Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Литовською Республікою

Верховна Рада України

Закон № 463/96-ВР від 01.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною
           і Литовською Республікою
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 50, ст.283 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Консульську конвенцію між Україною і Литовською Республікою,
підписану 25 березня 1995 року в м. Києві (  440_666  ),
ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 листопада 1996 року
     N 463/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн