Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1024 від 31.08.1996

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 31 серпня 1996 р. N 1024
                Київ
 
         Про порядок індексації вартості
           об'єктів житлового фонду
 
 
   З метою щорічного приведення балансової вартості об'єктів
існуючого житлового фонду у відповідність з реальною вартістю
будівництва житла Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Провести до 1 жовтня 1996 р. індексацію  балансової
вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 1996 р.:
   введених в експлуатацію до 1 жовтня  1994  р.,  -  із
застосуванням коефіцієнта індексації - 7,1 до вартості об'єктів,
визначеної згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9
березня 1995 р. N 163 ( 163-95-п );
   введених в експлуатацію з 1 жовтня 1994 р. до 1 січня 1995
р., - із застосуванням коефіцієнта індексації - 4,5 до вартості
об'єктів, визначеної згідно з постановою Кабінету  Міністрів
України від 9 березня 1995 р. N 163;
   введених в  експлуатацію  протягом  1995  року,  -  із
застосуванням коефіцієнтів згідно з додатком.
 
   2. Iндексація балансової вартості об'єктів житлового фонду в
1997 році та наступних роках проводиться до 15 лютого кожного року
за станом на 1 січня відповідно до індексів ( z0228-06) ,
затверджуваних Державним комітетом у справах містобудування та
архітектури  за  погодженням  з  Державним  комітетом  по
житлово-комунальному господарству, Міністерством статистики та
Міністерством економіки.
 
   3. Установити, що вартість об'єктів житлового  фонду  у
довідках-характеристиках, які видаються бюро інвентаризації, з дня
опублікування  цієї  постанови  зазначається  з  урахуванням
індексації, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 1995 р. N 163 та цієї постанови.
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 р. N 163.
 
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд.24
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 31 серпня 1996 р. N 1024
 
              КОЕФIЦIЄНТИ
      індексації вартості об'єктів житлового фонду
 
------------------------------------------------------------------
Термін введення об'єкта в експлуатацію ¦  Iндекси зміни вартості
       (1995 рік)        ¦будівництва за договірними
                    ¦      цінами
------------------------------------------------------------------
       I  квартал               1,77
       II квартал               1,3
       III квартал               1,07
       IV квартал               1
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України       В. ПУСТОВОЙТЕНКО

<< Главная страницаУкраина онлайн