Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу"

Верховна Рада України

Закон № 358/96-ВР від 10.09.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
    "Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного
      Євразійського об'єднання вугілля та металу"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 45, ст. 230 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Абзац другий  Закону України "Про ратифікацію Угоди про
створення міждержавного Євразійського об'єднання  вугілля  та
металу" ( 462/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 45, ст.331) викласти в такій редакції:
 
   "Рішення органів управління Об'єднання мають для України
рекомендаційний  характер.  Рішення  Арбітражної  комісії для
господарюючих суб'єктів України мають обов'язковий характер. Право
тлумачити положення цієї Угоди належить державам - учасницям
Угоди".
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 10 вересня 1996 року
     N 358/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн