Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про арешт і конфіскацію доходів та знарядь, пов'язаних зі злочинною діяльністю, за винятком незаконного обігу наркотиків

Верховна Рада України

Закон № 473/96-ВР від 01.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
    Сполученого Королівства Великої Британії і Північної
    Ірландії про арешт і конфіскацію доходів та знарядь,
     пов'язаних зі злочинною діяльністю, за винятком
          незаконного обігу наркотиків
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 52, ст. 299 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Подану Кабінетом Міністрів України на ратифікацію Угоду між
Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії
і Північної Ірландії про арешт і конфіскацію доходів та знарядь,
пов'язаних зі злочинною діяльністю, за винятком незаконного обігу
наркотиків ( 826_700 ), підписану в м. Києві 18 квітня 1996 року,
ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 листопада 1996 року
     N 473/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн