Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про приєднання України до Будапештського договору про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року та Інструкції до нього від 31 січня 1981 року

Верховна Рада України

Закон № 474/96-ВР від 01.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

   Про приєднання України до Будапештського договору про
   міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою
  патентної процедури від 28 квітня 1977 року та Інструкції
         до нього від 31 січня 1981 року
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 52, ст. 300 )
 
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Приєднатися від імені України до Будапештського договору про
міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної
процедури від 28 квітня 1977 року ( 995_039 ) та Інструкції до
нього ( 995_039 ) від 31 січня 1981 року.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 листопада 1996 року
     N 474/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн