Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про торговельне та економічне співробітництво

Верховна Рада України

Закон № 465/96-ВР від 01.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

       Про ратифікацію Угоди між Україною та
      Швейцарською Конфедерацією про торговельне
         та економічне співробітництво
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 50, ст.285 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між  Україною  та  Швейцарською  Конфедерацією про
торговельне та економічне співробітництво, підписану 20 липня 1995
року в м. Києві ( 756_696 ), ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 листопада 1996 року
     N 465/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн