Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

Верховна Рада України

Закон № 464/96-ВР від 01.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про приєднання України до Міжнародної конвенції про
  підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 50, ст.284 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Приєднатися від імені України до Міжнародної конвенції про
підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
( 995_053 ).
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 1 листопада 1996 року
     N 464/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн