Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про торгівлю та економічне співробітництво

Верховна Рада України

Закон № 469/96-ВР від 01.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

      Про ратифікацію Угоди між Урядом України і
      Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія
      про торгівлю та економічне співробітництво
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 52, ст. 295 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України і Союзним Урядом Союзної Республіки
Югославія про торгівлю та економічне співробітництво, підписану 1
серпня 1995 року в м. Києві ( 891_680 ), ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 листопада 1996 року
     N 469/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн