Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Куба про сприяння та взаємний захист інвестицій

Верховна Рада України

Закон № 515/96-ВР від 15.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
  Республіки Куба про сприяння та взаємний захист інвестицій
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 3, ст. 15 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Куба про
сприяння та взаємний захист інвестицій ( 192_632 ), підписану в
м. Києві 20 травня 1995 року, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України           О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 15 листопада 1996 року
     N 515/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн