Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Питання Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції

Президент

Указ № 771/96 від 30.08.1996

<< Главная страница       
        У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


     Питання Національного агентства 
України з питань

        розвитку та 
європейської інтеграції    ( Із змінами, внесеними згідно з Указами 
Президента

     N 
357/98 
від 23.04.98 

     N 
866/98 
від 10.08.98 

     N 

271/2000 від 21.02.2000

     N 

932/2000 від 31.07.2000 ) 


     


   З метою створення сприятливих 
 умов для дальшого розвитку
міжнародного економічного 
співробітництва, удосконалення порядку
залучення та  
 використання  зовнішніх  фінансових  
ресурсів,
організації діяльності  Національного  агентства  
 України  з
питань  розвитку  та  
європейської  інтеграції  у цій сфері
п о с т а н о в 
л я ю: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 

866/98 від 10.08.98 )   ( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу 
 Президента N

357/98 від 23.04.98 )    2. Внести до Указів 
 Президента України  такі  зміни  
і
доповнення:

   в абзаці третьому частини першої статті 3 
 Указу Президента
України від 1 травня 1995 року N 343 
( 
343/95 ) "Про заходи щодо
зміцнення фінансової 
дисципліни при виконанні Державного бюджету
України" слова "і 
Міністерства економіки України" замінити словами
"Міністерства економіки 
України і Національного агентства України
з реконструкції та 
розвитку";


   ( Абзац третій статті 2 втратив 
чинність на підставі Указу
Президента N 

932/2000 від 31.07.2000 )   ( Статтю 3 виключено на підставі Указу 
Президента N 
271/2000
від 21.02.2000 ) 
    4. Кабінету  Міністрів  
України привести свої рішення у
відповідність із 
цим Указом.


   5. Цей Указ набирає чинності з дня 
його підписання.


 Президент України    
           
    Л.КУЧМА

 м. Київ, 30 серпня 1996 
року

     N 771/96          
       
  ( Положення 
втратило чинність на підставі Указу Президента 

   N 
357/98 від 23.04.98 ) 


<< Главная страницаУкраина онлайн