Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку проведення розрахунків за зерно, що закуповується у населення

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 270/187 від 02.09.1996

<< Главная страница


 
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 270/187 від 02.09.96 
       Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          9 вересня 
1996 р.
 vd960902 vn270/187       
   за N 509/1534    Про затвердження Порядку проведення 
розрахунків за

        зерно, що 
закуповується у населення   На виконання п.11 постанови Кабінету 
Міністрів України від
6 серпня 1996 року N 920 ( 

920-96-п ) "Про хід заготівлі зерна 
 до
державних та регіональних ресурсів" Н А К А З У Є М О:


   1. Затвердити Порядок 
 проведення розрахунків за зерно, що
закуповується у 
населення (додається).

   2. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
міністра сільського господарства і 
продовольства Семенюка В.К. та
заступника міністра фінансів 
 - начальника Головного управління
Державного казначейства України 
Тентюка В.П.

 Міністр сільського      
      Перший заступник 
міністра
 господарства і продовольства     
  фінансів України
 України

 А.І.Хорішко  
           
  М.О.Гончарук


          
           
 Затверджено

          
      наказом  Міністерства 
 сільського

          
      господарства і продовольства 
України

          
      та  Міністерства фінансів 
 України

          
      2 вересня 1996 року N 
270/187


      Порядок проведення 
розрахунків за зерно, що

          
 закуповується у населення


   На виконання п.11 постанови 
Кабінету Міністрів України від
6 серпня 1996 року N 920 ( 

920-96-п ) "Про хід заготівлі зерна 
 до
державних  та  регіональних ресурсів" 
 Міністерство сільського
господарства і продовольства 
 України та Міністерство фінансів
України 
 встановлюють такий порядок проведення розрахунків 
 за
зерно, що закуповується у населення.


   1. Продовольче зерно від населення 
приймається безпосередньо
заготівельними  підприємствами 
 або через сільськогосподарські
підприємства, в яких 
отримано натуроплату. Приймання зерна та
розрахунки 
 з населенням готівкою проводять підприємства, якщо це
передбачено 
їх статутами.

   2. На кожну партію зерна, прийнятого 
від фізичної особи (далі
здавальник), заготівельним підприємством 
виписується аналіз-ордер
за  ф.М-З  або  прибуткова 
 накладна та оформляється договір
купівлі-продажу в 
двох примірниках, з яких перший - залишається у
заготівельного 
 підприємства, а другий з відміткою про прийняте
зерно 
видається здавальнику.

   Зерно, яке отримане працівниками в рахунок 
натуральної оплати
за  їх  письмовою  
 згодою  поставляється  
 централізовано
сільськогосподарським підприємством, в якому отримано 
натуроплату,
на заготівельне. При цьому до 
 товарно-транспортної накладної
ф.N 1-СГ додається реєстр 
 здавальників продовольчого зерна, що
закуповується у 
населення за готівку, за формою згідно з додатком
N 1. Реєстр 
 підписується керівником та головним бухгалтером 
і
скріплюється печаткою.

   На прийняте від 
 сільськогосподарського підприємства зерно
заготівельним 
 підприємством на підставі відомості 
 виписується
приймальна квитанція за ф.N ПК-9 із 
заповненням показників про
кількість, якість та 
 вартість прийнятого зерна  на  
кожного
здавальника.  Отримані  сільськогосподарським 
  підприємством
квитанції видаються здавальникам зерна.

   3. Розрахунки за прийняте 
зерно від населення проводяться з
урахуванням його якості, виходячи з 
рівня середньозважених цін, що
складаються на біржових торгах України 
за спотовими контрактами з
початку року на момент оплати, встановленого 
Порядком визначення
середньозважених цін на зерно за 
результатами біржових торгів в
Україні за спотовими контрактами, 
 затвердженого наказом Мінфіну
України  та 
 Мінсільгосппроду України від 29.03.96 р. N 

54/98
( 

z0175-96 ) із змінами і доповненнями, 
 затвердженими  наказом
Мінфіну України та 
 Мінсільгосппроду  України  від 09.08.96 р.
N 165/247  
( 
z0476-96 ) і занесених  до 
 державного  реєстру
10.04.96 р.  за N 175/1200 
 та 23.08.96 р. за N 476/1501, за
вирахуванням 
податку на добавлену вартість.

   Оплата зерна, прийнятого від 
 населення,  проводиться  за
рахунок бюджетної позички, 
наданої на закупівлю зерна за державним
замовленням в 1996 році. Оплата за 
сушіння та очищення проводиться
за рахунок здавальника.

   4. На  підставі  поданих 
 заготівельними  підприємствами
очікуваних  
обсягів закупівель зерна у населення за 
 готівку
відділення Державного казначейства України в районі 
 з отриманих
коштів для проведення остаточних розрахунків 
створюють резерв для
розрахунків з населенням.

   5. Відділення Державного 
 казначейства України в районі на
підставі реєстра 
 приймальних квитанцій, які подаються 
 щотижня
заготівельним  підприємством,  протягом  2-х 
 банківських днів
перераховує   кошти   
 на   бюджетний   рахунок   N 
120
сільськогосподарського  або  заготівельного  
підприємства,  з
використанням їх тільки для розрахунків з 
 населенням готівкою.
Останні проводять в 
 триденний термін розрахунки з населенням
відповідно 
 до Порядку ведення касових операцій у  
народному
господарстві України ( 

v0228500-95 ), затвердженого 
 постановою
Правління Національного банку України від 02.02.95 р. N 
21.

   6. За бажанням 
 здавальника кошти за здане ним зерно можуть
бути перераховані 
відділенням Державного казначейства України в
районі на 
його особовий рахунок в установі банку.

   7. На наступний день після 
встановленого у пункті 5 цього
Порядку  
строку для розрахунків з населенням заготівельні 
 і
сільськогосподарські підприємства подають оперативну 
 інформацію
про розрахунки з населенням за формою згідно з додатком N 
2.

   8. Щомісячно до 10 
 числа місяця наступного за  
звітним
відділення Державного казначейства України 
 в районі разом із
заготівельними підприємствами 
 складають акти  передачі-прийому
заборгованості по 
 бюджетній позичці, відповідно до пункту 4.10
Порядку 
 надання і повернення бюджетної  позички  на 
 закупівлю
продовольчого зерна, елітного і 
 сортового насіння за державним
замовленням 1996  року, 
 затвердженого  наказом  Мінфіну  та
Мінсільгосппроду 
11.04.96 р. N 72/113 ( 
z0265-96 ) і занесеного до
державного реєстру 
04.06.96 р. за N 265/1290.

   9. У  разі  нецільового 
 використання  бюджетних коштів,
отриманих для 
 розрахунків  з  населенням  за  готівку,  
до
заготівельних  сільськогосподарських підприємств 
 застосовуються
санкції, передбачені статтею 10 Закону 
 України "Про Державний
бюджет України на 1996 рік" ( 

96/96-ВР ).

   10. Зерно, закуплене у 
 населення за  рахунок  бюджетної
позички, 
 зараховується у виконання державного замовлення в цілому
по району, 
області.

   11. Порядок  закупівлі 
 зерна у населення за готівку 
 за
регіональним замовленням визначається Урядом Автономної 
Республіки
Крим,  обласними  та  
Севастопольською  міською  
державними
адміністраціями.


        
           
      Додаток N 
1
_____________________________      
 до  Порядку  проведення
(назва сільськогосподарського 
      розрахунків за зерно, 
що
підприємства)         
      закуповується у населення


          
      Реєстр
 здавальників 
продовольчого зерна __________________________,що

          
           
(назва культури)

  закуповується у населення за готівку до державних 
ресурсів
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 

 |NN|Прізвище, ім'я|Паспортні дані (серія,  |Домашня|Фізична 
ва-|
 |п/|та по батькові|номер, ким і коли видано)|адреса |га зерна 
 |
 |п |       |  
           | 
   |(кг)    |
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | 
  Разом         
           
        |
 
——————————————————————————————————————————————————————————————— 
NN 
______________________    NN 
______________________________
  (товарно-транспортних  
     (марка і номер автотранспорта)
 
 накладних)

 Керівник

 Головний 
бухгалтер

 М.П.
 "___" ____________ 1996 року


        
           
      Додаток N 
2
 ____________________________      
 до  Порядку  проведення
 (Назва товаровиробника, 
        розрахунків за 
 зерно, що
 заготівельного підприємства)    
   закуповується у населення


          
     Інформація

   про розрахунки з населенням за здане зерно до 
державних

      ресурсів за станом на "___" 
________ 1996 рік


1. Кількість прийнятого зерна в заліковій
 
 вазі           
        (тонн) 
_______________
2. Ватість зерна       
        (тис.гривень) 
________
3. Отримано коштів на рахунок N 120     
(тис.гривень) ________
4. Використано коштів     
       (тис.гривень) ________
5. 
Залишок на рахунку N 120         
(тис.гривень)*________
_______________

   * Пояснити причини невикористання коштів 
 для розрахунків 
 з
населенням

 Керівник

 Головний 
бухгалтер

 М.П.
 "___" ___________ 1996 
року.

<< Главная страницаУкраина онлайн