Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи

Верховна Рада України

Закон № 508/96-ВР від 15.11.1996

<< Главная страница

           З А К О Н У К Р А Ї Н И

   Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом
  Республіки Казахстан про уникнення подвійного оподаткування
 та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 3, ст. 8 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
 
   Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан
про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доходи ( 398_697 ), підписану 9
липня 1996 року в м. Києві, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України           О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 15 листопада 1996 року
     N 508/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн