Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про переоцінку цінних паперів

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 177 від 28.08.1996

<< Главная страница


 

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


          
    Н А К А З

 N 177 від 28.08.96  
        Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          28 серпня 
1996 р.
 vd960828 vn177        
    за N 481/1506  Про затвердження Інструкції про переоцінку цінних 
паперів   Відповідно до  пункту  13  
Рішення  Державної комісії з
проведення в Україні грошової 
реформи від 26 серпня 1996 року
N 
1/96 
 ( 
v0001348-96 ) Н А К А З У Ю:


   затвердити Інструкцію  про переоцінку 
 цінних паперів, що
додається.

 Міністр  
           
        
 В.М.Короневський


          
           
 Затверджено

          
     наказом Міністерства фінансів 
України

          
     від 28 серпня 1996 р. N 177


       Інструкція про 
переоцінку цінних паперів


   Ця Інструкція  розроблена відповідно 
 до Указу Президента
України від 25 серпня 
 1996 року N 762 ( 
762/96 ) "Про грошову
реформу в 
 Україні", постанови Кабінету Міністрів України 
 від
26 серпня 1996 року N 1002 ( 

1002-96-п ) "Про переоцінку товарів
(робіт, 
 послуг) та механізм контролю за переглядом 
 цін  та
формуванням вартісних показників в 
 умовах грошової реформи" та
пункту 13 Рішення 
 Державної комісії з проведення в 
 Україні
грошової реформи від 26 серпня 1996 року N 
1/96 ( 

v0001348-96 ).

   Ця Інструкція  поширюється  на 
 всі види цінних паперів,
визначених чинним 
законодавством.


   1. Переоцінка  цінних 
  паперів  здійснюється   
шляхом
перерахування номінальної  вартості  (для  
акцій,  облігацій,
приватизаційних паперів,  інвестиційних  
 сертифікатів),  суми
депозиту (для  ощадних  
сертифікатів),  вексельної  суми (для
векселів) з 
дотриманням визначених постановою Кабінету Міністрів
України 
 від 26 серпня 1996 року N 1002 співвідношення та 
порядку
перерахування вартісних показників.

   2. Емітент цінних паперів 
 може прийняти рішення про обмін
цінних паперів, 
 вартість яких виражена в карбованцях і 
 які
переоцінені в гривні, на цінні папери наступних 
випусків.

   3. Емітенти, які до 2 
 вересня 1996 року зареєстрували 
 в
фінансових органах в установленому порядку інформацію 
про випуск
акцій і проводять підписку на акції (продаж акцій) або подали 
звіт
про наслідки випуску акцій, але не зареєстрували в 
установленому
порядку випуск акцій, подають для реєстрації 
 випуску акцій до
фінансових органів  документи, 
 визначені  нормативними 
 актами
Міністерства.

<< Главная страницаУкраина онлайн