Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Республікою Молдова

Верховна Рада України

Закон № 462/96-ВР від 01.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною
           і Республікою Молдова
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 50, ст.282 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Консульську конвенцію між Україною і Республікою Молдова,
підписану 29 серпня 1995 року в м. Кишиневі ( 498_667 ),
ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 листопада 1996 року
     N 462/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн