Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Індонезія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи

Верховна Рада України

Закон № 432/96-ВР від 29.10.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом
     Республіки Індонезія про уникнення подвійного
     оподаткування та попередження податкових ухилень
          стосовно податків на доходи
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 50, ст.274 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Індонезія про
уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доходи, підписану 11 квітня 1996 року
в м. Джакарта ( 360_689 ), ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 29 жовтня 1996 року
     N 432/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн