Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Договору між Україною і Монголією про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах

Верховна Рада України

Закон № 471/96-ВР від 01.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

   Про ратифікацію Договору між Україною і Монголією про
    правову допомогу у цивільних та кримінальних справах
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 52, ст. 297 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Договір між Україною і Монголією про правову допомогу у
цивільних та кримінальних справах ( 496_001 ), підписаний 27
червня 1995 року в м. Києві, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 листопада 1996 року
     N 471/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн