Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Розмірів реєстраційного збору за державну реєстрацію технічних умов і змін до них

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)

Наказ № 367 від 30.08.1996

<< Главная страница


 

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ,

          
 МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ


          
     Н А К А З

 N 367 від 30.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          25 жовтня 
1996 р.
 vd960830 vn367        
    за N 631/1656   Про внесення змін до Розмірів 
реєстраційного збору за

     державну реєстрацію технічних умов 
і змін до них   Відповідно  до  Указу 
 Президента України від 25 серпня
1996 року N 
762/96 
"Про грошову реформу в Україні" Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити і ввести в дію з 
02.09.96 р. зміни, зумовлені
введенням української  
 державної   валюти,  до  
 "Розмірів
реєстраційного збору за державну реєстрацію технічних умов і 
 змін
до них" (далі Розміри), затверджених наказом Держстандарту 
України
від 05.04.95 р. N 114 ( 

z0108-95 ) і зареєстрованих у 
 Мінюсті
України 13.04.95 р. за N 108/644, з 
урахуванням змін до них,
затверджених наказами 
 Держстандарту  України від 16.11.95 р.
N 378-А 
 ( 
z0461-95 ) (зареєстровані в Мінюсті України 
20.12.95 р.
за N 461/997) та від 17.07.96 р. N 291 ( 

z0387-96 ) (зареєстровані
в Мінюсті України 
26.07.96 р. за N 387/1412). Розміри в редакції
із внесеними 
змінами додаються.

   2. Центрам  стандартизації, 
 метрології  та  сертифікації
Держстандарту України 
 забезпечити безумовне додержання розмірів
реєстраційного 
збору під час розрахунків за державну реєстрацію
технічних 
умов і змін до них.

   3. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України Верещагу 
Є.М.

 Голова Держстандарту України     
        
 Т.Кисільова


          
           
   Затверджено

          
         наказом 
Держстандарту України

          
         від 30 серпня 
1996 року N 367


          
     Розміри

   реєстраційного збору за державну реєстрацію 
технічних

          
   умов і змін до них


   1. Чинність цього 
 документу поширюється на территоріальні
органи 
Держстандарту України за проведення державної 
 реєстрації
технічних умов (змін до них) усіх 
 суб'єктів  підприємницької
діяльності незалежно від форм 
власності.

   2. Цей документ 
 встановлює розмір реєстраційного збору за
державну 
реєстрацію технічних умов і змін до них в залежності від
їх 
обсягів:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————

   Перелік робіт  |Кількість аркушів в 
 |Сума реєстраційного

          
  |документі      |збору 
грн.
 —————————————————————|—————————————————————|—————————————————————

 1. Реєстрація тех- |      
     |
 нічних умов:   
  |    5 - 7     |  
   4,84

          
  |  понад 7 до 15  |    
 9,13

          
  |  понад 15 до 25  |    
 14,38

          
  |  понад 25 до 55  |    
 19,35

          
  |          
 |
 2. Реєстрація змін |    
       |
 до технічних 
умов  |    5 - 7     |  
   2,35

          
  |  понад 7 до 15  |    
 4,56

          
  |  понад 15 до 25  |     
7,18

          
  |  понад 25 до 55  |     
9,68
 —————————————————————————————————————————————————————————————————

<< Главная страницаУкраина онлайн