Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Україною та Латвійською Республікою про вільну торгівлю

Верховна Рада України

Закон № 470/96-ВР від 01.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Угоди між Україною та Латвійською
         Республікою про вільну торгівлю
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 52, ст. 296 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Україною та Латвійською Республікою про вільну
торгівлю, підписану 21 листопада  1995  року  в  м.  Києві
( 428_003 ), ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 листопада 1996 року
     N 470/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн