Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про виключне право Банкнотно-монетного двору Національного банку України

Президент

Указ № 821/96 від 10.09.1996

<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
   
     
       Про виключне право Банкнотно-монетного
        двору Національного банку України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 242/97 ( 242/97 ) від 19.03.97 )
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 85/2003 ( 85/2003 ) від 06.02.2003 )
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 1110/2005 ( 1110/2005 ) від 19.07.2005 )
 
 
   З метою забезпечення державних інтересів під час виготовлення
приватизаційних та інших цінних паперів і документів суворого
обліку з високим ступенем захисту від підроблення, прискорення
введення в дію монетного виробництва в місті Києві та на підтримку
ініціативи Правління    Національного    банку    України
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Надати Банкнотно-монетному двору  Національного  банку
України виключне право на здійснення діяльності:
   щодо забезпечення потреб Національного банку  України  у
банкнотах та монетах масового обігу;
   карбування і реалізації ювілейних та інвестиційних монет;
   виготовлення державних цінних паперів та документів суворого
обліку;
   виготовлення цінних паперів з високим ступенем захисту;
   виготовлення банкнот та  цінних  паперів  на  замовлення
іноземних держав.
( Стаття 1 в редакції Указів Президента N 242/97 ( 242/97 ) від
19.03.1997, N 1110/2005 ( 1110/2005 ) від 19.07.2005 )
 
   2. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком
України затвердити у місячний строк перелік цінних паперів з
високим ступенем захисту, погоджений з Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
 
   3. Кабінету Міністрів України:
   привести у місячний строк рішення Кабінету Міністрів України
у відповідність з цим Указом;
   здійснити заходи  щодо  приведення  у  двомісячний строк
нормативних актів міністерств та  інших  центральних  органів
виконавчої влади у відповідність з цим Указом.
 
   4. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 10 вересня 1996 року
     N 821/96

<< Главная страницаУкраина онлайн