Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1094 від 11.09.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 11 вересня 1996 р. N 1094
                Київ
 
  ( Постанова втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
                         Постанови КМ
   N 1911 ( 1911-2002-п ) від 13.12.2002 )
 
    Про затвердження переліку предметів промислового
    призначення, що застосовуються у виробничій сфері,
    вивезення (пересилання) яких громадянами України,
    іноземцями та особами без громадянства за межі
       митної території України забороняється
 
    ( Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
     N 92 ( 92-2003-п ) від 18.01.2003 )
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 954 ( 954-97-п ) від 01.09.97
      N  89 (  89-2002-п ) від 28.01.2002 
      N 1493 ( 1493-2002-п ) від 11.10.2002 )
 
   Відповідно до статті 3 Закону України "Про звільнення від
обкладення митом предметів,  які  вивозяться  (пересилаються)
громадянами за митний кордон України" ( 163/96-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити перелік предметів промислового призначення, що
застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких
громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за
межі митної території України забороняється (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.52
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 11 вересня 1996 р. N 1094
                   (в редакції постанови
                  Кабінету Міністрів України
                 від 11 жовтня 2002 р. N 1493
                     ( 1493-2002-п )
 
               ПЕРЕЛІК
   предметів промислового призначення, що застосовуються у
  виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами
    України, іноземцями та особами без громадянства за
      межі митної території України забороняється
 
------------------------------------------------------------------
    Код УКТ ЗЕД    |     Найменування предмета
------------------------------------------------------------------
0505 10 10 00       Необроблене пір'я, придатне до
              набивання, та необроблений пух
 
2805 30          Рідкісноземельні метали, скандій та
              ітрій у чистому вигляді, у сумішах або
              сплавах
 
2805 40          Ртуть
 
4101            Шкури необроблені великої рогатої
              худоби або тварин родини конячих (свіжі
              або солоні, сушені, оброблені вапном,
              протравлені чи консервовані іншим
              способом, але не дублені, не вироблені
              під пергамент і не піддані подальшій
              обробці), з волосяним покровом або без
              волосяного покрову, спилок або неспилок
 
4102            Необроблені шкіри овець або шкурки
              ягнят (свіжі або солоні, сушені,
              оброблені вапном, зольні, пікельовані
              або консервовані іншим способом, але не
              дублені, не вироблені під пергамент і
              не піддані подальшій обробці), з
              вовняним покровом або без вовняного
              покрову, спилок або неспилок, крім
              зазначених у примітці 1 "в" до групи 41
 
4103            Шкури та шкіри необроблені
              (шкірсировина) (свіжа або солона,
              сушена, оброблена вапном, зольна,
              пікельована чи консервована іншим
              способом, але не дублена, не вироблена
              під пергамент і не піддана подальшій
              обробці), з волосяним покровом або без
              волосяного покрову, спилок або
              неспилок, крім зазначених у примітках
              1 б) або 1 в) до групи 41, у товарних
              позиціях 4101, 4102, у товарній
              підпозиції 4103 10 та у товарній
              підкатегорії 4103 20 00 00
 
4403 10          Лісоматеріали оброблені фарбою,
              протруювачами, креозотом або іншими
              консервантами
 
4403 20          Лісоматеріали, з хвойних порід, крім
              оброблених фарбою, протруювачами,
              креозотом або іншими консервантами
 
4403 91 00 00       Лісоматеріали з дуба (Quercus spp.),
              крім оброблених фарбою, протруювачами,
              креозотом або іншими консервантами
 
4403 92 00 00       Лісоматеріали з бука (Fagus spp.), крім
              оброблених фарбою, протруювачами,
              креозотом або іншими консервантами
 
4403 99          Лісоматеріали, крім оброблених фарбою,
              протруювачами, креозотом або іншими и
              консервантами, крім лісоматеріалів з
              хвойних порід, з дуба (Quercus spp.), з
              бука (Fagus spp.) та з деревини
              тропічних порід, зазначених у примітці
              1 до підпозиції групи 44
 
7403 21 00 00       Сплави на основі міді та цинку (латуні)
 
7403 22 00 00       Сплави на основі міді та олова (бронзи)
 
7403 23 00 00       Сплави на основі міді та нікелю
              (купронікелі) або з міді, нікелю та
              цинку (нейзільберу)
 
7403 29 00 00       Сплави з міді (за винятком лігатур
              товарної позиції 7405), крім сплавів на
              основі міді та цинку (латуні), на
              основі міді та олова (бронзи), на
              основі міді та нікелю (купронікелі) або
              з міді, нікелю та цинку (нейзільберу)
 
7404 00          Відходи і брухт з міді
 
7407            Прутки, бруски та профілі з міді
 
7408            Дріт мідний
 
7502-7508         Нікель необроблений , відходи та брухт,
              порошки та луска, прутки, бруски,
              профілі та дріт, плити, листи, стічки
              та фольга, труби, трубки та фітинги для
              них та інші вироби з нікелю
 
7801            Свинець необроблений
 
7802 00 00 00       Відходи та брухт із свинцю
 
8001-8007 00 00 00     Олово необроблене, відходи та брухт,
              прутки, бруски, профілі та дріт,
              пластини, листи, стрічки, фольга,
              труби, трубки, фітинги для них та інші
              вироби з олова
 
8101            Вольфрам і вироби з вольфраму,
              включаючи відходи та брухт
 
8102            Молібден і вироби з молібдену,
              включаючи відходи та брухт
 
8103            Тантал і вироби з танталу, включаючи
              відходи та брухт
 
8104            Магній та вироби з магнію, включаючи
              відходи та брухт
 
8105            Штейни кобальтові та інші проміжні
              продукти металургії кобальту; кобальт і
              вироби з кобальту, включаючи відходи та
              брухт
 
8106 00          Вісмут і вироби з вісмуту, включаючи
              відходи та брухт
 
8107            Кадмій і вироби з кадмію, включаючи
              відходи та брухт
 
8108            Титан та вироби з титану, включаючи
              відходи та брухт
 
8109            Цирконій та вироби з цирконію,
              включаючи відходи та брухт
 
8110 00          Сурма та вироби з сурми, включаючи
              відходи та брухт
 
8111 00          Марганець та вироби з марганцю,
              включаючи відходи та брухт
 
8112            Берилій, хром, германій, ванадій,
              галій, гафній (кельтій), індій, ніобій
              (колумбій), реній і талій, а також
              вироби із цих металів, включаючи
              відходи та брухт
 
8113 00          Металокераміка і вироби з
              металокераміки, включаючи відходи та
              брухт
 
( Перелік доповнено згідно з Постановами КМ N 954 ( 954-97-п ) від
01.09.97, N 89 ( 89-2002-п ) від 28.01.2002, в редакції Постанови
КМ N 1493 ( 1493-2002-п ) від 11.10.2002 )

<< Главная страницаУкраина онлайн