Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін та доповнень про Положення про порядок навчання та атестації фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)

Наказ № 193 від 03.09.1996

<< Главная страница


 

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ


          
     Н А К А З

 N 193 від 03.09.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          19 вересня 
1996 р.
 vd960903 vn193        
    за N 545/1570     Про внесення змін та доповнень про 
Положення про

     порядок навчання та атестації 
фахівців на право

     ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів   З метою залучення до підготовки 
 фахівців на право ведення
реєстру власників іменних 
 цінних паперів навчальних закладів
системи 
 підготовки, перепідготовки та підвищення 
 кваліфікації
державних службовців, які створені відповідно до 
Указу Президента
України від 30 травня 1995 
 року за N 
398/95 "Про систему
підготовки, 
 перепідготовки та підвищення кваліфікації 
 державних
службовців", Н А К А З У Ю:


   1. Внести до Положення 
 про порядок навчання та атестації
фахівців на 
 право ведення реєстру власників  іменних  
цінних
паперів, затвердженого  наказом  Голови Комісії від 
21.05.96 р.
N 119 ( 
z0303-96 ) та зареєстрованого 
 у Міністерстві юстиції
України 18.06.96 р. за N 303/1328, 
такі зміни:

   1.1. Перше речення пункту 2.3 
викласти у такій редакції:

   "Право на навчання фахівців має 
 навчальний заклад, який
здійснює діяльність 
 відповідно до постанов Кабінету 
 Міністрів
України від 5 квітня 1994 року N 228 ( 

228-94-п ), від 12 лютого
1996 року N 
200 ( 
200-96-п ) та від 19 лютого 1996 
 року N 224
( 
224-96-п ) і який уклав договір 
 про співробітництво з питань
навчання фахівців на право 
 ведення реєстру власників іменних
цінних паперів з 
Комісією з цінних паперів".

   1.2. Частину першу пункту 2.4 
доповнити реченням:

   "Навчальний заклад, який здійснює свою 
діяльність відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 19 
 лютого 1996 року
N 224 ( 

224-96-п ), подає до 
 Комісії з цінних паперів копії
статуту та відповідного рішення 
Уряду Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської  та 
 Севастопольської  міської  державної
адміністрації про 
створення цього навчального закладу".

   1.3. Частину другу 
 пункту 2.4 Положення викласти у 
такій
редакції:

   "Документи, крім копій, підписуються 
керівником навчального
закладу".


   2. Контрольно-правовому 
 управлінню (М.Бурмака) забезпечити
державну реєстрацію 
цього наказу в Міністерстві юстиції України.

   3. Контроль за виконанням цього 
 наказу покласти на члена
Комісії 
О.Ромашко.

 Голова Комісії       
           
   О.Мозговий

<< Главная страницаУкраина онлайн