Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про підвищення ролі та відповідальності Міністерства економіки і Міністерства фінансів у формуванні й реалізації державної економічної та фінансово-бюджетної політики

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1003 від 02.09.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 2 вересня 1996 р. N 1003
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
    Про підвищення ролі та відповідальності Міністерства
     економіки і Міністерства фінансів у формуванні й
        реалізації державної економічної та
          фінансово-бюджетної політики
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 654 ( 654-98-п ) від 07.05.98 
      N 1361 ( 1361-98-п ) від 31.08.98
      N 196 ( 196-99-п ) від 15.02.99
      N 639 ( 639-99-п ) від 20.04.99
      N 1869 ( 1869-99-п ) від 11.10.99
      N 2016 ( 2016-99-п ) від 30.10.99
      N  11 ( 11-2000-п ) від 06.01.2000 )
 
 
   З метою    вдосконалення    державного    управління
соціально-економічними процесами в Україні, послідовної реалізації
державної економічної та фінансово-бюджетної політики в здійсненні
курсу економічних перетворень, створення умов для стабільного
соціально-економічного розвитку держави Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Визначити Міністерство економіки і Міністерство фінансів
головними центральними  економічним  та  фінансовим  органами
виконавчої влади, поклавши на них координацію та контроль за
здійсненням іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади заходів, спрямованих на реалізацію державної економічної
політики.
 
   2. Установити, що:
   Міністерство економіки бере участь у формуванні державної
економічної політики, вживає заходів щодо вдосконалення механізмів
та методів державного регулювання економіки, розробляє середньо- і
довготермінові прогнози соціально-економічного розвитку держави,
основні  макропоказники  розвитку економіки на плановий рік,
визначає пріоритетні напрями структурної перебудови економіки,
формує державне замовлення (виконання робіт, надання послуг) для
державних потреб, проводить державну політику регулювання  і
координації розвитку підприємництва, розробляє загальні принципи
управління  державним  сектором  економіки,  вживає  заходів,
спрямованих на вдосконалення системи органів виконавчої влади;
   Міністерство фінансів відповідає за розроблення  основних
напрямів державної фінансової політики, проведення податкової
політики, складання і забезпечення виконання державного бюджету,
вдосконалення методів фінансового і бюджетного планування та
фінансування бюджетних витрат, розроблення  та  вдосконалення
фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами і
організаціями усіх форм власності, системи контролю за витрачанням
бюджетних коштів;
   Міністерство економіки і Міністерство фінансів мають право
заслуховувати  на  засіданнях  колегій  доповіді  керівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розвитку
економіки та реалізації фінансово-бюджетної політики держави.
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 11
( 11-2000-п ) від 06.01.2000 )
 
 
   4. Міністерству економіки і Міністерству фінансів у місячний
термін підготувати та подати  Кабінетові  Міністрів  України
пропозиції про внесення змін і доповнень до положень про ці
міністерства,  передбачивши  підвищення  їхньої  ролі  та
відповідальності у формуванні й реалізації державної економічної
та фінансово-бюджетної політики.
 
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.67
 
 
    ( Таблиця втратила чинність на підставі Постанови КМ
     N 2016 ( 2016-99-п ) від 30.10.99 )

<< Главная страницаУкраина онлайн