Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1031 від 31.08.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 31 серпня 1996 р. N 1031
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
       Про встановлення плати за користування
       підручниками в загальноосвітніх школах
 
  ( Порядок користування підручниками з бібліотечних фондів
   загальноосвітніх навчальних закладів поширюється на
   учнів професійно-технічних навчальних закладів згідно з
   Постановою КМ N 1128 ( 1128-98-п ) від 22.07.98 )
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 984 ( 984-2001-п ) від 09.08.2001 )
 
   ( Положення Постанови втрачають чинність, як такі, що не
    відповідають Конституції України (є неконституційними)
    в частині встановлення плати за користування шкільними
    підручниками в загальноосвітніх державних і комунальних
    навчальних закладах на підставі Рішення Конституційного
    Суду N 18-рп/2002 ( v018p710-02 ) від 21.11.2002 )    
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Встановити з 1 вересня 1996 р. плату за користування
підручниками в загальноосвітніх школах у розмірі 20 відсотків їх
первинної вартості за весь навчальний рік.
   Від плати  за  користування  підручниками  звільняються
діти-сироти та діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до
статей 52 і 53 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ).
( На доповнення пункту 1 встановлено, що з 1 вересня 2001 р.
розмір  плати  за користування у загальноосвітніх навчальних
закладах підручниками, виданими угорською, румунською, польською
та іншими мовами національних меншин, незалежно від їх вартості не
може перевищувати розміру плати за користування аналогічними
підручниками, виданими українською мовою, згідно з Постановою КМ
N 984 ( 984-2001-п ) від 09.08.2001 )
 
   2. Міністерству освіти за  погодженням  з  Міністерством
фінансів у  місячний  термін  затвердити  порядок  плати  за
користування підручниками.
 
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд. 28

<< Главная страницаУкраина онлайн