилаються) на митну 
 територію  України  під  
 письмове
зобов'язання про зворотне вивезення або з метою 
транзиту;

   речі, що  ввозяться  (пересилаються) 
 у  разі переселення
громадян на постійне місце проживання в 
Україну, в тому числі і на
транспортні засоби в кількості однієї 
одиниці на члена сім'ї (за
умови, що вони перебували на обліку в 
реєстраційних органах країни
за попереднім місцем проживання 
громадянина (власника) не менше 1
року); ( Абзац третій 
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 39
( 
39-98-п 
) від 19.01.98 )

   предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) 
громадянами,
зазначеними у статтях 59-63, 65-67 
 Митного кодексу  України
( 
1970-12 
), а також працівниками дипломатичних установ України за
кордоном,  
моряками рибопромислового, торгівельного, річкового
флоту 
та іншими особами, які згідно із законодавством мають право
додатково 
 до зазначених у пункті 1 сум ввозити (пересилати) 
в
Україну предмети без оподаткування;

   предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) 
 громадянами
і входять до складу спадщини, відкритої за митним кордоном 
України
на користь резидента, в разі підтвердження її складу органами, 
 що
вчиняють нотаріальні дії у країні її 
 відкриття.  Зазначене
підтвердження підлягає 
 легалізації у консульських  установах
України, 
що діють у відповідній країні;

   предмети (товари), які ввозяться (пересилаються) 
 резидентами
у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у 
 спортивних та
інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо) у 
 межах, визначених
угодами-дарування, у разі  
 підтвердження  факту  отримання
посвідчення 
 угод-дарування нотаріальними органами  
відповідної
країни. Зазначене  підтвердження  
 підлягає  легалізації  у
консульських установах 
України, що діють у відповідній країні. Дія
цього абзацу не поширюється на 
предмети промислового призначення
та транспортні 
засоби;

   предмети, що були попередньо вивезені (переслані) 
громадянами
за митний кордон України під 
 письмове зобов'язання про  їх
повернення та ввозяться 
(пересилаються) назад на митну територію
України, за наявності 
відповідної вивізної митної декларації;

   сільськогосподарську     
  продукцію,      
отриману
громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану 
роботу в
країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди 
про вільну
торгівлю". ( Пункт 3 доповнено 
 абзацом згідно з Постановою КМ
N 1840 ( 

1840-2000-п ) від 13.12.2000 )


   4. Ця постанова набирає 
 чинності через 15 днів після 
 її
опублікування у газеті "Урядовий кур'єр".


   Прем'єр-міністр України    
         П. 
ЛАЗАРЕНКО

<< Главная страницаУкраина онлайн