Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про інженерний захист територій, об'єктів і споруд від зсувів

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1369 від 08.11.1996

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 8 листопада 1996 р. N 1369
                Київ
 
         Про інженерний захист територій,
          об'єктів і споруд від зсувів
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
     N 1185 ( 1185-97-п ) від 28.10.97 )
 
 
   З метою поліпшення інженерного захисту територій, промислових
та житлових об'єктів і споруд від зсувних та інших небезпечних
геологічних процесів, запобігання та ліквідації їх шкідливих
наслідків Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
   протягом 1996 - 1997 років забезпечити проведення обстеження
зсувних та зсувонебезпечних територій і подати відповідні дані
Державному комітетові по використанню надр для внесення необхідних
змін до кадастрів зсувів, скласти великомасштабні карти-схеми
зсувних процесів з виділенням найбільш небезпечних ділянок;
 
   разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади щорічно здійснювати першочергові та
профілактичні заходи інженерного захисту територій, промислових та
житлових об'єктів і споруд від зсувів;
 
   передбачати у відповідних проектах планів соціального  і
економічного  розвитку  та  бюджетів виділення асигнувань на
будівельні,  ремонтно-експлуатаційні  роботи  і  утримання
протизсувних та інших споруд інженерного захисту територій;
 
   установити у зсувонебезпечних зонах спеціальний протизсувний
режим, забезпечити належну технічну експлуатацію  водонесучих
комунікацій, упорядкувати відведення поверхневих вод та вжити
заходів щодо заборони на зсувних схилах поливу і оранки земель.
 
   2. Донецькій,  Запорізькій,  Полтавській,  Закарпатській,
Львівській,  а  в  разі потреби й іншим обласним державним
адміністраціям розширити служби інженерного захисту територій,
промислових та житлових об'єктів і споруд від зсувів або створити
відповідні спеціалізовані управління  (в  межах  встановленої
граничної чисельності та фонду оплати праці працівників обласних
державних адміністрацій).
 
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1185
( 1185-97-п ) від 28.10.97 )
 
 
   4. Державному комітету у справах містобудування і архітектури
забезпечити розроблення необхідних нормативних документів щодо
захисту територій, промислових та житлових об'єктів і споруд від
зсувів.
 
   5. Державному комітету по житлово-комунальному господарству,
Державному комітету з питань містобудування  і  архітектури,
Державному комітету по геології і використанню надр, Державному
комітету по водному  господарству,  Державному  комітету  по
гідрометеорології, Міністерству охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки,  Міністерству  освіти,  іншим
заінтересованим центральним органам виконавчої влади разом з
Національною академією наук передбачати в планах науково-дослідних
робіт  розширення  тематики  наукових  досліджень з вивчення
закономірностей розвитку небезпечних геологічних процесів, їх
прогнозування і запобігання, розроблення наукових основ інженерних
розрахунків для проектування і будівництва нових протизсувних
конструкцій та заходів інженерного захисту територій, промислових
та житлових об'єктів і споруд від зсувів.
 
 
   Прем'єр-міністр України             П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд.33

<< Главная страницаУкраина онлайн