Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення

Верховна Рада України

Закон № 434/96-ВР від 29.10.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

      Про ратифікацію Угоди між Урядом України та
      Урядом Республіки Молдова про гарантії прав
      громадян у галузі пенсійного забезпечення
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 50, ст.276 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про
гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення, підписану
29 серпня 1995 року в м. Кишиневі ( 498_637 ), ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України             О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 29 жовтня 1996 року
     N 434/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн