Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Правил обов'язкової сертифікації алкогольних напоїв, затверджених наказом Держстандарту України від 13 вересня 1996 р. N 379

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)

Наказ № 458 від 31.10.1996

<< Главная страница


 

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦІЇ,

          
 МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ


          
     Н А К А З

 N 458 від 31.10.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          15 
листопада 1996 р.
 vd961031 vn458      
      за N 666/1691   Про внесення змін до Правил 
обов'язкової сертифікації

   алкогольних напоїв, затверджених наказом 
Держстандарту

        України від 13 
вересня 1996 р. N 379   На виконання постанови Кабінету 
 Міністрів  України  від
30 липня 1996 р. 
 N 851 ( 
851-96-п ) "Про подальше 
вдосконалення
контролю за якістю лікеро-горілчаних виробів, що 
 імпортуються в
Україну" та з метою уточнення функції 
 органів із сертифікації
Н А К А З У Ю:


   1. Внести до Правил 
 обов'язкової сертифікації алкогольних
напоїв, 
затверджених наказом Держстандарту України від 13 вересня
1996 року N 
379 ( 
z0570-96 ), такі зміни:

   - у пункті 2.1.1. виключити 
слова "або митну декларацію за
формою МД-2 з відміткою митниці для імпортної 
продукції";

   - пункт 2.1.5. викласти у такій 
редакції: "2.1.5. Якщо на
сертифікацію заявляється імпортна продукція, 
не позначена як така,
що відповідає вимогам стандартів, чинних в 
Україні, в реквізиті
заявки "назва продукції, код 
 ОКП, код ТН ЗЕД для імпортної
продукції" 
 код ОКП і код ТН ЗЕД не зазначаються. 
 Заявником
зазначається тільки назва продукції";

   - пункт  2.4.5.  викласти  у 
 такій  редакції:  "2.4.5.
Ідентифікація продукції 
проводиться органом із сертифікації на
підставі 
результатів  випробувань,  проведених  
акредитованою
випробувальною лабораторією за пп.2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 
2.4.9.,
2.4.9.1.-2.4.9.7.";

   - у пункті 2.4.10. виключити 
 слова  "чи  випробувальної
лабораторії";

   - другий абзац пункту 2.9.3. 
 викласти у такій редакції:
"Реквізит "код ТН 
ЗЕД" заповнюється за результатами ідентифікації
продукції і визначення 
 на  їх  підставі  коду  за  
Товарною
номенклатурою зовнішньоекономічної  діяльності  
(перші  чотири
знаки)";

   - у додатку N 6  виключити 
 слова і цифри  "розмірі 500
відсотків вартості 
реалізованої продукції" і після слів "штраф у"
доповнити словами 
"відповідності з чинним законодавством України".

   2. Директорам  
 територіальних  центрів  
 стандартизації,
метрології та сертифікації 
 довести зміни, внесені у Правила
обов'язкової 
сертифікації алкогольних напоїв згідно з пунктом 1
цього 
наказу, до зацікавлених підприємств, організацій і установ,
а також 
суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від 
 форм
власності.

   3. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України - Верещагу 
Є.М.

 Голова Держстандарту України     
        
 Т.Кисільова

<< Главная страницаУкраина онлайн